Elektřina

Elektřina, která dává energii vašemu byznysu

Odebírejte elektřinu, kteráje stále zelenější a šetřetes námi přírodu.

Benefity elektřiny od E.ONu

Na nás se můžete spolehnout

Elektřinu vám přinášíme už přes 20 let a těší nás, že patříme mezi největší dodavatele energií českým podnikům.

Vyberte si ze tří typů nákupu

Chcete elektřinu nakupovat průběžně, na denním trhu, nebo máte raději fixní cenu? Stačí si vybrat.

Postaráme se o vás se vším všudy

Naši odborníci se o vás postarají i v oblastech mimo dodávku elektřiny. Od energetického managementu po kupříkladu čistou a úspornější mobilitu.

Zelená elektřina

Pokud vám na ekologii opravdu záleží, můžete od nás odebírat elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů. Dodáváme ji spolu se zárukou původu.

Minulý rok jsme podnikům dodali 4,5 TWh elektřiny. To je dvakrát tolik, než ročně spotřebují domácnosti v celé Praze. 

Co o nás říkají
naši zákazníci

Co vás často zajímá

Stačí navštívit stránku Jak se s námi nejrychleji spojíte, kde najdete všechny potřebné kontakty pro online, telefonickou i osobní konzultaci.

Pokud k nám přecházíte od jiného dodavatele, musíme při ukončování vaší stávající smlouvy dodržet podmínky, které jsou v ní stanoveny.  To se týká i délky výpovědní lhůty. Proto může váš přechod k E.ONu trvat i několik měsíců.

Celková cena energií se skládá z těchto částí:

 • Cena za komoditu, tedy za samotnou elektřinu a plyn. Tu ovlivňuje profil dodávky a odchylky od předpokládaného objemu odběru energií. Započítávají se do ní také náklady na obsluhu zákazníků.  
 • Státem regulovaná cena za distribuci, která se různí podle napěťových hladin u elektřiny a podle tlaku u plynu.  
 • Cena za další služby, která zahrnuje například poplatek za činnost OTE – operátora trhu s elektřinou.  

Typ měření C, tedy maloodběr, neumí sdílet denní spotřeby. Odečet probíhá jednou ročně a mimo něj nemáme jako dodavatel o spotřebě žádné informace. Cenu u tohoto typu měření proto stanovujeme na základě předpokládaného ročního odběru a typového diagramu spotřeby, který je danému odběrnému místu přiřazený.

Typ měření A a B, tedy velkoodběr, se používá u chytrého měření, které odesílá hodnoty klidně i každou čtvrthodinu. Odběrovou křivku tedy dopodrobna známe a při stanovování ceny vycházíme z těchto informací.  

 1. Spotové ceny sdílí na svých stránkách operátor trhu s elektřinou OTE.
 2. Futures, tedy velkoobchodní cenu, od které se odvíjí stanovení individuálních cen pro zákazníky, najdete na stránkách EEX
  • CZ VTP NATURAL GAS FUTURES pro plyn, 
  • EEX-PXE CZECH POWER FUTURES pro elektřinu.

  Na stejném odkazu najdete také informace o denních cenách.  

Stačí, když vyplníte online formulář na stránce energetického řešení, které vás zajímá, obratem vás budeme kontaktovat.
Stačí zadat do kontaktního formuláře IČO vaší společnosti. Po stisknutí tlačítka „Potvrdit“ se vám zobrazí kontakt, přes který vyřešíte jakýkoliv svůj požadavek.

Než stanovíme individuální cenu, potřebujeme dobře poznat zákazníkovy potřeby. Ty jsou nejlépe patrné právě z hodinového odběru u elektřiny a z dat o denním odběru u plynu. Dál se zajímáme také o technologie, které zákazník využívá. I ty ovlivňují charakter spotřeby. Je to podle nás ten nejzodpovědnější přístup k cenotvorbě u velkých odběratelů.