Zpět na projekty

Trvale udržitelný rozvoj malé obce Hostětín

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ Předkladatel: obec Hostětín

Hostětín je příkladem obce, která dlouhodobě klade důraz na trvale udržitelný rozvoj s co největší šetrností k životnímu prostředí. Obec aktivně využívá místních zdrojů a obnovitelných energetických surovin. Přestože jde o malou obec v podhůří Bílých Karpat se zhruba 200 obyvateli, její ekologické a dobře fungující projekty slouží jako vzor pro další samosprávy.

V Hostětíně ve Zlínském kraji už řadu let úspěšně funguje mnoho ekologických projektů. Obec využívá šetrné veřejné osvětlení, které je projektováno tak, aby svítilo jen na chodníky a komunikace. Moderní plně cloněné lampy s vysoce účinnými sodíkovými výbojkami tím omezují produkci škodlivého světelného smogu.

Obec v maximální možné míře využívá také obnovitelné zdroje energie. Fungují zde tři fotovoltaické elektrárny, přičemž většina solárních panelů je umístěna na stávajících budovách – hlavně na střeše moštárny a několika rodinných domech. Součástí obce je i výtopna na dřevní štěpku. O čistění odpadních vod se stará kořenová čistička.

Ekologickými sady obklopený Hostětín usazený v malebné a čisté krajině se díky svým ekologickým projektům, fungující moštárně, sušírně ovoce s tradiční technologií a vzdělávacímu centru stal mediálně proslulým. Místní ekologické projekty ovšem mohou být dobrým vzorem a příkladem ekologicky udržitelných postupů a realizací, kterých se nemusí bát ani jakákoli jiná obec bez ohledu na svou velikost.


V čem je projekt výjimečný:

  • Využití obnovitelných zdrojů energie ve formě fotovoltaické elektrárny a výtopny na dřevní štěpku.
  • Ekologické veřejné osvětlení, které osvěcuje pouze chodníky a komunikace.
  • Dlouhodobá aktivita, jež stále pokračuje.
  • Vzor pro další obce a města, že ekologické projekty lze realizovat bez ohledu na velikost obce.