Jak bude přepis probíhat?

Jednoduše. Stačí si projít postup dál na stránce a hned poté se do toho můžete pustit.

Přepis krok za krokem 

Připravte si


 • Číslo EAN
 • Adresu odběrného místa
 • IČO současného zákazníka a údaje o novém zákazníkovi  

Pošlete nám tyto dokumenty   


 • Vyplněnou a podepsanou Žádost o změnu zákazníka. 
 • Kopii Smlouvy o připojení vystavenou na nového odběratele.
 • Doklad o vztahu k nemovitosti.
 • Doklad o vlastnictví trafostanice: 
  Pokud zákazník není majitelem trafostanice, potřebujeme doklad o jejím vlastnictví a souhlas s přepisem. Stačí nám i nájemní smlouva, ve které bude trafostanice uvedená jako součást nájmu. 
  Pokud zákazník majitelem trafostanice je, potřebujeme doklad o vlastnictví. 
  V případě, že doklad o vlastnictví nemáte, doložte nám čestné prohlášení napsané vlastní rukou nebo formulář přímo od ČEZu. Vždy uveďte číslo trafostanice a její technologie. 
  Dokumenty nesmí být starší než rok.
 • V případě úmrtí původního zákazníka nám prosím pošlete i kopii úmrtního listu. 
Do žádosti nebo e-mailu uveďte předpokládanou roční spotřebu energie a hodnotu rezervované roční, případně i měsíční, kapacity.

Jak získat Smlouvu o připojení 

Nový zákazník požádá distributora o vystavení Smlouvy o připojení.
Distributor ji novému zákazníkovi do 60 dnů pošle. 
Jakmile spolu smlouvu uzavřou, přistoupíme ke změně zákazníka a vyplnění žádosti o přepis. 

Vyplňte a podepište žádost

Ve chvíli, kdy máte všechny podklady, pusťte se do vyplňování Žádosti o změnu zákazníka
Vyplněnou žádost vytiskněte a oba společně podepište. 

Žádost odešlete 

Podepsaný formulář naskenujte nebo vyfoťte a pošlete nám ho na businessline@eon.cz

Nový zákazník podepíše smlouvu

Žádost zkontrolujeme a poté novému zákazníkovi pošleme k podpisu návrh smlouvy. Až nám ho podepsaný vrátí, ukončíme stávající smlouvu a původnímu zákazníkovi pošleme ukončovací fakturu.

Pomohly vám informace na této stránce?

Vyzkoušejte náš samoobslužný
portál

Portál Energie24

Už nemusíte chodit na pobočku nebo volat. Stačí se přihlásit a vše si vyřešíte online.

Víc o portále Energie24

Přehled spotřeby

V zákaznickém portále Energie24 se dozvíte všechno o spotřebě na svých odběrných místech.

Víc o přehledu spotřeby