Jak se měří spotřeba tepla?

  1. Měření spotřeby tepla není tak jednoduché, jako u spotřeby elektřiny nebo plynu. Je to však důležité z hlediska rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech.
  2. Ve velkých objektech se spotřeba tepla měří kalorimetricky pomocí rozdílu teplot otopné vody na vstupu a výstupu z objektu.
  3. V bytech se používají poměrové indikátory spotřeby, které poskytují údaj, jak moc se v konkrétním radiátoru během sledované doby topilo.

Měření spotřeby tepla je důležité hlavně u systémů dálkového zásobování teplem. Není to ale tak jednoduché, jako u elektřiny nebo plynu. Poměrně snadné je měření spotřeby tepla pro celý dům. Zde v principu stačí změřit teplotu otopné vody na vstupu do domu a porovnat ji s teplotou vody na výstupu z objektu. Tato metoda, která se označuje jako kalorimetrická, umožňuje získat dobrou představu o množství tepla spotřebovaného v celém domě.

V případě spotřeby tepla v bytech je ale situace složitější. Do procesu totiž vstupuje celá řada dalších faktorů, jako je například prostup tepla přes stěny. I v nevytápěném bytě tak „topí“ i sousedé. V bytech se používají nikoli měřiče spotřeby ale poměrové indikátory, které ukážou, jak moc se v daném radiátoru topí. Na základě údajů z poměrových indikátorů se následně vypočítá spotřeba tepla pro konkrétní byt.

Raději posloucháte? Podcast Lifehacky!

Měříme si, kolik naběháme a jak zdravě žijeme. Najdete na Spotify i na YouTube.

Od odpařovacích indikátorů po elektroniku

Pokud bydlíte v panelovém domě, určitě už nějaký indikátor na radiátorech doma máte. Jedná se o malé zařízení, které je pevně přišroubováno na radiátoru a sleduje průběh jeho teploty. Dříve se používaly hlavně odpařovací indikátory založené na pomalém odpařovaní pracovní tekutiny (čím více se jí odpařilo, tím více se v radiátoru topilo). Odpařovací indikátory ale nebyly moc přesné, protože na odpar pracovní tekutiny mají velký vliv i vysoké letní teploty. Dnes proto na svém radiátoru většinou najdete indikátory elektronické. Ty pracují na principu termočlánku a pro větší přesnost někdy vyhodnocují nejen teplotu radiátoru, ale také teplotu vzduchu v místnosti. Elektronické indikátory bývají také vybaveny rozhraním pro bezdrátový odečet naměřených hodnot.

Rozúčtování tepla – topením „od sousedů“ neušetříte

Indikátory spotřeby tepla se používají při rozdělování celkových nákladů na vytápění domu na jednotlivé byty. Tento proces se označuje jako rozúčtování tepla. Majitelé bytů pak platí jednu fixní část nákladů na teplo danou velikostí bytu a pak druhou menší proměnlivou složku, jejíž výše je stanovena právě na základě údajů z indikátorů. Díky tomuto systému se nevyplatí dříve časté topení „od sousedů“, kdy si různí šetřílci co nejvíce vypínali ventil na radiátorech a spoléhali na teplo, které k přijde přes stěny a stropy. Nejvíce totiž celý bytový dům ušetří za teplo v případě, že všechny byty topí stejně rovnoměrně a zbytečně nepřetápějí.

Neplaťte za energii víc, než musíte 

U nás můžete ušetřit i tisíce korun ročně. Vybereme pro vás ideální tarif, pomůžeme vám s přechodem k nám a zařídíme samozřejmě i veškerou administrativu.

Více informací

Mohlo by vás také zajímat:

Vyplatí se kondenzační sušička prádla s tepelným čerpadlem?

Sušičky prádla jsou energeticky náročné, v kombinaci s tepelným čerpadlem ale představují zajímavé a úsporné řešení.
Víc najdete tady

Jaké výhody má OLED televize?

Zkratka OLED označuje speciální typ displeje, který na rozdíl od klasických LCD televizorů není podsvícený. Jednotlivé body OLED panelu vyzařují světlo samy o sobě.  
Víc najdete tady

Kolik energie ušetří LED televize?

ED podsvícení obrazovky televizorů a počítačových monitorů šetří energii. Spotřeba televizorů s LED podsvícením se pohybuje okolo 60 W.
Víc najdete tady