Jak bude přepis probíhat?

Jednoduše. Stačí si projít postup dál na stránce a hned poté se do toho můžete pustit.  

Přepis krok za krokem 

Připravte si


  • Číslo EAN
  • Adresu odběrného místa
  • IČO současného zákazníka a údaje o novém zákazníkovi  

Pošlete nám tyto dokumenty


  • Vyplněnou a podepsanou Žádost o změnu zákazníka.  
  • Kopii Smlouvy o připojení vystavenou na nového odběratele.
  • V případě úmrtí původního zákazníka nám prosím pošlete i kopii úmrtního listu.  
Do žádosti nebo e-mailu uveďte předpokládanou roční spotřebu energie a hodnotu rezervované roční, případně i měsíční, kapacity.

Jak získat Smlouvu o připojení

Nový zákazník požádá distributora o vystavení Smlouvy o připojení: 
  • K tomu slouží Žádost o trvalé připojení odběrného místa k distribuční soustavě VN/VVN.  
  • Jako důvod žádosti uvede „Změna odběratele (vystavení Smlouvy o připojení)”. 
  • Vyplněnou žádost pošle přímo distributorovi ve formátu PDF nebo JPG na e-mail info@egd.cz

Nový zákazník uzavře s distributorem Smlouvu o připojení  

Distributor novému zákazníkovi do 60 dnů pošle Smlouvu o připojení.  
Jakmile spolu distributor a nový zákazník smlouvu uzavřou, přistoupíme ke změně zákazníka a vyplnění žádosti o přepis. 

Vyplňte a podepište žádost   

Jakmile máte všechny podklady, pusťte se do vyplňování Žádosti o změnu zákazníka
Vyplněnou žádost vytiskněte a oba společně podepište. 

Žádost odešlete 

Podepsaný formulář naskenujte nebo vyfoťte a pošlete nám ho na businessline@eon.cz

Nový zákazník podepíše smlouvu

Žádost zkontrolujeme a poté novému zákazníkovi pošleme k podpisu návrh smlouvy. Až nám ho podepsaný vrátí, ukončíme stávající smlouvu a původnímu zákazníkovi pošleme ukončovací fakturu.

Pomohly vám informace na této stránce?

Vyzkoušejte náš samoobslužný
portál

Portál Energie24

Už nemusíte chodit na pobočku nebo volat. Stačí se přihlásit a vše si vyřešíte online.

Víc o portále Energie24

Přehled spotřeby

V zákaznickém portále Energie24 se dozvíte všechno o spotřebě na svých odběrných místech.

Víc o přehledu spotřeby