Všechno, co potřebujete vědět o chytrém měření

Chytré měření, často známe pod anglickým pojmem „Smart Metering“, je moderní způsob, jak průběžně sledovat spotřebu elektrické energie s využitím nejnovějších technologií. Umožní vám lépe pochopit, a tím pádem i řídit, váš odběr. Systém se skládá z měření typů C1 až C3, které odpovídají různým úrovním technologické vyspělosti. 

Výhody chytrého měření

Úspora energie a lepší porozumění spotřebě

Přesná data o vaší spotřebě vám umožní nejen šetřit, ale také lépe rozumět tomu, jak elektřinu využíváte.

Automatizované odečty

Distributor monitoruje vaši spotřebu průběžně. Pravidelné návštěvy odečítačů už proto nejsou nutné.

Větší flexibilita a efektivita energetické sítě

Chytré měření umožňuje lepší reakci na změny v poptávce a nabídce energie, což zlepšuje stabilitu a efektivitu celé energetické sítě.

Jak funguje chytré měření a co zákazníkům přinese

 1. Chytrý elektroměr, jinak taky Smart Meter, pravidelně v čtvrthodinových intervalech, zaznamenává údaje o spotřebě a odesílá je přes zabezpečené internetové připojení nebo jiné komunikační sítě k distributorovi. Tím pádem už nejsou potřeba samoodečty, ani návštěvy odečítačů. 
 2. Odběratelé mají přístup k naměřeným hodnotám přes webové portály nebo online aplikace. Zákazníci E.ON se k nim dostanou přes Energii24. Svou spotřebu tak můžete sledovat po dnech, porovnávat s předchozími obdobími, dál ji analyzovat a díky tomu ji případně i snižovat.   
 3. Fakturace ani cena se vám nezmění. Ve faktuře, kterou i dál budete dostávat jednou za rok, budete mít nově přehled spotřeby po měsících. 
 4. Chytré měření umožní zákazníkům zapojit se do komunitní energetiky, respektive do sdílení elektřiny. Je totiž podmínkou pro to, aby se zákazník mohl stát členem skupiny sdílení, které probíhá přes distribuční síť.  
 5. Distribuční společnosti data shromažďují, analyzují a vyhodnocují, což umožňuje lepší správu a plánování dodávek elektřiny. Distributor díky tomu taky může dřív odhalit a rychleji řešit problémy nebo poruchy sítě. 

Průběhové měření kategorie C1

Chytrý elektroměr zaznamenává skutečnou spotřebu elektřiny v pravidelných intervalech a údaje posílá distributorovi. Tento typ měření umožňuje také na dálku zapínat nebo vypínat spotřebiče, omezovat jejich výkon a technicky je blokovat. Informace o spotřebě jsou dostupné přes jednoduché rozhraní v portálu Energie24, které vám umožní vidět, kolik elektřiny spotřebováváte.


Čím se liší od dalších typů

 • Umožňuje na dálku zapínat a vypínat spotřebiče a omezovat jejich výkon, což kategorie C2 a C3 neumí.
 • Poskytuje data v reálném čase a nabízí více funkcí pro správu spotřeby elektřiny na dálku.

Průběhové měření kategorie C2

I v tomto případě elektroměr sleduje spotřebu elektřiny v reálném čase. Zaznamenává skutečnou spotřebu v pravidelných intervalech a údaje posílá na dálku distributorovi. Tento typ měření umožňuje technické blokování odběru spotřebičů, ale neumožňuje je na dálku zapínat nebo vypínat. Informace o spotřebě jsou dostupné přes jednoduché rozhraní v portálu Enerige24.


Čím se liší od dalších typů

 • Na rozdíl od kategorie C1 neumožňuje na dálku zapínat nebo vypínat spotřebiče ani omezovat jejich výkon.  
 • Poskytuje podobnou funkci technického blokování spotřebičů jako C1, ale méně funkcí pro správu spotřeby elektřiny na dálku.

Průběhové měření kategorie C3

Stejně jako předchozí typy chytrý elektroměr zaznamenává skutečnou spotřebu elektřiny v pravidelných intervalech a údaje posílá na dálku distributorovi. Tento typ ale neposkytuje žádné další funkce pro správu spotřebičů. Informace o spotřebě jsou dostupné přes jednoduché rozhraní v portálu Energie24.


Čím se liší od dalších typů

 • Na rozdíl od kategorií C1 a C2 neumožňuje ani technické blokování spotřebičů, ani jejich zapínání nebo vypínání na dálku.
 • Poskytuje nejméně funkcí pro správu spotřeby elektřiny na dálku, slouží čistě k jejímu sledování.   

Kdo potřebuje chytré měření

Od července 2024 budou postupně distributoři vybavovat chytrými elektroměry místa: 

 1. s roční spotřebou nad 6 MWh, 
 2. která využívají dvoutarifní distribuční sazbu, 
 3. s fotovoltaickou elektrárnou nebo jinou výrobnou elektřiny,
 4. která mají dobíjecí stanici pro elektromobily,
 5. a místa zapojená do sdílení elektřiny. 

Tito odběratelé totiž nejsnáze využijí výhody chytrého měření pro efektivnější využívání elektřiny a energetické i finanční úspory.  

Co vás často zajímá

Instalaci chytrých elektroměrů zajišťují distributoři elektřiny podle platné legislativy. Pro více informací navštivte jejich webové stránky: EG.D, ČEZ DistribucePRE Distribuce.

Ano, musíte. O instalaci chytrého přístroje rozhoduje distributor na základě zákonem stanovených kritérií.

Ne, jeho instalace i údržba je bezplatná. Poplatky se můžou vztahovat na situaci, kdy si o chytré měření sami požádáte. Přesnější informace ale hledejte na stránkách svého distributora: EG.D, ČEZ DistribucePRE Distribuce.

Jakmile to půjde, svá data si budete moct prohlížet online v našem portálu nebo v mobilní aplikaci Energie24. Podobnou možnost vám poskytne i váš distributor.

Pokud požádáte o kontrolní odečet, který se má promítnout v nejbližší fakturaci, proces se liší podle toho, na jakém distribučním území je vaše odběrné místo:

 • EG.D: Jakmile distributor data odečte, dá nám to obratem vědět. Do druhého dne nám od něj potom přijde i stav měřidla, který pak promítneme do Energie24.
 • Ostatní distributoři: I v tomto případě se obratem dozvíme, jestli distributor údaje v pořádku odečetl. Při nejbližším předání podkladů pak od něj dostaneme i stav měřidla. To nastává do 15. dne v měsíci, který následuje po zadání kontrolního odečtu. Jakmile tuto informaci máme, zobrazíme vám ji v Energii24.