Služby

Služby

E.ON Pomocník pro fakturaci

E.ON nabízí pomoc s fakturací a čerpáním finanční podpory pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Úspora
času
Více informací

Portál samofakturace

Portál samofakturace je přehledná internetová aplikace, která vám zjednoduší vystavování a odesílání faktur za dodávku elektřiny z obnovitelných zdrojů do sítě E.ON.

Odesílání 
faktur
Více informací

Virtuální elektrárna

Pokud nám již energii ze svých zdrojů prodáváte a stojíte před rozhodnutím, jak zlepšit ekonomiku svého provozu, nabízíme vám službu Virtuální elektrárna E.ON pro obchodování regulační elektřiny.

Ekonomika
provozu
Více informací

Kogenerační jednotky

Návrh, realizaci a samotný provoz kogenerační jednotky vám zajistí naši odborníci.

Efektivní 
řešení
Více informací

Kotle na biomasu

Nabízíme odborný návrh, instalaci a provoz kotlů na biomasu s nulovými investičními náklady. 

Efektivní
řešení
Více informací

Malá vodní elektrárna

Nabízíme profesionální řešení pro vaši malou vodní elektrárnu.

Zkušený
partner
Více informací