Nové odběrné
místo

Náš průvodce vám ukáže,
jak bude připojení ve vašem
případě probíhat

Projděte naším průvodcem připojení

Podmínky pro připojení elektroměru a plynoměru se můžou u jednotlivých distributorů lišit.

 • Jak postupovat a jaké přílohy od vás budeme potřebovat, se dozvíte v našem průvodci
 • Pokud zatím nechcete projít průvodcem připojení nového odběrného místa a máte jen konkrétní dotaz, podívejte se na ty nejčastější. Třeba mezi nimi najdete i odpověď, kterou hledáte. 
 • Pokud neznáte svou spotřebu elektřiny, vyzkoušejte naši kalkulačku, která spotřebu odhadne za vás.
Co vás často zajímá

Podmínky pro připojení elektroměru a plynoměru se můžou u jednotlivých distributorů lišit. Jak postupovat a jaké přílohy od vás budeme potřebovat, se dozvíte v našem průvodci.

Dodavatel je obchodník, tedy prodejce energií. Nakupuje a dodává vám energie, případně další služby. Můžete si ho vybrat sami nezávisle na území. Ve vašem případě jsme – nebo můžeme být – dodavatelem my, E.ON Energie.

Distributor pak zodpovídá za to, aby se k vám energie v pořádku dostaly. Vlastní a spravuje vedení, sloupy, transformátory a další distribuční zařízení. Elektřinu ani plyn ale nekupuje ani neprodává. Distributora si nemůžete vybrat – podle adresy odběrného místa spadáte do jeho území. V jižních Čechách, části Vysočiny a na jižní Moravě distribuci elektřiny zajišťuje EG.D ze skupiny E.ON.

Smlouva o dodávce se správně jmenuje Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Uzavíráte ji s námi jako s dodavatelem. My pro vás na jejím základě nakupujeme a dodáváme energie.

Smlouvu o připojení si sjednáváte se svým distributorem, který podle ní zajišťuje dopravu energií do vašeho odběrného místa. Smlouvu si většinou s distributorem sjednáváte sami, v některých případech to ale můžeme udělat za vás.  

Pokud je vaše nové odběrné místo na distribučním území EG.D, můžeme Smlouvu o připojení vyřídit za vás. Potřebujeme k tomu od vás jen plnou moc. Stačí ji podepsat přímo v Žádosti o smlouvu, kterou najdete v našem průvodci.

Pokud ale spadáte do jiného distribučního území, Smlouvu o připojení uzavíráte přímo s daným distributorem. U některých distributorů to jde i online.

Smlouvu o dodávce sjednáme spolu, jakmile uzavřete Smlouvu o připojení s distributorem. Je ale důležité, abyste do té doby splnili veškeré podmínky ze Smlouvy o připojení. My pak požádáme vašeho distributora o montáž elektroměru.

Pokud řešíte úplně nové připojení v místě, kde elektroměr ještě nikdy nebyl, bude to celé trvat asi měsíc a půl až jeden a půl roku.

Pokud řešíte připojení odběrného místa, kde elektroměr už někdy byl, bude celé trvat asi měsíc až tři měsíce.

Počítejte ale s tím, že na vyjádření k žádosti o připojení má distributor ze zákona až 30 dní.

Podrobnější informace zjistíte v našem průvodci.

Aby distributor mohl vaše odběrné místo připojit k síti, musíte nejprve zaplatit takzvaný podíl na oprávněných nákladech. Jeho výši vám distributor určí ve Smlouvě o připojení – u jednofázového jističe jde o 250 Kč za ampér, u třífázového o 630 Kč za ampér. Tento jednorázový poplatek by měl pokrýt právě náklady na připojení k distribuční soustavě.

Pokud už bylo vaše odběrné místo v minulosti připojené, možná poplatek nebude potřeba.

Trvalé připojení si sjednáváte na dobu neurčitou a distributor vám zpravidla zajistí i vybudování elektrické přípojky. Tuto variantu volí naprostá většina zákazníků. 

Krátkodobé připojení naopak uzavíráte na dobu určitou a vybudování elektrické přípojky si zařizujete a platíte sami. Vyplatí se jen v případě, že chcete elektřinu jen na omezenou dobu nebo potřebujete odebírat elektřinu ještě před vybudováním přípojky od distributora – například pro stavbu domu.

Někdy se stane, že vás distributor nemůže připojit hned a do Smlouvy o připojení napíše, jak dlouho to bude trvat. Obvykle to bývá 6 až 18 měsíců. Většinou se to týká případů, kdy se k vaší nemovitosti musí nejdříve vybudovat nová přípojka, případně se ta stávající musí upravit tak, aby odpovídala současným nárokům.

Stavba nebo úprava přípojky vyžaduje podobné kroky, jako když se staví nový dům. Musí se pro ni nachystat projektová dokumentace, domluvit se s vlastníky pozemků, kudy prochází, vybrat firmu, která vše zrealizuje. Taky o ní musí rozhodnout stavební úřad.

Nejdřív nám prosím pošlete tyto dva dokumenty:

 • Žádost o smlouvu pro trvalé připojení, kterou naleznete v průvodci
 • Žádost o ukončení smlouvy pro krátkodobé připojení, kterou naleznete zde.

My vám zajistíme zrušení původní smlouvy a výměnu elektroměru. Nemusíte se tak bát žádných výpadků proudu.

Informace o tom, jak přesně máte své odběrné místo připravit, vždy najdete ve Smlouvě o připojení, kterou uzavřete s distributorem.

trvalého připojení se práce dělí mezi zákazníka a distributora:

 • Distributor připraví přípojný bod – tedy sloup – a přípojkovou skříň, do které osadí pojistky. Hradí veškeré náklady na vybudování přípojky a vystaví i revizní zprávu pro přípojkovou skříň.
 • Vy jako zákazník si musíte zajistit kabel HDV k propojení přípojkové skříně a elektroměrového rozvaděče a samotný elektroměrový rozvaděč podle distribuční sazby. Zaplatíte pak za revizní zprávu k rozvaděči a poplatek za požadovaný příkon.

V případě krátkodobého připojení vám distributor poskytne jen elektroměr, ale vybudování přípojky je na vás a celé si zařizujete a platíte sami, včetně přípojkové skříně.

S rozvaděčem si nejlépe poradí revizní technik nebo odborná firma. Předejte jim kopii vaší Smlouvy o připojení, aby přesně věděli, jaký jistič a parametry máte povolené.

Při přípravě rozvaděče by se měly dodržet pokyny, které najdete v brožuře Požadavky na umístění a provedení měření, pokud je vaším distributorem EG.D.

Pokud máte jiného distributora než EG.D, zjistěte si detailní informace přímo od něj.

Potřebná místa pro elektroměry a spínače
šířka
výškahloubka
Elektroměr jednofázový
180300160
Elektroměr třífázový
200400160
Sazbový spínač (přijímač HDO)
180300160
Převodník
100200160
Optooddělovač
100200160

Ano, rozvaděč by měl být na přístupném místě. Přesné pokyny najdete ve své Smlouvě o připojení.

U nového domu ho umístěte tak, aby technik nemusel vstupovat na váš soukromý pozemek. V bytových domech pak bývá v nezamčené části společných prostor. Podrobnosti najdete v Připojovacích podmínkách vašeho distributora.

Pokud v umístění rozvaděče tápete a váš objekt je třeba památkově chráněný nebo atypicky řešený, obraťte se na svého distributora.

O revizní zprávu požádejte jakéhokoli revizního technika, jakmile budete mít odběrné místo připravené pro připojení.

Pokud spadáte do distribučního území EG.D, může vám technik místo klasické revizní zprávy vyplnit Výpis z revizní zprávy. Ten je součástí Žádosti o smlouvu, kterou naleznete v průvodci.

Případně se můžete obrátit i na smluvní partnery EG.D, rádi vám s přípravou i revizní zprávou pomůžou.

Distribuční sazba je jedním z faktorů, od kterého se odvíjí cena za elektřinu. Dělí se na jednotarifní a dvoutarifní a určuje se podle toho, jak elektřinu na odběrném místě využíváte. Například pokud máte na odběrném místě přímotopy, zvolíte si pro domácnost distribuční sazbu D57d a díky tomu budete pro vytápění využívat nízký tarif. 

Tady je přehled všech distribučních sazeb:

Domácnosti
D01d
Sazba D01d je určená pro malou spotřebu. Většinou se využívá pro stavby a rekonstrukce domů, garáže, chaty a podobně.
D02d
Sazba D02d je určená pro běžnou spotřebu. Většinou se využívá pro byty, rodinné domy a další objekty, kde se netopí přímotopy ani akumulačními spotřebiči.
D25d 
Sazba D25d s nízkým tarifem na 8 hodin denně je určená pro odběrná místa, která k ohřevu vody využívají bojler.
D26d
Sazba D26d s nízkým tarifem na 8 hodin denně je určená pro odběrná místa, kde se vytápí pomocí akumulačních spotřebičů, případně i s bojlerem, ale s větší spotřebou elektřiny. 
D27d
Sazba D27d nabízí 8 hodin nízkého tarifu denně a je určená pro dobíjecí stanice a pro domácnosti, které elektřinu využívají především k dobíjení elektromobilu. Nízký tarif platí jen v noci mezi 18:00 až 8:00 h, proto se pro dobíjecí stanice nemusí vyplatit. V takovém případě je výhodnější jednotarifní distribuční sazba.
D57d
Sazba D57d s 20 hodinami nízkého tarifu denně a je určená pro odběrná místa, kde se vytápí přímotopy – elektrokotlem, podlahovým vytápěním, klimatizací určenou k vytápění nebo tepelným čerpadlem. 
D61d
Sazba D61d je určená především pro chaty a rekreační objekty, protože využívá nízký tarif během víkendu. Platnost nízkého tarifu je od pátku 12:00 do neděle 22:00 h. Tato sazba se vám vyplatí, pokud na odběrném místě nemáte akumulační spotřebiče ani přímotopy  a elektřinu využíváte  hlavně o víkendu.


Podnikatelé
C01d
Sazba C01d je určená pro malou spotřebu. Většinou se využívá pro stavby a rekonstrukce domů, sklady a podobně.
C02d
Sazba C02d je určená pro běžnou spotřebu v kancelářích, výrobnách a dalších objektech, kde nejsou přímotopy ani akumulační spotřebiče.
C03d
Sazba C03d je určená pro vysokou spotřebu, kde však k vytápění nevyužívají žádné přímotopy ani akumulační spotřebiče. 
C25d
Sazba C25d s nízkým tarifem 8 hodin denně je určená pro odběrná místa, která k ohřevu vody využívají bojler.
C26d
Sazba C26d nízkým tarifem na 8 hodin denně je určená pro odběrná místa, kde se vytápí pomocí akumulačních spotřebičů, případně kde se využívá bojler, ale s větší spotřebou elektřiny.
C27d
Sazba C27d s 8 hodinami nízkého tarifu denně a je určená pro dobíjecí stanice a majitele elektromobilů, kteří elektřinu využívají především k dobíjení. Nízký tarif platí jen v noci mezi 18:00 až 8:00 h, proto se pro dobíjecí stanice nemusí vyplatit. V takovém případě je výhodnější jednotarifní distribuční sazba.
C46d
Sazba C46d zahrnuje 20 hodin nízkého tarifu denně a je určená pro odběrná místa, která používají přímotopy jako jsou elektrokotel, podlahové vytápění nebo klimatizaci určenou k vytápění. 
C56d
Sazba C56d zahrnuje 20 hodin nízkého tarifu denně a je určená pro odběrná místa, která vytápí tepelným čerpadlem.
C62d
Sazba C62d je určená pouze pro veřejné osvětlení.

Rádi bychom vám poradili rovnou, ale velikost jističe je vždy individuální záležitost, kterou musí určit elektrikář. Ten musí vzít v úvahu, jaké spotřebiče budete využívat a jestli elektřinu budete používat na vytápění nebo pouze pro běžnou spotřebu. Důležitá je taky velikost vašeho domu a jeho energetická náročnost.

Tady je alespoň orientační přehled, o jaké hodnoty se může jednat:

Hodnota

1x16 A
Garáže, zahrady, sklepy – tam kde je pouze osvětlení, bez elektrických zásuvek a jiných spotřebičů.
1x20 A 
1x25 A
Garáže, zahrady, sklepy, chaty a byty, kde jsou kromě osvětlení využívány i drobné spotřebiče nebo jsou zde plánovány elektrické zásuvky.
A3x20 A
Byt nebo rodinný dům s běžnými spotřebiči (bojler, myčka, pračka, varná konvice, trouba, elektrická varná deska) bez elektrického vytápění.
3x25 A
Byt nebo rodinný dům s běžnými spotřebiči (bojler, myčka, pračka, varná konvice, trouba, elektrická varná deska), s elektrickým vytápěním.
3x32 A
Rodinný dům s velkou spotřebou, kde je kromě běžných spotřebičů použito tepelné čerpadlo, elektrický ohřev vody nebo elektrického vytápění.

Pokud váš dům ještě nestojí nebo nemáte o spotřebičích konkrétní představu, napište alespoň orientační příkony nebo typy spotřebičů, které plánujete používat. Technik pak může odhadnout ideální parametry vaší přípojky.

Sepište nám hlavně ty „největší žrouty“ elektřiny. Důležité je, jestli plánujete elektřinou vytápět, ohřívat vodu nebo budete používat nějakou náročnější technologii.

Tady je alespoň orientační přehled, o jaké hodnoty se může jednat:

 • Elektrický bojler 2–4 kW
 • Varná deska 3–8 kW
 • Elektrické topení 5–15 kW (elektrický kotel, podlahové vytápění)
 • Tepelné čerpadlo 5–10 kW
 • Osvětlení 1–2 kW
 • Klimatizace 2–4 kW
 • Ostatní běžné spotřebiče cca 10 kW (lednička, pračka, varná konvice, běžné vybavení domácnosti)

Předpokládanou roční spotřebu by vám měl vypočítat elektrikář podle připojených spotřebičů a předpokládaného odběru elektřiny. My vám na základě tohoto výpočtu nastavíme výši záloh pro první období.

Pokud neznáte svou spotřebu elektřiny, vyzkoušejte naši kalkulačku, která spotřebu odhadne za vás.

Zkratka HDV znamená Hlavní domovní vedení. Jde o elektrické vedení od přípojkové skříně až k elektroměru, který je umístěn v elektroměrovém rozvaděči. HDV patří vám, ale v přípojkové skříni ho může odpojit nebo připojit jen pracovník distributora. Dokud není připojené, nemůže vám distributor namontovat elektroměr. 

Pokud si nejste jistí, jestli je vaše HDV připojené, poraďte se s elektrikářem, který vám připravoval elektroměrový rozvaděč.

Hlavní domovní vedení (HDV) může připojit jen pracovník distributora. Pokud je vaším distributorem EG.D, zařídíme připojení za vás. Stačí, když nás o to požádáte v žádosti o nové připojení.

Pokud je vaše odběrné místo u jiného distributora, obraťte se prosím přímo na něj.

Jestliže potřebujete připojit takzvanou lokalitu, tedy více bytových jednotek v domě, postupujte prosím takto:

 • Požádejte distributora o připojení kabelu HDV.
 • Pro každé odběrné místo – tedy každý byt – vyplňte samostatnou Žádost o smlouvu.
 • Pokud už máte s distributorem uzavřenou Smlouvu o připojení, zkontrolujte prosím, jestli čísla bytů a pater z této smlouvy odpovídají údajům, které uvedete v Žádosti o smlouvu.
 • Pro všechna odběrná místa stačí jedna hromadná revizní zpráva. Musí v ní být ale všechny požadované údaje – například hodnota hlavního jističe u jednotlivých bytů.
 • Pokud máte na některém odběrném místě sjednanou smlouvu na krátkodobý odběr elektřiny, pošlete nám zároveň i žádost o ukončení této smlouvy.  

Aktuální technické údaje o vašem odběrném místě, jako je například hodnota hlavního jističe nebo distribuční sazba, má jen váš distributor. Obraťte se proto prosím přímo na něj.

Kolik plynu ročně spotřebujete, závisí na počtu osob a způsobu, jakým plyn využíváte. Jiná spotřeba je také v rodinném domě a třeba na chatě. Předpokládanou spotřebu vám vypočítá odborná firma, nebo si ji můžete orientačně odhadnout sami:

Využití plynuDoporučená minimální spotřebaDoporučená maximální spotřeba
Vytápění
1 000 m3
11 MWh
4 000 m3
45 MWh
Vaření
20 m3
0,2 MWh
100 m3
1 MWh
Ohřev vody
500 m3
5 MWh
900 m3
9,5 MWh
Technologie
20 m3
0,2 MWh
99 999 m3
999 MWh

Podmínky pro připojení elektroměru a plynoměru se můžou u jednotlivých distributorů lišit. Jak postupovat a jaké přílohy od vás budeme potřebovat, se dozvíte v našem průvodci.

Dodavatel je obchodník, tedy prodejce energií. Nakupuje a dodává vám energie, případně další služby. Můžete si ho vybrat sami nezávisle na území. Ve vašem případě jsme – nebo můžeme být – dodavatelem my, E.ON Energie.

Distributor pak zodpovídá za to, aby se k vám energie v pořádku dostaly. Vlastní a spravuje vedení a další distribuční zařízení. Elektřinu ani plyn ale nekupuje ani neprodává. Distributora si nemůžete vybrat – podle adresy odběrného místa spadáte do jeho území. V jižních Čechách zajišťuje distribuci plynu EG.D ze skupiny E.ON.

Smlouva o dodávce se správně jmenuje Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Uzavíráte ji s námi jako s dodavatelem. My pro vás na jejím základě nakupujeme a dodáváme energie.

Smlouvu o připojení si sjednáváte se svým distributorem, který podle ní zajišťuje dopravu energií do vašeho odběrného místa. Smlouvu si většinou s distributorem sjednáváte sami, v některých případech to ale můžeme udělat za vás.  

Pokud je vaše nové odběrné místo na distribučním území EG.D, můžeme Smlouvu o připojení vyřídit za vás. Potřebujeme k tomu od vás jen plnou moc. Stačí ji podepsat přímo v Žádosti o smlouvu, kterou najdete v našem průvodci.  

Pokud ale spadáte do jiného distribučního území, Smlouvu o připojení uzavíráte přímo s daným distributorem. U některých distributorů to jde i online.

Smlouvu o dodávce sjednáme spolu, jakmile uzavřete Smlouvu o připojení s distributorem. Je ale důležité, abyste do té doby splnili veškeré podmínky ze Smlouvy o připojení. My pak požádáme vašeho distributora o montáž plynoměru a uvedení vaší plynové přípojky do provozu.

Pokud řešíte úplně nové připojení v místě, kde plyn ještě nikdy nebyl, zabere to i několik měsíců. Může se navíc stát, že distributor plynové vedení a přípojku v dané oblasti vůbec budovat nebude. To se dozvíte z jeho vyjádření k vaší žádosti o připojení.

Pokud řešíte připojení odběrného místa, kde plynoměr už někdy byl, mělo by to trvat jen několik dní.  

Počítejte ale s tím, že na vyjádření k žádosti o připojení má distributor ze zákona až 30 dní.

Podrobnější informace zjistíte v našem průvodci.

Pokud na vašem odběrném místě ještě nikdy plyn nebyl, může se stát, že novou přípojku distributor nevybuduje. Vždy se to dozvíte přímo z vyjádření k žádosti o připojení.

Informace o tom, jak přesně máte své odběrné místo připravit, vždy najdete ve Smlouvě o připojení, kterou uzavřete s distributorem. 

S přípravou odběrného místa pro připojení plynu vám nejlépe poradí odborná firma. Předejte jim kopii Smlouvy o připojení, aby přesně věděli, jak máte mít odběrné místo připravené.

Myslete na to, že při přípravě plynové přípojky je potřeba dodržet pokyny distributora. Pokud je vaším distributorem EG.D, najdete všechny informace v brožuře Požadavky na umístění a provedení měření. Jestliže máte jiného distributora než EG.D, detaily zjistíte přímo u něj.

Ano, plynoměr by měl být na přístupném místě. Přesné pokyny najdete ve své Smlouvě o připojení.

U nového domu ho umístěte tak, aby technik nemusel vstupovat na váš soukromý pozemek. V bytových domech pak bývá v nezamčené části společných prostor. Podrobnosti najdete v Připojovacích podmínkách vašeho distributora.

Pokud v umístění plynoměru tápete a váš objekt je třeba památkově chráněný nebo atypicky řešený, obraťte se na svého distributora.

O revizní zprávu požádejte jakéhokoli revizního technika, jakmile budete mít odběrné místo připravené pro připojení. 

Pásmo odběru plynu určuje distributor podle požadované roční spotřeby. Budete ho mít uvedené ve Smlouvě o připojení, kterou s distributorem uzavřete.

Spočítejte si vaší spotřebu elektřiny

Jak velký je váš byt nebo dům?

m2

Kolik členů má vaše domácnost?

Na co elektřinu používáte?

Odhad spotřeby za rok

0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0
MWh
0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0
kWh

To důležité vyřešíte online