Opětovné připojení nemovitosti s demontovaným měřidlem

Může se stát, že v nemovitosti, kterou jste koupili, nebo kterou rekonstruujete, distributor z nějakého důvodu odinstaloval elektroměr případně plynoměr. Poradíme vám, jak postupovat, pokud chcete odběrné místo znovu připojit.

Co je to znovupřipojení

Znovupřipojením se rozumí opětovné namontování plynoměru nebo elektroměru na odběrném místě, na kterém již bylo měřidlo v minulosti nainstalováno.

Důležité je, jestli v odběrném místě existuje tak zvaná rezervace. Ta v trvalém odběrném místě, kde původní zákazník v minulosti zaplatil poplatek za připojení, vzniká po ukončení smlouvy a demontáži elektroměru. Trvá 48 měsíců, tedy 4 roky, od ukončení smlouvy. Když se do té doby neuzavře nová smlouva, rezervace zaniká. 

Abyste mohli znovu odebírat elektřinu, uzavřete se svým distributorem smlouvu o připojení. Do žádosti o smlouvu nezapomeňte uvést, že v odběrném místě už elektroměr byl, a kdy došlo k ukončení předchozí smlouvy. Obojí vám řekne původní zákazník, případně tyto informace dohledáte v dokumentech, které byste měli mít k dispozici v souvislosti s demontáží elektroměru. Pokud stihnete využít rezervaci, distributor by vám měl uznat poplatek za připojení, který zaplatil původní zákazník. 

Podrobný postup pro připojení odběrného místa najdete tady

I v tomto případě je potřeba uzavřít s distributorem novou smlouvu o připojení. K žádosti o tuto smlouvu budete potřebovat různé přílohy podle toho, kdy došlo k odmontování plynoměru.  


    Pokud plynoměr odmontovali před méně než 6 měsíci, potřebujete

    • zápis o ověření technického stavu odběrného plynového zařízení.

    V případě, že plynoměr odmontovali před více než 6 měsíci, potřebujete

    • revizní zprávu,
    • tlakovou zkoušku.
Podrobný postup pro připojení odběrného místa najdete tady.

Pomohly vám informace na této stránce?

Všechno
vyřešíte
online

Portál Energie24

Už nemusíte chodit na pobočku nebo volat. Stačí se u nás registrovat a vše vyřešíte online.

Víc o portále Energie24

Elektronická faktura

Mějte své faktury vždycky po ruce a kontrolujte je úplně odkudkoli.

Víc o elektronické faktuře