Zpět na projekty

Solární vzduchový kolektor 1260 m2

FINALISTA

Soudobé ekologické trendy znali v Heřmani již před čtvrt stoletím

Zajímavý projekt přihlásil do soutěže Jan Novotný z Písku. Představuje v něm svůj 25 let starý solární vzduchový kolektor, který byl ve své době největším solárním kolektorem v republice. Tehdy však nebyla obnovitelným zdrojům věnována téměř žádná pozornost a autorova iniciativa se nedočkala zaslouženého uznání.

Při stavbě seníku v tehdejším zemědělském družstvu Heřmaň napadlo Jana Novotného, že by se důmyslnější konstrukcí stavby dalo mnohem efektivněji využít teplého vzduchu pro sušení sena. Pod střešní plášť proto instaloval betonové panely tak, že mezi nimi a střechou vznikl meziprostor, kde se vzduch díky teplu rozpálené střechy rychle ohříval. Teplý vzduch byl nasáván z obou bočních stran do potrubí a pomocí ventilátorů vháněn pod roštovou plochu seníku. Autor projektu nikdy neprováděl přesná měření, ale odhaduje, že při dnešní technologii by jeho kolektor mohl dosáhnout tepelného výkonu až 1000 kW.

Ekonomické náklady na vybudování kolektoru byly v tehdejších poměrech minimální a Jana Novotného stály pouze více práce. Projekt je tak jedinečnou a inspirující ukázkou, že ekologické projekty nejsou podmíněny technickými či ekonomickými možnostmi, ale vyžadují především rozumné a šetrné uvažování.