Vítejte ve vnitřním oznamovacím systému společnosti E.ON. Právě tady můžete v rámci takzvaného „whistleblowingu“ nahlásit protiprávní jednání. 

Vnitřní oznamovací systém vám umožňuje podat oznámení o jednání nebo situacích, ke kterým došlo ze strany zaměstnanců nebo členů orgánů společnosti E.ON, o kterých se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Oznámení podaná prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému jsou projednávána důvěrně, nemusíte se tedy obávat o prozrazení vaší identity.

Oznámení mohou být anonymní, pomůže nám ale, pokud uvedete své jméno a pracovní pozici. Díky tomu situaci rychleji vyřešíme. Zaručujeme vám diskrétnost po celou dobu, kdy budeme oznámení řešit.


Tento oznamovací systém spravuje česká advokátní kancelář a funguje v režimu českého zákona o ochraně oznamovatelů.

Záleží nám na tom, abychom se všichni cítili bezpečně.