20 % elektřiny je z obnovitelných zdrojů 20 % elektřiny je z obnovitelných zdrojů

Pokud vám záleží na životním prostředí, můžete u nás nakupovat i elektřinu 100% vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Přitom nezáleží na tom, jaký systém nákupu používáte.

Nákup elektřiny s fixní cenou

Garantujeme vám pevnou cenu dodávky elektřiny po celou smluvenou dobu.

Jak nákup probíhá
Starosti s nákupem elektřiny bereme na sebe.
Nedotknou se vás případné cenové výkyvy.
Náklady na odebranou elektřinu můžete snadno vypočítat díky tomu, že předem znáte její cenu.
Jak nákup probíhá

Jak nákup probíhá

 1. Než vám elektřinu dodáme, nakoupíme jí tolik, kolik budete požadovat, a v okamžiku, který si sami vyberete. 

 2. Cena elektřiny vždy odpovídá aktuální ceně na energetické burze v okamžiku objednávky.

 3. Hodí se pro zákazníky, kteří odebírají jakýkoli objem elektřiny.

Jak nákup probíhá

Postupný nákup elektřiny

Nákup elektřiny je pro vás flexibilní a díky tomu si sami dokážete ovlivnit výslednou cenu její dodávky. Na výběr máte ze dvou možností – nákup pouze prostřednictvím energetické burzy nebo nákup v kombinaci s denním trhem.

Jak nákup probíhá
Přímo se podílíte na nákupu elektřiny.
Můžete pružně reagovat na měnící se situaci na trhu.
Jasně vidíte, jak vznikla vaše celková cena elektřiny.
Jak nákup probíhá

Jak nákup probíhá

Prostřednictvím energetické burzy

 1. Elektřinu nakupujeme po částech na energetické burze v různých okamžicích podle vaší žádosti. Nejpozději k tomu dochází před zahájením dodávky. Dokážete se tak vyhnout koupi celého množství energie za nevýhodnou cenu kvůli volbě špatného okamžiku. 

 2. Cenu dodávky elektřiny jednoduše stanovíte pomocí různých cenových vzorců platných pro naše produkty.

Jak nákup probíhá

V kombinaci s denním trhem

 1. Elektřinu nakupujeme po částech na energetické burze v různých okamžicích podle vaší žádosti. Nejpozději k tomu dochází před zahájením dodávky. Pokud potřebujete dodatečně zvýšit nebo snížit množství elektřiny, zajistíme vám to na denním trhu. 

 2. Na denním trhu nakupujeme elektřinu po jednotlivých obchodních hodinách vždy na následující pracovní den, a to podle vámi poskytnutého plánu.

 3. Dodávku elektřiny vyhodnocujeme buď s tolerancí, kterou jsme si společně dohodli, nebo finančním vyrovnáním. To znamená, že rozdíl vaší skutečné spotřeby oproti nakoupenému množství vzájemně vyrovnáme podle ceny denního trhu, která platí přesně v ten okamžik, kdy k rozdílu došlo.

Cenu burzovních produktů jednoduše zjistíte na webu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE. Cenu denního trhu s elektřinou najdete na webu Operátora trhu.

Nákup elektřiny prostřed­nic­tvím denního trhu

Cena elektřiny na denním trhu vždy přesně odráží aktuální dění v energetice na celém světě.

Jak nákup probíhá
Cena elektřiny na denním trhu vždy přesně odráží aktuální dění v energetice na celém světě.
Váš nákup elektřiny bude skutečně bez starostí.
Jasně vidíte, jak vznikla vaše celková cena elektřiny.
Jak nákup probíhá

Jak nákup probíhá

 1. Elektřinu nakupujeme na denním trhu po jednotlivých obchodních hodinách vždy na následující pracovní den, a to podle vámi poskytnutého plánu. 

 2. Cenu dodávky elektřiny jednoduše stanovíme pomocí platných cen denního trhu pro konkrétní hodiny vaší spotřeby.

Cenu denního trhu s elektřinou najdete na webu Operátora trhu.

Jak nákup probíhá

Kontaktujte nás

Vytvoříme pro Vás individuální řešení