REMIT reporting

Povinné vykazování transakcí zvládnete s přehledem

V E.ONu nabízíme službu vykazování transakcí dle Nařízení REMIT, které vstoupilo v platnost 28. prosince 2011, s okamžitým efektem vztahujícím se k integritě trhu.

Výhody REMIT reportingu

Fér přístup

REMIT zakazuje obchodování zasvěceným osobám a manipulaci s trhem. Vyžaduje od účastníků velkoobchodního trhu s energií, aby reportovali informace k transakcím, podstatné informace a publikovali důvěrné informace.

Pasport služeb

REMIT je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Jde o nařízení regulující aktivity a chování účastníků velkoobchodních trhů s energií tak, aby zamezilo manipulaci s trhem, zneužívání trhu a zneužívání důvěrných informací.

Výhodná spolupráce

Tuto službu poskytujeme za dohodnutou cenu a zahrnuje i zasílání doplňkových informací vyžádaných na základě žádosti Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dle Prováděcího nařízení, a to v rámci požadované lhůty.

Co vás často zajímá

Změnu běžného bankovního účtu můžete oznámit dvěma způsoby:

 1. Online 
  Můžete vyplnit formulář a poslat ho na vyrobci@eon.cz.
 2. Písemně
  Vytištěný formulář můžete poslat poštou na adresu:

  E.ON Energie, a. s.
  F. A. Gerstnera 2151/6
  370 01 České Budějovice
Využívejte výhody a jistoty REMIT reportingu