Litoměřice obnovitelnou energií inspirují Evropu

15. 8. 2018 Redakce
8 min. čtení
Soutěž

Renovace, modernizace, pasivní standard, Smart City nebo energeticky aktivní budovy. To jsou pojmy, které slýcháme z úst představitelů českých měst ve vztahu k energetické budoucnosti poměrně často. Existují ale i města, kde tyto pojmy nejsou používány ve vztahu k budoucnosti, ale k současnosti. Jedním takovým městem jsou i Litoměřice. Ty se díky svému jedinečnému přístupu k energetickým úsporám, motivaci svých obyvatel k přechodu na ekologičtější způsob vytápění domů a dalším aktivitám na poli ekologie dostaly až do velkého finále letošního ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe.

Naše redakce se do Litoměřic vydala již poněkolikáté. Naposledy jsme zde vyzpovídali energetického manažera města, Jaroslava Klusáka, na téma fondu energetických úspor, který město před několika lety založilo a který v minulosti rovněž oslovil porotu E.ON Energy Globe. V letošním roce je soutěžní příspěvek Litoměřic poměrně obsáhlejší. Projekt nese jméno „Litoměřice, město s energií“.

Na rozdíl od většiny soutěžících se Litoměřice do letošního ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe nepřihlásily s jedním konkrétním projektem, ale se svým celkovým přístupem k energetické problematice a trvalé udržitelnosti.  „V našem projektu nejde pouze o úspěšnou renovaci 20 veřejných budov, nebo o 20 milionů uspořených korun, nebo razantní snížení emisí, ale má to širší rozsah. Jde o využití inovativních postupů s ohledem na budoucnost.“ Tak popsal projekt Litoměřice, město s energií, jeho starosta Ladislav Chlupáč.

Renovace městských budov

iž byla řeč o renovaci veřejných budov v majetku města. Tyto práce probíhají posledních šest let a zaměřují se na maximalizování energetických úspor. Například nedávno město zrenovovalo trojici objektů mateřských škol, které mají po renovaci velice blízko k označení „pasivní dům“. Nedlouho poté Litoměřice rozjely další vlnu renovací městských objektů. Tentokrát šlo o renovaci třinácti objektů s využitím metody EPC (Energy Performace Contracting / Energetická úspora se zárukou). To znamená, že náklady na výměnu zastaralých technologií budou hrazeny z budoucích energetických úspor, a to pouze v případě, že jich bude dosaženo.

„Některé věci jsou vidět a některé ne, o to jsou ale důležitější. Co vidět je, je již zmíněná renovace dvaceti veřejných budov, ke které došlo v posledních šesti letech. Zajímavé je, že u mnoha budov jsme byli schopni po renovaci spořit 60–70 % energie na vytápění. Běžně se úspora pohybuje mezi 30–40 %,“ okomentoval renovace a energetické úspory energetický manažer města Litoměřice Jaroslav Klusák a dodal: „Důležité je, že veškerá data z veřejných budov sbíráme a vyhodnocujeme v dlouhodobém horizontu, následně plánujeme další kroky. Máme zpracovaný energetický plán města, nově máme také zpracovaný akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu, který vychází z evropské metodiky paktu starostů a primátorů.“

Podpora obyvatel při výměně tepelných zdrojů

Že při výměně starého zdroje tepla za jeho modernější ekologickou variantu mohou obyvatelé ČR žádat o dotaci v rámci programu Kotlíkových dotací, je známé. Město Litoměřice si pro své obyvatele ale připravilo i vlastní dotační program, který se týká podpory při pořízení solárních kolektorů. „Od roku 2000 nám běží dotační program na podporu solárních termických systémů pro domácnosti. Obyvatelé mohou žádat o podporu až do výše 40 000 Kč,“ popsal Jaroslav Klusák, energetický manažer města Litoměřice.

První veřejná energeticky aktivní budova v České republice

O energeticky aktivních budovách čili takových budovách, které dokáží vyrobit více energie, než samy spotřebují, se mluví jako o budoucnosti architektury a stavitelství. Jednu takovou budovu plánuje postavit i město Litoměřice. Ačkoli jde v současnosti pouze o návrh, jenž čeká na schválení, je tato budova velice blízko své realizaci. Šlo by tak o první veřejnou energeticky aktivní budovu v České republice. Bytový dům by měl plnit roli domova pro mladé rodiny v rámci tzv. startovacích bytů. Jeho střecha i fasáda bude pokryta fotovoltaickými panely. Elektřina z nich bude využívána přímo v rámci provozu budovy. Její přebytky budou akumulovány za účelem nabíjení elektromobilů a elektrokol, popřípadě dodávány do okolních budov v rámci lokální distribuční sítě.

Elektromobilita

Provozování elektromobilů je mezi českými městy stále rozšířenější. Zatímco jinde se můžeme setkat s jedním nebo dvěma vozy provozovanými na zkoušku, Litoměřice se do elektromobility opřely pořádně. V rámci městského úřadu a jeho příspěvkových organizacích provozují hned 8 elektromobilů a 11 elektrokol, která využívají například strážníci městské policie při svých obchůzkách.

Hledání nových obnovitelných zdrojů energie

Město Litoměřice v současné době provozuje hned 3 fotovoltaické elektrárny. Sluneční energie ale není jediný obnovitelný zdroj, na který se chce město zaměřit. „Děláme věci, které jiná města nedělají. Například můžeme zmínit právě budované výzkumné centrum geotermální energie. Zde se nám podařilo spojit síly s institucemi jako Karlova univerzita, Vysoká škola báňská Ostrava, ČVUT v Praze, Technická univerzita Liberec, Česká geologická služba, tři odbory Akademie věd ČR, nebo Centrum pro výzkum energetického využití litosféry a zahraniční experty. Společně se nám podařilo připravit podklady pro výstavbu vědeckého výzkumného centra geotermální energie, které bude otevřeno a činnost zahájena příští rok. To jen dokazuje, že energetickou problematiku bereme ve větší šíři a snažíme se spolupracovat s dalšími institucemi a experty,“ uvedl Ladislav Chlupáč. V tomto zmíněném zařízení budou přední čeští i evropští vědci zkoumat možnosti využití geotermální energie. Zároveň město Litoměřice plánuje tuto tepelnou energii využívat k centrálnímu zásobování teplem.

Inspirace pro obyvatele i další města

Litoměřice se svým přístupem stávají skvělou inspirací v oblasti energetických úspor a trvalé udržitelnosti nejen pro své obyvatele, ale i pro další města. To vyzdvihuje i starosta města Ladislav Chlupáč. „Velkým přínosem našeho projektu je i inspirace dalším městům a obcím v České republice. Pro řadu měst je dobré vidět, že má smysl zřídit pozici energetického manažera. My jsme založili sdružení energetických manažerů měst a obcí. Tím pádem si myslím, že se nám podařilo oblast využitelnosti energetiky posunout o kousek dál. Spolupracujeme s dalšími městy i na poli Smart City technologií a podobně.“

Související články

Ohlédnutí za Ekofestivalem v Českých Budějovicích
Náš první letošní Ekofestival jsme si užili v sobotu 8. června na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Nabídnul opravdu bohatý program a přilákal milovníky ekologie a udržitelnosti z širokého okolí. Jak se celá akce vydařila? To se dozvíte v našem článku. Koukněte na fotky! 
Víc najdete zde
Co mají společného cirkulární oblečení, kolo na výrobu smoothie a Tatabojs? Jednu zářijovou sobotu
Jak to vypadá, když se na jednom místě, v jeden čas vyskytuje pozoruhodně vysoká koncentrace inspirativních osobností a projektů, které mění náš svět k lepšímu? To jsme zažili na vlastní kůži v sobotu 9. září v Kasárnách Karlín. Tento den totiž patřil nejudržitelnějšímu festivalu v Praze, kde se zároveň vyhlašoval vítěz ekosoutěže E.ON Energy Globe. A žilo to! Počasí vyšlo jako na objednávku, a tak není divu, že si zábavný den přišlo užít přes 5 000 návštěvníků, malých i velkých. Pojďte tento den prožít s námi znovu pomocí našeho fotoreportu.
Víc najdete zde