Co je to ekvitermní regulace vytápění

  1. Ekvitermní regulace je způsob řízení výkonu kotle podle aktuální teploty venkovního vzduchu.
  2. Intenzita vytápění tedy odpovídá aktuálnímu počasí.
  3. Ekvitermní regulace může ušetřit náklady na vytápění.
  4. Důležité je ovšem dobře stanovit takzvanou ekvitermní křivku a kotel musí tento způsob regulace podporovat.

Proč je to důležité

Správné ovládání topení je klíčové pro úspory energie. Abyste co nejvíce ušetřili, je dobré topit rovnoměrně bez velkých výkyvů. Jednou z možností jak ovládání topení automatizovat je takzvaná ekvitermní regulace vytápění. Kotel nebo tepelné čerpadlo jsou v takovém případě řízené podle teploty venku.   

Co je dobré vědět

  • Jako ekvitermní regulace se označuje řízení topení na základě aktuální venkovní teploty vzduchu. Řídicí jednotka kotle nebo tepelného čerpadla zpracovává údaje z venkovního čidla teploty a s jejich pomocí pak automaticky přizpůsobuje teplotu otopné vody (vody v radiátoru) aktuální potřebě. 
  • Díky tomu, že výkon otopné soustavy je regulován přesně podle aktuálních teplotních podmínek, mohou provozovatelé ušetřit náklady na vytápění.
  • Princip ekvitermní regulace je jednoduchý. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami interiéru místnosti, a teplota v místnosti tak zůstala konstantní.
  • Stručně řečeno, vaše topení topí podle toho, jak moc je venku chladno.

Šetřete na vytápění s novým kotlem

Vyměňte svůj starý kotel za moderní kondenzační, který vám ušetří až 30 % nákladů na vytápění. Se vším vám pomůžeme a na kotel dostanete 7letou záruku.

Základem je ekvitermní křivka

Pro každý dům je ale nejdříve nutné stanovit takzvanou ekvitermní křivku, která popisuje závislost teplot otopné vody a venkovního vzduchu. Na základě stanovené ekvitermní křivky pak řídicí jednotka kotle intenzitu vytápění reguluje.

Ekvitermní křivku může stanovit odborník – projektant vytápění nebo energeticky poradce – na základě energetických ztrát vašeho domu.

Ekvitermní regulaci mohou využívat nejen majitelé kotlů, ale také bytové domy napojené na centrální zásobování teplem.

Ekvitermní regulace se hodí pro kondenzační plynové kotle

Při využití ekvitermní regulace vytápění není většinou potřeba příliš vysoká teplota otopné vody. Je to dáno tím, že skutečně mrazivých dnů, kdy je potřeba velký výkon vytápění, je obvykle jen několik do roka.

Nižší teplota otopné vody nejen znamená úsporu paliva a tedy i nižší náklady na vytápění, ale také velkou výhodu pro plynové kondenzační kotle. Ty totiž s nižší teplotou vody pracují nejúsporněji a díky ekvitermní regulaci mohou v nejúspornějším režimu pracovat déle. Ekvitermní regulaci samozřejmě zvládá i náš E.ON kondenzační kotel

Mohlo by vás také zajímat:

Jak v úsporách energie pomáhá termovize
Sledování úniků tepla na základě termovize slouží k  odhalení míst, která narušují celkové zateplení domu.
Víc najdete tady
Jak zateplit sklep
Sklepy, které nejsou vytápěné, potřebují zpravidla zateplit strop nebo stěny.
Víc najdete tady
Co znamená rosný bod v souvislosti se stavbami
Rosný bod ve zdivu je důležitý pro správné a efektivní zateplení domu.
Víc najdete tady