Výkup zelené
elektřiny

Jsme lídrem ve výkupu zelené elektřiny v ČR.
Vydělávejte díky své výrobně z obnovitelných zdrojů

Ve výkupu zelené elektřiny jsme jedničkou na trhu. Vykupujeme od výrobců s licencí i bez ní. Z možností vpravo si vyberte, co vás zajímá.

Výrobny bez licence

Pokud víte o někom, kdo by mohl ocenit naše služby, doporučte nás. Moc rádi vás za to odměníme.
Jak postupovat, když máte malou elektrárnu do 50 kW
Víc najdete zde

Výrobny s licencí

Jak postupovat, když máte výrobnu s licencí
Víc najdete zde
Na zelenou elektřinu jsme tu my, E.ON, vykoupíme jí nejvíc v ČR.

Spolehlivý partner

Pokud jste výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, jsme tou pravou volbou pro uzavření Smlouvy o výkupu dodané elektřiny. Vykupujeme elektřinu od všech bez rozdílu, našimi zákazníky jsou malí i velcí výrobci.

Co vás často zajímá

Ano, pokud máte přebytky, které dodáváte do sítě, musíte uzavřít smlouvu na výkup — Smlouvu o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy. Smlouva na výkup je samostatná, není součástí žádné jiné smlouvy.

Tyto dokumenty Vám vydá váš místně příslušný distributor – EG.D, ČEZ, PRE.

Všechny potřebné informace k fakturaci přebytků najdete tady.

Nemá. Obě smlouvy existují samostatně a jsou od sebe oddělené. 

Všechny informace k tomu, jak spolu můžeme podepsat smlouvu, najdete tady

Fakturace přebytků probíhá odděleně, na základě uzavřené Smlouvy o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy. Přebytky ve faktuře za spotřebu nesaldujeme.

To se nám to zelená. Přes 
95 % elektřiny vykoupené v roce 2022 pochází z obnovitelných zdrojů.
O výrobě elektřiny
z obnovitelných zdrojů
Zaměřujeme se na výrobu elektřiny v obnovitelných zdrojích.

Obnovitelné zdroje

Jsme lídrem ve výkupu zelené elektřiny v ČR. V jižních Čechách a na jižní Moravě jsme podle zákona 165/2012 Sb. povinně vykupujícím.

O výrobě elektřiny z 
neobnovitelných zdrojů

Neobnovitelné zdroje

Výkupem elektřiny z vysokoúčinných zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) pomáháme snížit uhlíkovou stopu výroby tepla tam, kde obnovitelné zdroje pomoci nemůžou.

Každý 5. obnovitelný zdroj v Evropě je připojený do sítě E.ONu