Virtuální elektrárna je online obchodování s regulační elektřinou z vašich výrobních zařízení.

Virtuální
elektrárna

Nabídněte What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the lisvoji
provozní flexibilitu

Virtuální elektrárna je online obchodování s regulační elektřinou z vašich výrobních zařízení.  Je to jednoduchá webová aplikace, kde je možné nabízet a dodávat regulační elektřinu nad rámec vašeho standardního provozního režimu. Virtuální elektrárna je služba vhodná pro nové i stávající partnery.

Výhody Virtuální elektrárny

Osobní přístup

I vy můžete být součástí dodavatelské sítě regulační elektřiny pro naši společnost. Virtuální elektrárnu E.ON nabízíme všem výrobcům, kteří nám dodávají základní vyrobený objem elektřiny ze svých zdrojů, a mají s námi tedy v daný okamžik uzavřenou smlouvu na dodávku elektřiny.

Výhody pro všechny

Vůbec nevadí, pokud má vaše elektrárna jen malý výkon, do obchodování pomocí Virtuální elektrárny se můžou zapojit zdroje různých výkonových rozsahů. A mít stejnou příležitost vydělat více na dodávkách elektřiny s nulovými vstupními náklady.

Ekologický partner

Spolehlivá dodávka elektřiny je základním parametrem kvality našich služeb. S Virtuální elektrárnou budete obchodovat v transparentním a bezpečném prostředí. Prostě jednáme fér, díky tomu jsme silným partnerem ve světě energetiky více než 20 let.

Jak to probíhá

Začít obchodovat ve Virtuální elektrárně E.ON můžete opravdu jednoduše, stačí udělat tři kroky:

Zjistíme vaše potřeby

Stačí se rozhodnout a kontaktovat nás.

Navrhneme individuální řešení

Domluvíte si schůzku, na které vám vše podrobně vysvětlíme a ukážeme, jak s Virtuální elektrárnou pracovat.

O vše se postaráme

Připravíme pro vás nabídku a návrh smlouvy a všechno může začít.
Využijte výhod virtuální elektrárny a zvyšte své příjmy