Zpět na projekty

Využití odpadního tepla z kupolových pecí

FINALISTA

Isover chytře využívá odpadní teplo i venkovní chlad

Společnost Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. vyrábí izolační materiály tavením přírodních surovin v kupolových pecí. Teplo je tedy nezbytnou součástí každodenní práce v jejich výrobních halách. Rozhodli se proto optimalizovat tepelný i chladicí systém v objektu a využít odpadního tepla i venkovních teplotních podmínek ve svůj prospěch.

Původní parní topný systém pro vytápění výrobních hal a přilehlých budov vyměnili za nový, s výměníkovými stanicemi, který dokáže jímat odpadní teplo z chladícího okruhu kupolových pecí, kterým pak objekty vytápí. Pokud je výroba v provozu, systém „topí“ zadarmo. Při odstávce výrobních linek pak topí záložní kotle.

Stejně tak bylo potřeba změnit i systém chlazení, který je nezbytnou součástí všech výrobních postupů založených na tavení. Původní dvě freonové chladicí stanice vyměnili za jeden absorpční a dva hybridní chladiče. Ty jsou umístěny venku a využívají  nízkých teplot ovzduší. Pokud je venkovní teplota nižší než 8°C, vystačí chladící systém pouze s chladiči hybridními a ekologicky náročnější chladič absorpční je zcela odstaven.

Restrukturalizace chladicí soustavy společně s topným systémem tak umožňuje společnosti maximálně efektivní využití okolních podmínek a co nejšetrnější nakládání s energií. Díky svému projektu se jí podařilo významně snížit množství vypouštěných zplodin, ušetřit přes sedm tisíc GJ energie a více než milion korun ročně.