Vítejte ve vnitřním oznamovacím systému společnosti E.ON pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém vám umožňuje podat oznámení o jednání nebo situacích, ke kterým došlo ze strany zaměstnanců nebo členů orgánů společnosti E.ON, o kterých se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Oznámení podaná prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému jsou projednávána důvěrně, nemusíte se tedy obávat o prozrazení vaší identity.

Prosíme vás ale o uvedení vašeho skutečného jména a pracovní pozice. Zaručujeme vám však maximální diskrétnost po celou dobu řešení oznámení. Společnost ale přijímá i anonymní oznámení.

Prosím zvolte, které společnosti se oznámení týká


Tento oznamovací systém umožňuje podat oznámení v režimu českého zákona o ochraně oznamovatelů a je spravován českou advokátní kanceláří.

Záleží nám na tom, abychom se všichni cítili bezpečně.