Konec cenového stropu na energie pro firmy

Veškeré informace o odstávkách najdete v našem portálu Energie24.

Vládou stanovený strop na ceny za dodávku elektřiny a plynu, který měl firmám v průběhu roku 2023 pomoct lépe snášet skokové zdražení energií, skončil 31. 12. 2023. Na této stránce se dozvíte, co to pro vás znamená.

Jak to bylo během roku 2023 

 • Cenový strop vláda stanovila pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
 • Nejvyšší možná cena ve výši 5 000,- Kč/MWh se vztahovala k vysokému i nízkému tarifu a na veškerou odebranou elektřinu v odběrných místech připojených na hladině nízkého napětí.
 • U plynu byl strop stanovený na 2 500,- Kč/MWh a podmínkou pro jeho uplatnění bylo, že odběrné místo spadá do kategorie maloodběr.
 • Maximální výše stálého měsíčního platu pro tyto kategorie zákazníků u obou komodit dělala 130,- Kč za odběrné místo.
 • Ve všech případech jde o ceny bez DPH a bez poplatků za distribuci.
 • Pro velkoodběry na hladině vysokého a velmi vysokého napětí a pro střední odběry a velkoodběry v plynu byly cenové stropy stejné. Jejich získání ale podléhalo specifickým podmínkám.
Hodnoty cenových stropů a podmínky pro jejich získání v roce 2023 najdete tady.

Co pro vás konec cenového stropu znamená 

Vaše smluvní cena je nad cenovým stropem

 • Pokud máte smluvně sjednanou cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nad maximální výší stanovenou pro rok 2023, od 1. 1. 2024 vám budeme účtovat cenu dojednanou smlouvou. To platí i pro stálý měsíční plat.
 • Rádi vám pomůžeme k lepší ceně za energie. Stačí, když se obrátíte na svého E.ON obchodního zástupce. Jeho kontakt najdete na každé faktuře nebo ho můžete vyhledat podle svého IČO.

Máte spotovou cenu

 • Spotřebu, která spadá do roku 2023, oceníme váženým průměrem spotových cen příslušného fakturačního období tohoto roku. Ve výsledné jednotkové ceně zohledníme cenový strop.
 • Energie odebrané v roce 2024 už budeme účtovat podle produktu, který budete mít. V případě, že to také bude spotová cena, použijeme vážený průměr za tu část roku 2024, ve které jste energie odebírali. Cenový strop už zohledňovat nebudeme.  
 • Díky tomuto postupu do vyúčtování vždycky promítneme aktuální situaci na trhu s energiemi.

Vaše smluvní cena je pod cenovým stropem

 • Jestliže jsme si spolu ve smlouvě dohodli cenu za dodávku elektřiny nebo plynu, která je nižší než stanovené maximum, od 1. 1. 2024 vám ji budeme účtovat. To se vztahuje i na stálý měsíční plat. Co vás často zajímá

Nemusíte, a ani my vás kvůli tomu nebudeme kontaktovat. Způsob, jakým budeme stanovovat vaši cenu od 1. 1. 2024, najdete ve své smlouvě. Vracíme se totiž k tomu, co jsme si původně dojednali.

Fakturace se nijak nemění, i dál bude probíhat v ročním nebo měsíčním cyklu. Ještě jednou shrneme, jak to bude vypadat:

Měsíční fakturace

 • Budeme vám fakturovat ceny, které máme sjednané ve smlouvě na odběr elektřiny nebo plynu.
 • Cenový strop platit nebude, proto se do fakturace nijak nepromítne. Ve faktuře už nebudeme vyčíslovat případné rozdíly oproti vládou stanoveným maximům pro rok 2023.

Roční fakturace

 • Cenový strop uplatní na spotřebu energií, kterou jste měli v roce 2023. Pokud máte ve smlouvě sjednanou cenu pod tímto stropem, použijeme ji při fakturaci.  
 • Pro energie dodané po 1. 1. 2024 už cenový strop neplatí a do této části fakturace se nepromítne.

Ano, přečíst si je můžete na této stránce.

Pomohly vám informace na této stránce?

Faktury
zaplatíte i bez
dopisů
a papírů

Portál Energie24

Už nemusíte chodit na pobočku nebo volat. Stačí se u nás registrovat a vše vyřešíte online.

Víc o portálu Energie24

Přehled spotřeby

V zákaznickém portále Energie24 se dozvíte všechno o spotřebě na svých odběrných místech.

Víc o přehledu spotřeby