Zpět na projekty

Program podpory ekologického vytápění v obci Písečná

FINALISTA

Obnovitelné zdroje jsou v obci novým trendem

Neefektivní a neekologické vytápění dvousetčlenné obce Písečná v Moravskoslezském kraji trápilo její zastupitele již několik let. Koncepty plošné plynofikace či centrálního kotle se však mezi místním obyvatelstvem nesetkaly s úspěchem. Obec se proto rozhodla sledovat nejnovější trendy a nabídla svým občanům alternativní řešení používání obnovitelných zdrojů energie.

V souvislosti se státní podporou ekologických projektů oslovila Písečany s možností individuálního řešení energetické situace. Pokud občané vymění stávající kotle na tuhá paliva za obnovitelné zdroje energie, obec jim pokryje třetinu nákladů a navíc jim poskytne bezúročnou půjčku na jeden rok. Obec projekt obyvatelům pečlivě vysvětlila a na odborné přednášky pozvala i několik společností poskytujících služby v alternativní energetice. Občané tak měli možnost posoudit výhody kotlů na biomasu, tepelných čerpadel či solárních systémů. Dnes tak mají v Písečné již 24 nových kotlů na dřevní pelety, tři tepelná čerpadla a dva kotle na dřevo. Každý rok se k projektu přidává několik nových domácností a ekologické uvažování se v obci stalo trendem.

Systematickou a především individuální podporou modernizací kotelen domů je Písečná inspirujícím příkladem, jak motivovat obyvatele k vlastní aktivitě a zbavit je zažitých stereotypů. Stejně tak posiluje jejich vztah k přírodě a místu bydliště, což je základní předpoklad ekologického chování a tedy i kvality životního prostředí.