Nákup plynu s fixní cenou

Garantujeme vám pevnou cenu dodávky plynu po celou smluvenou dobu.

Jak nákup probíhá
Starosti s nákupem plynu bereme na sebe.
Nedotknou se vás případné cenové výkyvy.
Náklady na odebraný plyn můžete snadno vypočítat díky tomu, že předem znáte jeho cenu.
Jak nákup probíhá

Jak nákup probíhá

 1. Než vám plyn dodáme, nakoupíme ho tolik, kolik budete požadovat, a v okamžiku, který si sami vyberete.
 2. Cena plynu vždy odpovídá aktuální ceně na energetické burze v okamžiku objednávky.
 3. Hodí se pro zákazníky, kteří odebírají jakýkoli objem plynu.
Jak nákup probíhá

Nákup plynu prostřed­nic­tvím cenového vzorce

Plyn je možné nakupovat i na základě NCG vzorce, který je vázán ne cenový index burzy EEX. Tento model se hodí především pro zákazníky se spotřebou nad 5 GWh.

Jak nákup probíhá
Cena plynu se přesně odráží od aktuální výše burzovního indexu EGIX na POWERNEXT.
Jasně vidíte, jak vznikla vaše celková cena plynu.
Máte možnost sledovat vývoj ceny plynu na měsíční bázi.
Jak nákup probíhá

Jak nákup probíhá

 1. Než vám plyn dodáme, nakoupíme ho tolik, kolik budete požadovat, a v okamžiku, který si sami vyberete.
 2. Cena plynu vždy odpovídá aktuální ceně vybrané komodity na světových trzích. Nákup probíhá vždy podle cenového vzorce.
 3. Dodávku plynu vyhodnocujeme s tolerancí, kterou jsme si společně dohodli. Případně nabízíme i modifikaci zcela bez závazné tolerance.
Jak nákup probíhá

Postupný nákup plynu

Nákup plynu je pro vás flexibilní a díky tomu si sami dokážete ovlivnit výslednou cenu jeho dodávky. Na výběr máte ze dvou možností – nákup pouze prostřednictvím energetické burzy nebo nákup v kombinaci s denním trhem.

Jak nákup probíhá
Přímo se podílíte na nákupu plynu.
Můžete pružně reagovat na měnící se situaci na trhu.
Jasně vidíte, jak vznikla vaše celková cena plynu.
Graf 1
Graf 2

Jak nákup probíhá

Prostřednictvím energetické burzy

 1. Plyn nakupujeme po částech na energetické burze v různých okamžicích podle vaší žádosti. Nejpozději k tomu dochází před zahájením dodávky. Dokážete se tak vyhnout koupi celého množství energie za nevýhodnou cenu kvůli volbě špatného okamžiku.
 2. Cenu dodávky plynu jednoduše stanovíte pomocí různých cenových vzorců platných pro naše produkty.
Graf 1
Graf 2

V kombinaci s denním trhem

 1. Plyn nakupujeme po částech na energetické burze v různých okamžicích podle vaší žádosti. Nejpozději k tomu dochází před zahájením dodávky. Pokud potřebujete dodatečně zvýšit nebo snížit množství plynu, zajistíme vám to na denním trhu.
 2. Na denním trhu nakupujeme plyn po jednotlivých obchodních dnech vždy na následující pracovní den, a to podle vámi poskytnutého plánu.
 3. Dodávku plynu vyhodnocujeme buď s tolerancí, kterou jsme si společně dohodli, nebo finančním vyrovnáním, což znamená, že rozdíl vaší skutečné spotřeby oproti nakoupenému množství vzájemně vyrovnáme podle ceny denního trhu, která platí přesně v ten okamžik, kdy k rozdílu došlo.

Cenu burzovních produktů včetně denního trhu s plynem jednoduše zjistíte na webu POWERNEXT.

Nákup plynu prostřed­nic­tvím denního trhu

Cena plynu na denním trhu vždy přesně odráží aktuální dění v energetice na celém světě.

Jak nákup probíhá
Cena plynu na denním trhu vždy přesně odráží aktuální dění v energetice na celém světě.
Váš nákup plynu bude skutečně bez starostí.
Jasně vidíte, jak vznikla vaše celková cena plynu.
Jak nákup probíhá

Jak nákup probíhá

 1. Plyn nakupujeme na denním trhu po jednotlivých obchodních dnech vždy na následující pracovní den, a to podle vámi poskytnutého plánu.
 2. Cenu dodávky plynu jednoduše stanovíme pomocí platných cen denního trhu pro konkrétní dny vaší spotřeby.

Cenu denního trhu s plynem najdete na webu POWERNEXT.

Jak nákup probíhá

Kontaktujte nás

Vytvoříme pro Vás individuální řešení