O výrobě
elektřiny

Výroba elektřiny ze všech dostupných zdrojů, obnovitelných i neobnovitelných, je pro nás stejně důležitá jako pro vás.

Chci dodávat elektřinu E.ONu

Mám zájem

O výrobě elektřiny
z obnovitelných zdrojů
Zaměřujeme se na výrobu elektřiny v obnovitelných zdrojích.

Obnovitelné zdroje

Jsme lídrem ve výkupu zelené elektřiny v ČR. V jižních Čechách a na jižní Moravě jsme podle zákona 165/2012 Sb. povinně vykupujícím.

Nejčistší a nejšetrnější způsob výroby elektřiny
Nízké provozní náklady
Jednoduchá obsluha


V současné době vykupujeme elektřinu od víc než 11 000 fotovoltaických elektráren v Česku a náš tržní podíl převyšuje 50 %. Nejvíce zastoupené jsou malé střešní instalace do 10 kW, ale v portfoliu máme i velké solární parky s instalací nad 1 MW. Většinu smluv řešíme elektronicky bez nutnosti tisku a spotřeby velkého množství papíru.

Slunce je v lidském měřítku nevyčerpatelným zdrojem energie s nízkými provozními náklady a nenáročnou obsluhou. Energie ze slunečního záření může navíc nahradit 20–50 % tepla potřebného k vytápění a 50–70 % tepla potřebného k ohřevu vody v domácnosti.

Elektřinu vykupujeme od více než  800 malých i velkých vodních elektráren z celého území České republiky. K tomu máme vlastní vodní elektrárnu ve Vranově nad Dyjí a 10 malých vodních elektráren s instalovaným výkonem do 32 MW. V Česku je podíl vodních elektráren na celkové výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů kolem 18 %. 

Vodní zdroje energie patří do české krajiny už několik století. Naši předci využívali proud potoků a řek pro pohánění mlýnů, hamrů a pil. Energii z vody používaly i sklářské hutě a další řemesla. Na dlouholetou tradici volně navázala výroba elektřiny. Nejstarší malá vodní elektrárna byla v naší zemi vybudována už v roce 1888 v Písku. 

Větrnou energii nám dodává přes 60 větrných elektráren z Ústeckého, Karlovarského, Libereckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. K výrobě stejného množství elektřiny, kterou nakoupíme z větru, je potřeba cca 532 000 tun hnědého uhlí. Průměrná roční výroba elektřiny z jedné větrné elektrárny by zásobila elektřinou 1200 domácností. Vzhledem k povětrnostním podmínkám tvoří elektřina z větru asi jen 7 % veškeré zelené energie vyrobené v Česku. Větrná energetika má dnes jedny z nejnižších výrobních nákladů ze všech nových zdrojů elektřiny. 

Elektřinu nám dodává přes 180 bioplynových stanic z celé České republiky a 6 zdrojů spalujících biomasu. V zemědělství, potravinářství nebo při chovu hospodářských zvířat vzniká velké množství biologického odpadu, které je možné velmi efektivně využít k výrobě bioplynu. Ten dále slouží jako zdroj elektřiny, tepla nebo jako palivo v dopravě. Věděli jste, že elektřina dodaná z těchto zdrojů by pokryla roční spotřebu téměř 300 tisíc domácností? 

Novinkou určitě bude v následujících letech úprava bioplynu a vtláčení biometanu do plynárenské soustavy. Očekáváme další nárůst biomasy při výrobě elektřiny a tepla i vzhledem k dostupnosti štěpky u nás.

O výrobě elektřiny z 
neobnovitelných zdrojů

Neobnovitelné zdroje

Výkupem elektřiny z vysokoúčinných zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) pomáháme snížit uhlíkovou stopu výroby tepla tam, kde obnovitelné zdroje pomoci nemohou.

Snížení skleníkových plynů
Vysoká účinnost


Kogenerace může být jednou z cest snižování emisí skleníkových plynů.

Kogenerace je vysoce účinná a efektivní kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Je vhodná pro vytápění nebo ohřev vody ve větších objektech, areálech a pro systémy dálkového vytápění měst.

Kogenerace efektivně využívá teplo, které je vedlejším produktem výroby elektřiny, a díky tomu dosahuje celkové účinnosti přes 90 %. V porovnání s kogenerací pracují tepelné elektrárny s účinností pouze 30 %, zbytek energie zůstává nevyužitý. Kogenerace tak může být jednou z cest snižování emisí skleníkových plynů díky efektivnějšímu využití primárních paliv.

Teplárny jsou výrobny, které se zabývají kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Teplárny v České republice zajišťují prostřednictvím dálkového vytápění, tedy bez přímého znečištění ovzduší v místě spotřeby, dodávku tepla pro zhruba 1,48 milionu domácností a velké průmyslové provozy. Teplárny efektivně využívají teplo, které je vedlejším produktem výroby elektřiny. Zdrojem energie je v podmínkách České republiky většinou hnědé a černé uhlí, zemní plyn nebo mazut, méně pak biomasa, geotermální energie nebo odpad.


Každý 5. obnovitelný zdroj v Evropě je připojený do sítě E.ONu

Co vás často zajímá

Pokud máte zájem o sjednání smlouvy na dodávku elektřiny s naší společností, napište nám prosím e-mail na vyrobci@eon.cz. Případně nám zavolejte na číslo 387 86 86 86 a na lince zvolte možnost 2.


  • Spolupráce se spolehlivým partnerem, 
  • vždy individuální a profesionální přístup k zákazníkovi, 
  • okamžité řešení případných reklamací a nejasností, 
  • možnost uzavření dlouhodobého výhodného kontraktu, 
  • legislativní podpora, 
  • možnost využívání samofakturace prostřednictvím našeho zákaznického portálu Energie24, 
  • možnost využití E.ON Specializované služby