Změna rezervovaného příkonu

Celým procesem změny rezervovaného příkonu vás rádi provedeme. Stačí k tomu jen několik kroků. Přečtěte si, jaké to jsou.

Jak změna rezervovaného příkonu probíhá? 

Uzavřete Smlouvu o připojení se svým distributorem. Pokud nevíte, do jakého distribučního území spadáte, podívejte se na mapku.

Domluvte se s odbornou firmou nebo elektrikářem, aby vám upravili odběrné místo podle požadavků distributora. Ty najdete ve Smlouvě o připojení. 

Následně spolu uzavřeme novou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

Distributor odběrné místo zkontroluje a provede potřebné servisní práce.

Jak o změnu požádat?

Smlouva o připojení

 • Nejdřív prosím se svým distributorem uzavřete novou Smlouvu o připojení, případně Smlouvu o smlouvě budoucí. Požádejte o ni přímo u distributora, často to jde i online. V žádosti vyplníte své údaje a EAN odběrného místa. 
 • Distributor vaši žádost posoudí a vystaví návrh Smlouvy o připojení. Na to má ze zákona až 60 dní.  
 • Při úpravě odběrného místa se prosím držte technické specifikace, kterou máte právě ve Smlouvě o připojení. Pomůže vám s tím elektrikář, který vám zároveň sepíše i revizní zprávu. Tu si dobře uschovejte.

Žádost o smlouvu  

 • V úvodu formuláře vyplňte EAN odběrného místa. Najdete ho ve Smlouvě o připojení.
 • V kolonce Důvod žádosti o smlouvu uveďte „uzavření smlouvy z důvodu změny hodnoty rezervovaného příkonu”.  
 • Vyplňte také číslo Smlouvy o připojení. Kopii této smlouvy pak prosím přiložte k žádosti.
 • V oddílu Technická data odběrného místa vyplňte požadovaný rezervovaný příkon. Ten musí odpovídat hodnotě, o kterou jste požádali distributora.
 • Doplňte i své údaje a způsob, jakým budete platit zálohy a faktury.
 • Formulář na závěr podepište a orazítkujte.

Odeslání žádosti

 • Jakmile žádost vyplníte a podepíšete, naskenujte ji prosím do formátu PDF a pošlete nám ji na businessline@eon.cz.  
 • Připojte k ní kopii revizní zprávy a kopii Smlouvy o připojení. Přiložte i Protokoly o ověření stanovených měřidel (3 ks), pokud je máte uvedené ve Smlouvě o připojení. 

Kolik za připojení a zajištění požadovaného rezervovaného příkonu zaplatíte, stanovuje vyhláška o připojení č. 16/2016 Sb. U vysokého napětí a typu měření A je to 1 000 Kč za kilowatt. U měření typu B to vychází na 250 Kč za kilowatt. 

Zjistěte, kdo je vaším distributorem

Pomohly vám informace na této stránce?

Vyzkoušejte náš samoobslužný
portál

Portál Energie24

Už nemusíte chodit na pobočku nebo volat. Stačí se přihlásit a vše si vyřešíte online.

Víc o portále Energie24

Přehled spotřeby

V zákaznickém portále Energie24 se dozvíte všechno o spotřebě na svých odběrných místech.

Víc o přehledu spotřeby