Ostatní služby

Nabízíme širokou škálu služeb, které jistě uspokojí vaše požadavky související se zajištěním dodávky elektřiny od projektu nových zařízení a její výstavby přes opravy plynového zařízení, až po zajištění provozu energetických zařízení.

Služby v oblasti hospodárného využívání energií
 • Kompenzace a regulace
 • Systém stlačeného vzduchu a chlazení
 • Energetická studie, energetický audit, štítky budov, dotace
 • Solární kolektory
 • Klimatizace
 • Střešní FVE
 • Energetické průkazy
Elektrotechnické a plynárenské služby

Elektrotechnické služby

 • Provozování energetických zařízení
 • Servis - servis a údržba elektrického zařízení
 • Diagnostika kabelů NN a VN
 • Výstavba energetických zařízení
 • Revize, zkoušky a školení
 • Služby kalibrační a metrologické laboratoře
 • Náhradní zdroje napájení a Peak Shaving

Plynárenské služby

 • Náhradní zásobování zemním plynem