BEMS
a mikrovýpadky

Efektivní hospodaření s energiemi

Mít energie pod kontrolou je první krok k úsporám. Energetický management vám pomůže zjistit vše potřebné o vašich energiích. Díky tomu nejen ušetříte, ale taky zvýšíte efektivitu svého podniku.

Energie pod kontrolou

Mám zájem

Výhody energetického managementu

Kompletní přehled o energiích

Ucelený přehled o spotřebě energií je pro fungování každé firmy či organizace zásadní, proto vše potřebné okolo energií analyzujeme, popíšeme a připravíme proveditelný návrh úspor.

Snížení nákladů na energie

Celý provoz monitorujeme a okamžitě dokážeme reagovat. Například zabráníme dodatečným platbám za překročení sjednané kapacity odběru elektřiny a plynu.

Předcházení ztrátám

Instalací kompenzačního rozvaděče předejdete zbytečným platbám za nedodržení předepsaného účiníku. Opět ušetříte, a navíc omezíte produkci oxidu uhličitého.

Vyřešíme mikrovýpadky

Výkyvy napětí se vás týkat nebudou. Díky tomu mohou Vaše stroje pracovat stále naplno - a ještě jim tím prodloužíme životnost.

Co s námi získáteCelý váš provoz dokážeme kompletně monitorovat, a na základě toho vám doporučíme vhodná opatření. Díky tomu nejen ušetříte, ale taky zvýšíte efektivitu.

Prodlužuje životnost strojů
Předejdete případným ztrátám
Eliminace zmetkovosti
Zamezení zastavení automatizovaných linek
Řešení na míru

Každý den namáháme distribuční síť zapojováním dalších a dalších zdrojů i používáním nových technologií. Přenášená energie pak nedokáže trvale splňovat všechny parametry, které jsou nezbytné například pro bezproblémový chod technologických zařízení ve výrobních provozech. Jedním z těchto parametrů je úroveň napětí. V případě, že dojde k jeho poklesu o víc než 10 % z nominální hodnoty po dobu 10 až 2 000 ms, mluvíme o mikrovýpadku.

Ten dokáže způsobit třeba zastavení automatizovaných linek ve výrobě a s tím související škody. Proto našim zákazníkům nabízíme preventivní opatření proti krátkodobým poklesům napětí. Díky diagnostickému měření a naprojektování příslušných parametrů zařízení dokážeme omezit jevy, které způsobují pokles napětí v síti. Tak se postaráme o to, aby nedocházelo k mikrovýpadkům, a tím pádem k přerušování výroby.

Zamezení plateb za překročení sjednané kapacity 
Řešení na míru
Spolehlivý partner

Mějte energie vždycky pod kontrolou a neplaťte za překročení. Zajistíme pro vaši firmu kompletní řešení regulace. Pomůžeme vám optimalizovat spotřebu energií ve firmě. Díky tomu nejen ušetříte, ale taky zvýšíte efektivitu své firmy či organizace.

Zamezení plateb za nedodržení účinku
Řešení na míru
Spolehlivý partner

Mějte energie vždycky pod kontrolou a neplaťte za nedodržení účiníků. Zajistíme pro vaši firmu kompletní přehled a zároveň optimalizujeme účiník. Pomůžeme vám optimalizovat spotřebu energií ve firmě či jiné organizaci. Díky tomu nejen ušetříte, ale taky zvýšíte efektivitu své firmy.

Jak to probíhá?

Je to jednoduché - stačí čtyři kroky a energetický management, společně s kompenzací účiníku nebo regulací 15 min maxima, máte připravený přímo na míru potřebám vaší společnosti.

Zjistíme vaše potřeby

Pobavíme se o vašich potřebách a o tom, jak je skloubit s pracovním prostředím. Zjistíme, co je potřeba udělat pro to, aby vám systém seděl na míru.

Navrhneme individuální řešení

Jakmile od vás budeme mít všechny podklady, zpracujeme návrh ve více variantách. Pomůžeme vám s výběrem té, která pro vás bude nejvýhodnější. Stejně tak společně zvolíme vhodný způsob financování.

Postaráme se o realizaci

Připravíme pro vás nabídku a návrh smlouvy a všechno může začít. Zajistíme montáž celého systému včetně zprovoznění a zaškolení. Instalaci provedeme podle odsouhlaseného harmonogramu.

Zajistíme servis

Celý projekt zabezpečíme od začátku až do konce. I po úspěšném ukončení prací pro vás budeme zajišťovat údržbu a servis na základě servisní smlouvy.

Jak se postaráme 
o mikrovýpadky

Podívejte se, jakým způsobem jsme pomohli řešit mikrovýpadky
v továrnách společnosti Škoda a.s.

Chci vyřešit mikrovýpadky

Co vás často zajímá

Určitě. Data je možné importovat a dále s nimi pracovat.
Služba je vhodná pro každou společnost, která se zajímá o úsporu energií, a také pro společnosti, které se řídí normou ISO 50001.
Pokud mají komunikační výstup, můžou se zachovat stávající měřidla.
Systémy co nabízíme, jsou rozšířitelné a stále se vyvíjejí a zdokonalují.

Výše investice vždy záleží především na velikosti budovy nebo areálu a počtu realizovaných řešení.

Ano, každé řešení vždycky připravujeme individuálně s ohledem na konkrétní potřebu zákazníka.

Mějte energie své firmy vždy pod kontrolou