Zpět na projekty

Zvýšení efektivnosti energ. hospodářství v Psychiatrické léčebně Jihlava metodou energetického managementu

FINALISTA

Energetický management se jihlavské léčebně vyplatil

Provoz rozsáhlých komplexů starých budov bývá energeticky velmi náročný a v souladu s filozofií trvale udržitelného rozvoje vyžaduje změnu. Proto se Psychiatrická léčebna Jihlava rozhodla rozšířit své administrativní síly o energetický management.

Ten pro ní zajišťuje společnost AB Facility a.s., která na základě vstupního auditu kompletně revitalizovala stávající energetický systém léčebny, v jejímž areálu se nachází 29 budov. Centrální parní výtopnu převedla na teplovodní soustavu, která je vedena novou distribuční sítí s předávacími stanicemi a centrálním dispečinkem. Moderní řídící systém umí mimo jiné i vyhodnocovat data z meteo družice a umožňuje tak řídit spotřebu tepelné energie v závislosti na předpovědi počasí i s dvouhodinovým předstihem.

Velkou výhodou projektu společnosti AB Facility a.s. je také způsob financování, který od jihlavské nemocnice nevyžadoval žádné investice. Takzvaná metoda Energy Performance Contracting (EPC) umožňuje investice splácet až z úspor vzniklých prostřednictvím restrukturalizace energetického hospodářství, zvýšením jeho účinnosti a snížením energetických ztrát. Návratnost projektu autoři očekávají do osmi let, úspory energie, financí i vypouštěných škodlivin však mohou pozorovat již nyní. Spotřeba energie je o 40% nižší a finanční náklady spojené s provozem energetického hospodářství klesly o více než deset milionů korun ročně. Navíc je jihlavský vzduch díky novým opatřením léčebny každoročně lehčí o 540 tun emisí.