Jak bude přepis probíhat?

Jednoduše. Stačí si projít postup dál na stránce a hned poté se do toho můžete pustit.

Přepis krok za krokem 

Připravte si


  • Číslo EIC 
  • Adresu odběrného místa 
  • IČO současného zákazníka a údaje o novém zákazníkovi  

Pošlete nám tyto dokumenty


  • Vyplněnou a podepsanou Žádost o změnu zákazníka.  
  • Kopii Smlouvy o připojení vystavenou na nového odběratele.
  • V případě úmrtí původního zákazníka nám prosím pošlete i kopii úmrtního listu společně s čestným prohlášením. 
Do žádosti nebo e-mailu uveďte předpokládanou roční spotřebu energie a hodnotu rezervované roční, případně i měsíční, kapacity.

Jak získat Smlouvu o připojení


  • Nový zákazník požádá na stránkách distributora o vystavení Smlouvy o připojení dodá mu zároveň doklad prokazující vztah k nemovitosti. Ten nesmí být starší než rok.
  • Distributor mu do 60 dnů pošle Smlouvu o připojení.  
  • Jakmile spolu smlouvu uzavřou, přistoupíme ke změně zákazníka a vyplnění žádosti o přepis. 

Vyplňte a podepište žádost   

Jakmile máte všechny podklady, pusťte se do vyplňování Žádosti o změnu zákazníka
Vyplněnou žádost vytiskněte a oba společně podepište. 

Žádost odešlete 

Podepsaný formulář naskenujte nebo vyfoťte a pošlete nám ho na businessline@eon.cz

Nový zákazník podepíše smlouvu

Žádost zkontrolujeme a poté novému zákazníkovi pošleme k podpisu návrh smlouvy. Až nám ho podepsaný vrátí, ukončíme stávající smlouvu a původnímu zákazníkovi pošleme ukončovací fakturu.

Pomohly vám informace na této stránce?

Vyzkoušejte náš samoobslužný
portál

Portál Energie24

Už nemusíte chodit na pobočku nebo volat. Stačí se přihlásit a vše si vyřešíte online.

Víc o portále Energie24

Přehled spotřeby

V zákaznickém portále Energie24 se dozvíte všechno o spotřebě na svých odběrných místech.

Víc o přehledu spotřeby