Zpět na celou nabídku

Energetické poradenství

Pomůžeme vám najít úspory energií tam, kde je to nejefektivnější

Náklady na energie tvoří velkou část celkových nákladů firem a institucí. V mnoha případech lze tyto náklady efektivně snížit. Zákazníkům, kteří nevědí, jaké z úsporných opatření by pro ně bylo nejvýhodnější, nabízíme službu Energetický audit. Naopak zákazníkům, kteří vědí, jakou cestou by se rádi vydali, nabízíme službu Analýza potenciálu úspor.

Energetický audit

Energetický audit je pro mnoho subjektů ze zákona povinný a musí ho každé 4 roky obnovovat. Je také důležitým předpokladem pro získání dotací. Zjistíme skutečný stav vašeho energetického hospodářství a navrhneme konkrétní opatření, která povedou k úsporám energií. Zároveň vyhodnotíme jejich technické, ekonomické i finanční vlastnosti.

Je vhodný pro zákazníky, kteří nevědí, na jaká úsporná opatření se zaměřit.
Navrhneme vám nejméně dvě varianty řešení úspor ve vaší společnosti, včetně investiční náročnosti a návratnosti.
Zajistíme také environmentální vyhodnocení úsporných opatření.

Analýza potenciálu úspor

Firmám a institucím, které nepotřebují energetický audit, ale přesto by rády ušetřily na energiích a realizaci úsporných opatření financovaly prostřednictvím dotací, nabízíme službu Analýza potenciálu úspor.

Pomůžeme vám s výběrem nejvhodnějšího dotačního titulu pro konkrétní úsporné opatření, které jste si vybrali.
Vypočítáme finanční výhodnost opatření včetně investiční náročnosti a návratnosti.
Zajistíme výpočet dotačních bodů.
Informace o službě

Jak to probíhá

 1. Vyhodnotíme současný stav
  Ze všeho nejdřív vás navštívíme a prohlédneme si danou budovu, abychom mohli vyhodnotit její současný stav a efektivitu hospodaření s energiemi.

 2. Navrhneme úsporná opatření
  Do jednoho měsíce od našeho setkání vám připravíme nabídku na realizaci. Pokud se rozhodnete, že do toho s námi půjdete, připravíme energetický audit nebo analýzu potenciálu úspor. Doporučíme nejvhodnější opatření a další postup.

 3. Postaráme se o realizaci
  Pokud budete chtít některá z navržených opatření realizovat, pomůžeme vám.

 4. Pomůžeme zajistit financování
  Poradíme vám také, jak získat dotace na realizaci konkrétního úsporného opatření.

Realizované projekty

"Společnost E.ON pro nás realizovala energetický audit a s naší spoluprací jsme velice spokojeni. Realizace služby nám ukázala mnoho možností, jak ušetřit na energiích, a určitě bychom ji doporučili i dalším společnostem."


Ing. Roman Slotty, Ph.D.
vedoucí centrálního nákupu

"Našli jsme potenciál úspor, kde s minimem nákladů dosáhneme největší efektivity šetření energií."


Ing. Jan Prokop
předseda představenstva

Časté dotazy

Co mi energetický audit a Analýza potenciálu úspor přinese?

Energetický audit a Analýza potenciálu úspor vám přinese jasné a konkrétní návrhy úsporných opatření, které vycházejí z prověření současného stavu. Vždycky dostanete víc možností, abyste si mohli vybrat to, co vám nejvíc vyhovuje.

Pro koho je energetický audit povinný?

Energetický audit je povinný pro velké podniky, které mají nad 250 zaměstnanců nebo mají obrat větší než 50 mil. € nebo hodnota jejich aktiv přesahuje 43 mil. €.  Povinnost neplatí pro podniky s ISO 50001. Dále je energetický audit povinný pro složky států, krajů a obcí a jejich příspěvkové organizace s roční spotřebou energie nad 1 500 GJ a pro fyzické a ostatní právnické osoby s roční spotřebou energie nad 35 000 GJ.

Jaká jsou hlavní doporučení plynoucí z energetického auditu?

Mezi hlavní doporučovaná opatření patří úsporné osvětlení, fotovoltaika, zateplení obvodových zdí a střechy, výměna otvorových výplní nebo změna systému vytápění.

Kdo energetický audit kontroluje a co mi hrozí, když ho neprovedu?

V současnosti energetický audit kontroluje Státní energetické inspekce, která dohlíží na správné zpracování a dodržení zákonné povinnosti. V případě nedodržení zákona hrozí podniku sankce ve výši až 5 miliónů korun. Mluví o tom § 12a zákona č. 406/2000 Sb.

Kdo může energetický audit zpracovávat?

Energetický audit může zpracovávat pouze energetický specialista, který má osvědčení od Ministerstva průmyslu a obchodu. Seznam všech energetických specialistů snadno dohledáte na webu ministerstva.

Kolik energetický audit a Analýza potenciálu úspor stojí?

Cena je vždy individuální a závisí především na rozsahu projektu a velikosti podniku. Pro určení orientační ceny ale většinou stačí mapa nebo plán budovy.

Můžeme výsledky z energetického auditu a Analýzy potenciálu úspor reálně využít pro provedení úsporných opatření?

Ano, naším cílem je předkládat efektivní a realizovatelná opatření, která můžete zároveň využít i pro získání finančních prostředků z různých dotačních titulů včetně zdrojů Evropské unie.

Potřebuje energetický audit i česká společnost s méně než 250 zaměstnanci a obratem nižším než 50 miliónů eur, když je součástí nadnárodní korporace, která kritéria velkého podniku splňuje?

V tomto případě se povinnost zpracovat energetický audit vztahuje i na zmíněný podnik, i když v Česku kritéria nepřekročí. Počet zaměstnanců a obrat společnosti se totiž sčítají v rámci Evropské unie i globálně.

Všechny budovy, které patří naší společnosti, nepřesahují spotřebu energií hranici 700 GJ. Musíme i v tomto případě energetický audit zpracovat?

Podnik, který je podle definice velkým podnikem, musí zpracovat energetický audit pro všechny vlastněné a pronajaté budovy. Spotřeba energií nehraje roli. V případě, že je podnik střední nebo malý a roční spotřeba energie přesáhne hranici 35 000 GJ, může auditovat jen jednotlivé budovy, které přesáhnou spotřebu přes 700 GJ. Toto kritérium se ale netýká velkých podniků.

Více o tématu energeti­ckého auditu

Další články

Kontaktujte nás

Máte zájem o energetický audit nebo o analýzu potenciálu úspor? Dejte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám.

Společnost E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201 bude zpracovávat vaše údaje pro účely přípravy a případného uzavření smlouvy. Více o zpracování osobních údajů, zejména o svých právech, se dozvíte na www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů.