Zastropování cen energií pro firmy

Veškeré informace o odstávkách najdete v našem portálu Energie24.

Nařízením č. 298/2022 Sb. a jeho novelou č. 343/2022 Sb. vláda stanovuje maximální ceny za dodávku elektřiny a plynu od 1. 1. do 31. 12. 2023. Na této stránce vám vysvětlíme, jak se zastropování cen dotkne vašeho podnikání.

 Maximální ceny za dodávku od 1. 1. 2023

Elektřina: 5 000 Kč/MWh
Plyn: 2 500 Kč/MWh
Stálý měsíční plat pro elektřinu i plyn: 130 Kč
Tyto ceny jsou bez DPH a poplatků za distribuci. Uvedená cena u elektřiny platí na odběr ve vysokém i nízkém tarifu.

Maximální ceny se vztahují na veškeré odebrané množství elektřiny v odběrných místech, která jsou připojená na hladině nízkého napětí. U plynu je podmínkou roční spotřeba do 630 MWh.
V některých případech od vás budeme potřebovat prohlášení, že na daném odběrném místě máte nárok na zastropování cen. Víc informací najdete v kategoriích jednotlivých odběrných míst na této stránce.

Jak se zastropování cen týká právě vás?

Pravidla pro stanovení maximálních cen závisí na tom, na jaké napěťové hladině je dané odběrné místo připojené. Podívejte se na detaily zastropování cen pro vaše odběrná místa.

Nízké napětí

Vysoké a velmi vysoké napětí

Detailní podmínky zastropování cen určují nařízení vlády č. 298/2022 Sb. a 343/2022 Sb. Proto se s nimi prosím seznamte.

Maloodběr do 630 MWh ročně

Střední odběr a velkoodběr nad 630 MWh ročně

Detailní podmínky zastropování cen určují nařízení vlády č. 298/2022 Sb. a 343/2022 Sb. Proto se s nimi prosím seznamte.

Co vás často zajímá

Pokud máte odběrné místo v elektřině připojené na hladině NN nebo maloodběr plynu, nemusíte dělat nic. Zastropované ceny vám započítáme automaticky.

Jestliže máte odběrné místo v elektřině připojené na hladině VN nebo VVN nebo středoodběr, případně velkoodběr v plynu, najdete všechno potřebné na tomto webu. U kategorie svého odběrného místa zjistíte, jestli od vás potřebujeme něco doložit.

Pokud máte odběrné místo v elektřině připojené na hladině NN nebo maloodběr plynu, zastropování vám ve fakturách zohledníme automaticky.

U odběrných míst v elektřině na hladině VN a VVN a středoodběrů a velkoodběrů plynu je potřeba napřed splnit podmínky pro zastropování cen. Jakmile je splníte, nastavíme vám pro fakturaci zastropované ceny.

  • Máte fixní cenu, která je vyšší než stanovený strop? Budeme vám účtovat zastropovanou cenu.
  • Máte ve smlouvě spotovou cenu? Vyhodnotíme vážený průměr těchto spotových cen a výsledek porovnáme se stanoveným stropem. Pokud bude vyšší než maximální cena stanovená vládou, budeme vám účtovat zastropovanou cenu.

Na faktuře vždy uvidíte dvě částky – jednu podle ceníkové ceny a druhou po zastropování.

Pokud se jedná o maloodběr plynu nebo o připojení na hladině nízkého napětí (NN) u elektřiny, nemusíte dělat nic. Zastropované ceny vám započítáme automaticky, jakmile vám zahájíme dodávku energií.

V případě nového připojení pro středoodběr, velkoodběr plynu nebo na hladině VN nebo VVN u elektřiny, nám musíte včas podat prohlášení. Pro zastropování cen od měsíce, ve kterém vám zahájíme dodávku energií, potřebujeme prohlášení nejpozději do konce předchozího kalendářního měsíce.

Formulář prohlášení najdete dole na této stránce v části Dokumenty. Vyplňte ho a pošlete společně s dalšími dokumenty k novému připojení do naší datové schránky. Postup pro nové připojení najdete tady.

Příklad: Patříte mezi velké firmy a zařizujete nové odběrné místo na hladině VN. Elektroměr chcete namontovat na začátku března 2023. Pokud nám všechny dokumenty k připojení i prohlášení k zastropování cen pošlete do konce února 2023, nastavíme vám zastropované ceny hned po zahájení dodávky elektřiny v březnu. Pokud nám prohlášení dodáte až po zahájení dodávky, ale bude to do konce března, nastavíme vám zastropované ceny od dubna 2023.

Pokud se jedná o maloodběr plynu nebo o přepis odběrného místa na hladině nízkého napětí (NN) u elektřiny, nemusíte dělat nic. Zastropované ceny vám započítáme automaticky, jakmile přepis dokončíme.

V případě přepisu odběrného místa se středoodběrem, velkoodběrem plynu nebo na hladině VN nebo VVN u elektřiny, nám musíte včas podat prohlášení. Pro zastropování cen od měsíce, ve kterém dokončíme přepis, potřebujeme prohlášení nejpozději do konce předchozího kalendářního měsíce.

Formulář prohlášení najdete dole na této stránce v části Dokumenty. Vyplňte ho a pošlete společně s dalšími dokumenty k přepisu do naší datové schránky. Tady jsou odkazy na Žádost o přepis elektřinyŽádost o přepis plynu.

Příklad: Patříte mezi velké firmy a přepisujete odběrné místo na hladině VN. Přepis chcete dokončit na začátku března. Pokud nám všechny dokumenty k přepisu i prohlášení k zastropování cen pošlete do konce února 2023, nastavíme vám zastropované ceny hned po dokončení přepisu v březnu. Pokud nám prohlášení dodáte až po přepsání odběrného místa, ale bude to do konce března, nastavíme vám zastropované ceny od dubna 2023.

Nejvyšší měsíční hodnotu stanovíme z odběru elektřiny nebo plynu k 19. prosinci 2022. Určíme měsíc s nejvyšší naměřenou hodnotou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022, případně za kratší období – pokud operátor trhu nemá dostatek dat. Následně porovnáme skutečné hodnoty v daném měsíci za posledních 5 let.

Příklad: Pokud jste za posledních pět lednů měli spotřebu 100 MWh, 110 MWh, 150 MWh, 100 MWh a 110 MWh, pro účely fakturace použijeme hodnotu 150 MWh. Jestliže ale v lednu 2023 vaše spotřeba dosáhne 200 MWh, použijeme pro výpočet zastropování tuto hodnotu. 80 % spotřeby tak vyjde na 160 MWh. 

Jste naším zákazníkem méně než 5 let? S pomocí operátora trhu vaši spotřebu spočítáme i z dat před vaším přechodem k nám. U nově připojeného odběrného místa pak pro výpočet použijeme hodnotu skutečného odběru příslušného měsíce.

Za leden už termín pro podání prohlášení k zastropování cen uplynul, byl totiž k 16. 1. 2023. Pro další období platí, že pro zastropování cen od určitého měsíce potřebujeme prohlášení nejpozději do konce předchozího kalendářního měsíce.

Příklad:  Pro zastropování cen od února 2023 potřebujeme prohlášení do konce ledna 2023.

Zastropovaná cena platí pro firmy s obratem do 50 milionů EUR nebo s bilanční sumou roční rozvahy do 43 milionů EUR. Firma musí zároveň zaměstnávat méně než 250 osob. Tyto podmínky stanovuje doporučení Komise č. 2003/361/ES. Nezapomeňte prosím, že stanovení velikosti podniku závisí i na vztahu k propojeným podnikům.

Údaje v prohlášení můžete upravit nejpozději do konce druhého měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém jste nám ho dodali. Pokud jste nám prohlášení dodali v lednu, můžete v něm uvedené údaje opravit nejpozději do konce března. 

Údaje ve výkazu můžete opravit do konce následujícího kalendářního měsíce. Například výkaz za leden můžete opravit do konce února.

Upravené prohlášení nebo výkaz nám pošlete jako reklamaci do datové schránky. V průvodním dopisu prosím konkrétně popište, k jakým změnám došlo a proč jsou z hlediska zastropování vašich cen podstatné. 

Opravené údaje použijeme ve vašem řádném vyúčtování. Pokud jste od nás řádné vyúčtování už dostali, vystavíme vám opravné vyúčtování.Pokud spolu máme podepsanou smlouvu, ale dodávku energií jsme vám ještě nezahájili, vaši smlouvu ještě nevedeme v zákaznickém systému. Z toho důvodu zatím není možné podat prohlášení k zastropování online přes odkazy výše u jednotlivých kategorií zákazníků. 

V tuto chvíli nám tedy prohlášení můžete poslat přes datovou schránku. Stáhněte si vzor prohlášení v části Dokumenty na této stránce, vyplňte ho a odešlete. Tady jsou údaje pro odeslání přes datovou schránku.


Pomohly vám informace na této stránce?

Faktury
zaplatíte i bez
dopisů
a papírů

Portál Energie24

Už nemusíte chodit na pobočku nebo volat. Stačí se u nás registrovat a vše vyřešíte online.

Víc o portálu Energie24

Přehled spotřeby

V zákaznickém portále Energie24 se dozvíte všechno o spotřebě na svých odběrných místech.

Víc o přehledu spotřeby