Zpět na projekty

Modernizace ZŠ Střelské Hoštice - "Malí velcí dohromady"

FINALISTA

Sloučení a modernizace škol prospěla obyvatelům i přírodě

Děti ve Střelských Hošticích na Strakonicku chodí již rok do nové úsporné školy. Ta šetří nejen místem, energií a produkcí škodlivin, ale i časem rodičů a učitelů. V rámci rekonstrukce téměř dvě stě let staré budovy školy spojili autoři projektu třídy mateřinky i základní školy pod jednu střechu.

Dlouhá léta stály budovy mateřské školky a základní školy na odlehlých koncích obce. Obě budovy byly navíc ve špatném stavu a jejich provoz byl ekonomicky i ekologicky velmi náročný. Obec se proto rozhodla využít dosud nepoužívané prostory základní školy, budovu kompletně zrekonstruovat a nastěhovat ke školákům i mateřinku. Do objektu z počátku 19. století zabudovala ekologická a energeticky úsporná provozní zařízení, vyměnila stará dřevěná okna se špatným těsněním a provedla celkové zateplení. Akumulační kamna a průtokové ohřívače nahradila nová účinnější zařízení, která čerpají energii z plynového kotle. Díky modernizaci a eliminaci počtu objektů pro vytápění i údržbu šetří v Hošticích stovky tisíc ročně.

Provoz mateřinky ani základní školy není nijak omezen, naopak spolu mohou obě zařízení úžeji spolupracovat a efektivněji využívat společných zařízení (školní jídelna, sociální zařízení a podobně). Projekt je inspirujícím příkladem logického a ekologického myšlení, které učitelé předávají i místním dětem.