Zpět na projekty

Využití popela z výroby tepla a elektřiny z biomasy

FINALISTA

Popel z nového kotle našel využití

Do centrální kotelny v Trhových Svinech přibyl nový kotel na spalování biomasy, který obci dodává nejen teplo, ale díky speciální technologii ORC i elektřinu.

Jako jiné transformační systémy využívá i technologie ORC (Organic Rankine Cycle) pro přeměnu tepla v mechanickou práci Rankinova cyklu – s tím rozdílem, že místo vody pracuje s organickými kapalinami. Ty mají unikátní vlastnosti, které umožňují provoz turbíny za mnohem příznivějších podmínek (nižší teploty kapalin i otáčky turbíny), zato s mnohem vyšší účinností. Kotel tak za nižší provozní náklady pracuje nanejvýš efektivně a spolehlivě a jeho mechanické opotřebení je zcela zanedbatelné. Projekt měl příznivý dopad i na rozvoj místního podnikání a zemědělství. Lokální zpracovatelé dřeva jsou výhradními dodavateli paliva do kotle, který „umí“ spálit veškerou dřevní surovinu (piliny, kůru i odřezky) a umožňuje jim tak zpeněžit každodenní provozní odpad.

Vzniklý popel je navíc podle laboratorních testů vhodný pro další využití v zemědělství. Efektivnost spočívá v tom, že se popel již nebude muset dovážet na skládku a platit za jeho uložení jako dosud, ale že bude moci být nabídnut místním zemědělcům jako přírodní hnojivo.

Z popela se navíc zřejmě budou moci v budoucnu vyrábět i užitečné ekologické výrobky vhodné např. ve stavebnictví.