12 otázek pro obec Hostětín

10. 12. 2020 Martin Kužel
8 min. čtení
Rozhovor

Obec Hostětín v podhůří Bílých Karpat je ve svém okolí výjimečná. Udržitelný rozvoj, obnovitelné zdroje a co největší šetrnost k životnímu prostředí v jejím případě nezastupují ojedinělé projekty, ale spíše dlouhodobý způsob myšlení. Ten je v obci úspěšně pěstován, jak tvrdí její starosta Jaroslav Boleček, už bezmála třicet let.

Můžete nám svými slovy projekt trvale udržitelného rozvoje v obci Hostětín představit? V čem podle vás tkví největší přínosy?

Těžko nazvat „projektem“ téměř třicetiletý vývoj naší obce. Spíše je to příběh, na jehož začátku Hostětín hledal řešení pro čištění odpadních vod, aby se po svém (znovu)osamostatnění zbavil stavební uzávěry. Úspěšný „projekt“ kořenové čistírny pak dalšímu vývoji, na který se teď díváme jako na trvale udržitelný, ukázal cestu. Jsem už čtvrtým starostou, který za tu dobu obec vedl.


Kdo všechno se na projektu podílel?

Na tom, co se zde vykonalo, spolupracovala velká řada lidí a institucí z veřejné správy, neziskového sektoru i firem – zdejších i zahraničních. Vnímali jsme trendy, snažili jsme se inspirovat. Stejně jako náš příklad slouží inspiraci jiných.


Kolik projektů už ve vaší obci proběhlo, který je zatím poslední a co máte v plánu příště? Máte nějakou finální představu?

Po kořenové čistírně následovaly solární systémy na ohřev vody a poté výstavba obecní výtopny na biomasu. To byl mezinárodní česko-nizozemský projekt zaměřený na ochranu klimatu. Po letech přípravy byl provoz zahájen v roce 2000, tedy před dvaceti lety. U výtopny máme od roku 2009 fotovoltaickou elektrárnu, která je kromě obce majetkem tří nadací. V roce 2007 jsme ve spolupráci s firmou Phillips instalovali šetrné veřejné osvětlení, které minimalizuje světelné znečištění. Také jsme zlepšili stav zelených veřejných prostranství. Nyní dokončujeme stavbu komunitního centra, které je rovněž energeticky úsporné. Z prostředí neziskového sektoru vzešla v roce 2000 Moštárna a od roku 2006 zde stojí pasivní budova vzdělávacího Centra Veronica Hostětín. V nejbližší budoucnosti se chceme soustředit na hospodaření s dešťovou vodou.

Jak jsou provoz a údržba všech projektů náročné?

Značně, ale je to daň za naši jistou soběstačnost a pocit, že nejsme na někom závislí. Touto cestou jsme se vydali poměrně brzy a stát teprve v poslední době přichází na to, že nestačí dotovat stále nové a nové projekty, ale že ty stávající potřebují po letech obnovovat a udržovat. Z tohoto soudku máme nyní nachystanou rekonstrukci kořenové čistírny, která byla svého času první na jihovýchodní Moravě.


Kolik energie nebo emisí vaše zelené projekty ušetří každý rok? Máte nějaký cíl, kterého byste chtěli v tomto ohledu ještě dosáhnout?

Roční úspora emisí CO2 je vyčíslena zhruba na 1200 tun. A to je hodně. Jestliže na každého občana Česka připadá ročně 12 tun emisí skleníkových plynů, pak naše úspora znamená jako kdyby polovina obyvatel Hostětína nevypustila vůbec nic. Veškeré emise samozřejmě nemáme jako obec v rukou. Aby snižování pokračovalo, musí se řada věcí – například doprava – systémově změnit. Aby šlo například do Hostětína dojet elektrickým vlakem napájeným obnovitelnými zdroji. Zatím nám sem jezdí jen motorové vlaky a autobusy na naftu.


V soutěži E.ON Energy Globe není Hostětín žádný nováčkem, už v roce 2007 jste se stali absolutním vítězem v českém národním kole. Co vám tehdejší vítězství přineslo a co všechno se od té doby změnilo?

Zejména přibyly fotovoltaické elektrárny, změnila se veřejná prostranství, celá řada hostětínských rodin opravila a zateplila své domy, vedle nichž vyrostly i domy nové, v obci přibývá malých dětí, což znamená, že mladí lidé zde zůstávají. Obec také postavila sociální byty a dokončujeme komunitní centrum. Přijíždí k nám mnoho návštěvníků – zejména v září na Jablečnou slavnost. Ale i celoročně – za vzděláním, inspirací i odpočinkem.

Můžete nám blíže přiblížit roli Ekologického institutu Veronica v rozvoji vaší obce? Jak vaše spolupráce původně začala a jak pokračuje v současnosti?

Náš rodák, Mirek Kundrata, geograf, je jedním ze zakladatelů organizace Veronica (ta je součástí Českého svazu ochránců přírody). To on přizval tuto organizaci v 90. letech minulého století k řešení problému s odpadními vodami. A od té doby se datuje jak spolupráce Ekologického institutu Veronica s obcí, tak jejich vlastní aktivity zde. Zejména bych zmínil rok 1997, kdy Nadace Veronica zakoupila opuštěnou usedlost a přebudovala ji na moštárnu.

Vaše obec si díky soutěži už kdysi získala doslova mezinárodní renomé. Přijímáte také návštěvy ze zahraničí?

Nejčastější zahraniční návštěvy jsou přirozeně ze Slovenska – starostové a starostky a také studenti. Ovšem byly zde návštěvy z mnoha zemí, z nichž neslavnější byl patrně princ Charles – právě před deseti lety.


Víte o někom, koho jste svou činností přímo inspirovali? V rámci regionu, země nebo i v širším kontextu?

Hostětín navštíví ročně 5000‒7000 lidí, objevuje se také v celé řadě publikací jako příklad dobré praxe. Věříme, že jsme řadu lidí i obcí inspirovali, stejně jako my jsme se v devadesátých letech jezdili inspirovat například do Rakouska. Ale říci, že jsme někoho přímo ovlivnili, že je něco naše zásluha, to bych se neodvážil. Každý si svou cestu prošlapává sám a jedinečně. 

Bylo obtížné projekty z počátku prosadit, realizovat a financovat? Setkali jste se s podporou, anebo to byla cesta spíše trnitá?

Samozřejmě, že to nebylo nikdy jednoduché, ale také na to nikdy nebyl nikdo sám. Důležitá byla vždy spolupráce a také to, že jsme byli přesvědčeni, že to snažení má smysl.


Kromě někdejší účasti v naší soutěži je vaše obce držitelem řady dalších ocenění. Je mezi nimi nějaké, na které jste obzvlášť pyšní? Proč?

Kromě zmíněné návštěvy prince Charlese si velmi vážíme ceny Climate Star, kterou jsme získali pro Českou republiku v roce 2012 a přebírali jsme ji v Rakousku v zámku Schlosshof Marie Terezie.


A malé zasnění na závěr. Představte si, že byste v naší soutěži znovu vyhráli… Kde se vidíte za další rok? Máte nějakou vizi nebo přání, se kterými by vám soutěž mohla výrazně pomoci?

Kdybychom vyhráli tuto soutěž, cenu bychom použili na sociální bydlení, které bylo u nás zprovozněno v minulém roce, a tím bychom snížili v obci uhlíkovou stopu.

Vyberte 15. vítěze E.ON Energy Globe

Podívejte se na nejlepší ekologické nápady a projekty letošního roku. Pomozte nám vybrat vítěze a vyhrajte let balónem, víkendový pobyt a další ceny.

Budu hlasovat

Související články

E.ON Energy Globe hledá letošní eko hvězdu!

Mezi Čechy opět hledáme tvůrce nejlepších nápadů napříč obory, které pomáhají šetřit přírodu a snižovat negativní dopady na životní prostředí. Nejlepší projekt pak získá podporu ve výši 300 000 korun. E.ON Energy Globe má ale ještě jeden cíl – přitáhnout a inspirovat Čechy k hledání vlastních ekologických nápadů, jimiž mohou ve svém každodenním životě ulehčit přírodě.
Víc najdete zde

12 otázek pro Opravárnu

Spotřebiče, které se po záruce rozbijí, čeká ve většině případů krátká cesta do popelnice. Opravárna se právě nadměrnému vyhazování přístrojů, které by odborným zásahem bylo ještě možné zachránit, staví čelem. Jak nám prozradil autor projektu, Jan Charvát, zhruba 60 % telefonů a jiných zařízení, která se běžně vyhazují, jde opravit a zachránit.
Víc najdete zde