Výkup od výrobců s licencí

Jak postupovat, když máte výrobnu s licencí

Zelenou elektřinu vykupujeme od malých i velkých výrobců. Pokud máte elektrárnu s licencí, rádi vám pomůžeme s uzavřením smlouvy.

Chci dodávat elektřinu E.ONu

Mám zájem

Výhody výkupu elektřiny E.ONem

Proč si vybrat právě nás?

S výkupem elektřiny máme dlouhodobé zkušenosti, a to od velkých i malých výrobců. Najdete v nás partnera, na kterého je spoleh a zajistí vám individuální a profesionální přístup. K zelenému bonusu u nás navíc dostanete výhodnou cenu za dodanou elektřinu.

Co vám můžeme nabídnout?

Výkup elektřiny obstaráme od A do Z, poradíme vám i s legislativou. Fakturaci i smlouvy v našem zákaznickém portálu vyřídíte odkudkoli. Díky našim specializovaným službám pro vás bude vykazování v CS OTE hračka.

Co vám můžeme zaručit?

Najdeme řešení, které bude přesně odpovídat vašim potřebám. Platby posíláme včas a případné reklamace řešíme rychle. Na vaše dotazy vám rádi odpovíme na zákaznické lince.

Jak postupovat

Pokud s námi chcete uzavřít smlouvu na výkup elektřiny, poradíme vám, jak na to. Celý proces proběhne v několika jednoduchých krocích. Pojďme se na ně podívat.

Obraťte se na distributora

Ze všeho nejdřív se obraťte na svého distributora. S ním sjednáte Smlouvu o připojení do distribuční soustavy a dostanete Provozní oznámení o provedení prvního paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě. Zákazníci, kteří již Smlouvu o připojení sjednanou mají, se na svého distributora obracet už nemusí. 

Potřebné dokumenty

Pro výkup přebytků z vaší výrobny je potřeba uzavřít smlouvu. Pro její sjednání potřebujeme tyto doklady:

 • Žádost o smlouvu na výkup energie z obnovitelného / neobnovitelného zdroje.
 • Smlouvu o připojení do distribuční soustavy – pošlete nám alespoň 1. a 2. stranu s číslem EAN. Pokud nemáte dokument k dispozici, požádejte o něj svého distributora. 
 • Provozní oznámení o provedení prvního paralelního připojení výrobny k DS (PPP). U distributora EG.D se jedná o dokument UTP – KONEČNÉ PROVOZNÍ OZNÁMENÍ.
 • Licenci.

Vyplněné dokumenty nám pošlete

Vyplněné dokumenty nám pošlete na e-mail vyrobci@eon.cz.

Připravíme pro vás smlouvu

Návrh smlouvy vám vystavíme do 14 dní. Pokud budete s návrhem smlouvy souhlasit, vytiskněte ho a podepište. Jeden výtisk nám pak pošlete jedním z těchto způsobů: 
 • Poštou na E.ON Energie, a.s.  F. A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice
 • Naskenovaný e-mailem na vyrobci@eon.cz.
O výkupu

Jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie můžete uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny, pokud čerpáte podporu formou zeleného bonusu.

Výplatu získáte za celkový objem elektřiny dodané do distribuční sítě a bude vám vyplácena obchodníkem.

Společnost E.ON Energie je na trhu s elektřinou obchodníkem a vykupuje elektřinu ze všech obnovitelných zdrojů energie.

V E.ONu vykupujeme elektřinu od 10 velkých tepláren na území České republiky, jejichž instalovaný elektrický výkon je cca 400 MW. Většina z těchto tepláren nám dodává elektřinu dlouhodobě. Teplárny, jejichž technické zařízení to umožňuje, nám dodávají také regulační elektřinu, což nám pomáhá ke stabilizaci našeho odběrového diagramu a následně snížení plateb OTE za odchylky.

Co dodavatelům elektřiny z tepláren nabízíme?

 • Individuální obsluha, 
 • kromě výkupu elektřiny zajištění dodávek elektřiny a plynu, 
 • nabídka produktů na výkup elektřiny a spotřebu elektřiny a plynu na základě technických možností a potřeb výrobce, 
 • individuální řešení nestandardních situací v dodávce elektřiny, 
 • možnost dodávek regulační elektřiny pro E.ON za individuální cenu, 
 • možnost uzavření dlouhodobé smlouvy, 
 • přístup na portál, kde budou k dispozici kompletní informace týkající se výrobce (smlouvy, faktury, data dodávky a spotřeby elektřiny a spotřeby plynu atd.). 
Formy podpory pro výrobce
z obnovitelných zdrojů

Zákon č. 165/2012 Sb. definuje tři formy podpory pro výrobce elektřiny z OZE. Jedná se o podporu formou výkupní ceny, formou zeleného bonusu nebo aukčního bonusu. Zelený bonus i aukční bonus je poskytován v ročním nebo hodinovém režimu. Formy podpory mezi sebou nejde kombinovat.

Pokud to výrobci dovoluje zákon, může si jednou ročně formu podpory nebo režim zeleného bonusu změnit. Tuto změnu je vždy potřeba provést do 30. listopadu aktuálního roku a změna bude platná od 1. ledna následujícího roku. Postup je uveden ve vyhlášce č. 9/2016 Sb. Výši a rozsah podpor stanovuje Energetický regulační úřad v cenovém rozhodnutí.

Jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie můžete uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny s podporou formou výkupních cen s dodavatelem, který je na vašem distribučním území státem stanoven jako povinně vykupující.

Podpora vám bude vyplacena za celkový objem elektřiny dodané do distribuční soustavy snížený o množství elektřiny odebrané z distribuční soustavy pro technologickou vlastní spotřebu.

My jsme povinně vykupujícím pro jižní Čechy a jižní Moravu na základě zákona 165/2012 Sb. 

Podrobnosti k Výkupním cenám najdete na speciální stránce.

Výše podpory se vztahuje na celkový objem vyrobené elektřiny snížený o technologickou vlastní spotřebu. Jako výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů energie vám bude poskytnuta podpora i za množství vyrobené elektřiny, kterou sami spotřebujete.

Zelený bonus na elektřinu je poskytován v ročním nebo hodinovém režimu.

Podporu ve formě zeleného bonusu vyplácí od 1. 1. 2013 operátor trhu. 

Pokud čerpáte podporu formou zeleného bonusu, můžete s námi uzavřít smlouvu na výkup přebytků, tj. na objem elektřiny dodané do distribuční soustavy. 

Co vás často zajímá

Pro sjednání smlouvy na výkup přebytků není nutné, abyste měl fotovoltaiku od nás.

Do 50 kW je stanovena ceníkem. Cena výkupu je platná vždy na celý kalendářní rok. Jedná se o cenu danou aktuálním ceníkem a s její výši již nelze v průběhu roku hýbat. O výši této ceny zákazníky vždy informujeme s předstihem a to na konci měsíce června předchozího roku. Vámi uvedené předpokládané množství výroby jsme již totiž zobchodovali na trhu s elektřinou.

Ve stávající smlouvě prosím zkontrolujte dobu jejího trvání. V případě, že se jedná o smlouvu prolongační, znamená to, že je automaticky obnovena každý rok a k podpisu nové smlouvy tak nedochází. V průběhu června zákazníkům posíláme jen informace o cenách na příští rok.

Smlouva na dobu určitou

 • Pošlete nám písemnou výpověď – buď e-mailem, nebo poštou. Výpověď musí obsahovat specifikaci výrobního místa (tj. EAN, č. smlouvy) a váš vlastnoruční podpis.
 • Ukončení smlouvy k dřívějšímu datu je možné jen v případě, že zaplatíte smluvní pokutu, kterou stanovuje vaše smlouva.

Prolongační smlouva

 • Smlouvu spolu uzavíráme na rok s následnou prolongací. Výpověď k 31. 12. nám pošlete nejpozději do 30. 9., a to buď e-mailem, nebo poštou. Výpověď musí obsahovat specifikaci výrobního místa (tj. EAN, č. smlouvy) a váš vlastnoruční podpis.
 • Ukončení smlouvy k dřívějšímu datu je možné jen v případě, že zaplatíte smluvní pokutu, kterou stanovuje vaše smlouva. Pokud se přesto rozhodnete pro předčasné ukončení smlouvy, dejte nám o tom vědět písemně.

Ano, pokud máte od distributora přidělený výrobní EAN. Pokud ne, můžete si o něj požádat u svého místně příslušného distributora. 

Chci dodávat elektřinu E.ONu