Do inovací distribuční sítě investuje EG.D přes pět miliard korun

Brno, 23. června 2022

Rozvoj a ještě větší stabilita distribuční sítě, instalace dalších chytrých prvků, obnova sítí poničených tornádem i rekonstrukce plynovodů. Takové investice má letos v plánu společnost EG.D, člen skupiny E.ON v České republice. Vyčlenila na ně více než pět miliard korun. Snaží se zákazníkům zajistit ještě bezpečnější dodávky energií při běžném provozu i při nenadálých meteorologických jevech. 

„Nároky na distribuční síť se každým rokem zvyšují. Výzvou jsou pro nás i živelné katastrofy, jako bylo loňské tornádo na jižní Moravě. Abychom obstáli, musíme síť nejen udržovat, ale také ji rozvíjet a připravovat na nová rizika. To se neobejde bez nemalých investic a bez důkladného plánování,“ vysvětluje Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D.

Každý rok proto společnost do rozvoje sítí investuje několikamiliardové částky. „Letos plánujeme několik tisíc staveb napříč celým distribučním územím. S realizací počítáme na všech napěťových hladinách, které spravujeme,“ upozorňuje vedoucí investic společnosti EG.D Ladislav Mikuláš. V dalších letech ale společnost počítá s ještě vyšším nárůstem investic. Čím dál tím více prostředků půjde také na chytré technologie.

Takovým příkladem je dokončení projektu SMARAGD, kdy společnost v rámci sítě finišuje instalaci 26 tisíc smart elektroměrů, nebo zavedení centrály pro chytré měření. Velmi významný je také přeshraniční projekt inteligentních distribučních soustav ACON, který zahrnuje mimo jiné výstavbu nové transformovny v Brně. A EG.D se na tomto projektu podílí dohromady se společností Západoslovenská distribučná.


Velmi vysoké napětí: nové rozvodny i kompletní výměny vedení

Zhruba 1,4 miliardy korun plánuje společnost v letošním roce investovat do zařízení na hladině velmi vysokého napětí (VVN). Investice se budou mimo jiné týkat staveb a rekonstrukcí vedení 110kV, většinou na území Moravy, kdy tři vedení budou vyměněna kompletně. Na výměnu těchto vedení vyčlenila firma přibližně 500 milionů korun. „Dále chceme například realizovat větší rekonstrukce rozvoden Kyjov, Konice nebo Tábor a pokračujeme v již běžících rekonstrukcích transformoven ČB Sever a Sokolnice. Ve druhé polovině roku plánujeme zahájit přestavbu spínací stanice České Budějovice Střed z R22kV na transformovnu 110/22kV, včetně 2,5 kilometru dlouhého přívodního kabelového vedení 2x110kV. Celou stavbu odhadujeme na cenu více než 300 milionů korun,“ popisuje Tomáš Žáček, vedoucí výstavby VVN. Další investice půjdou do rekonstrukcí budov energetického zařízení, na modernizace rozvoden nebo na zabezpečení kritické infrastruktury.


Regiony: miliony do sítí v obcích postižených tornádem a kabelové vedení

Společnost každoročně investuje do obnovy a rozvoje sítí vysokého a nízkého napětí také v regionech. Jen na pomoc obcím postiženým tornádem vyčlenila EG.D 200 milionů korun. „Tato částka přitom představuje roční objem investic pro jednu regionální správu, kterých máme jedenáct. Tentokrát budeme investovat podobné peníze do čtyř obcí na jižní Moravě poničených loňským tornádem. Stále ale musíme uspokojit i požadavky dalších obcí v regionu a nezapomínáme ani na ostatní regiony, kde investujeme podle připravených plánů obnovy distribuční sítě,“ říká Bohdan Důbrava, vedoucí Správy sítě vedení vysokého a nízkého napětí.

Důležitým tématem je také kabelizace vedení, která čeká řadu míst na Vysočině, Prostějovsku, Českobudějovicku nebo v Brně a okolí. V zastavěných územích nahradí venkovní vedení to kabelové, které je uloženo v zemi. Je tak odolnější a za nepříznivého počasí zajišťuje bezpečnější dodávky elektrické energie. Stejně tak společnost EG.D vytipovala i řadu problematických lesních průseků, kde má v plánu vedení kabelizovat.


Čtvrt miliardy na plynovody

Přibližně 250milionová investice je v letošním roce určena do plynovodní sítě v jižních Čechách a na Pelhřimovsku. „Mezi důležité stavby národního významu patří přeložky plynovodů před stavbou dálnice D3 na Kaplicku, které letos dokončíme tak, aby dostavba celé dálnice mohla probíhat podle plánovaného harmonogramu,“ vysvětluje Tomáš Vacek, vedoucí Správy a provozu zemního plynu. Vedle toho podle něj společnost EG.D zahájí obnovu svého nejdůležitějšího páteřního plynovodu DN 600 z roku 1968 na Písecku a Strakonicku. Důležité práce bude mít i na Táborsku, kde plánuje zvětšit dimenzi vysokotlakého potrubí pro zajištění potřebné kapacity zemního plynu pro místní teplárnu.Kontakty
Roman Šperňák

Tiskový mluvčí E.ON
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz