E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Co jsou to chytrá města (smart cities)?

  •  Smart Cities zavádí moderní a inteligentní technologie, které usnadňují šetření energií, zvyšují životní úroveň obyvatel a šetří životní  prostředí.
  •  Jde o spolupráci veřejného sektoru, podnikatelské i akademické sféry, nevládních neziskových organizací a obyvatel města.
  •  V praxi jde většinou o implementaci moderních technologií za účelem úspor energií, lepší informovanosti a snadnější občanské participaci  na  chodu města.

Města po celé Evropě i jinde ve světě se snaží rozvíjet “chytrým” tedy moderním způsobem. Pojem smart city se stále častěji objevuje také v ČR. Výklady tohoto pojmu se ale dost liší. Společným jmenovatelem je snaha o inovativní postupy ve vývoji města. Výklady pojmu lze rozdělit na dvě základní kategorie:

Ta první usiluje především o implementaci inovativních technologií do dopravy, budování infrastruktury, rozšíření služeb a bezpečnosti pro občany.

Druhá kategorie směřuje spíše k celkové spolupráci všech zapojených subjektů. Tedy veřejného sektoru, podnikatelské i akademické sféry, nevládních neziskových organizací a obyvatel města, kteří tak získávají prostor spolurozhodovat o změnách v jejich městě.

Koncept smart city si s využitím informačních a komunikačních technologií klade za cíl budovat sociální a technologickou infrastrukturu, usnadňující udržitelný hospodářský růst. Prostřednictvím „chytrých“ řešení v oblasti budování a rozvoje veřejné infrastruktury, tedy místní komunikace, veřejného osvětlení, cyklostezek, hospodaření s odpadem nebo provozu veřejných budov tak zvyšuje životní úroveň obyvatel, zlepšuje celkové hospodaření města a reguluje negativní dopady na životní prostředí. Chytrá města usilují o lepší využití zdrojů a menší tvorbu emisí.

Pojďte s námi změnit svět. Soutěž E.ON Energy Globe každoročně oceňuje nejlepší projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu i energii. Můžete v ní hlasovat a vyhrát hodnotné ceny, anebo rovnou přihlásit nějaký svůj projekt. Více na webu E.ON Energy Globe.

Smart cities v Česku

Smart cities, nebo-li chytrá města, jsou již zastoupena i v ČR. Chytrými městy se chtějí stát například Praha, Brno, Písek či Pardubice. Právě tato města se snaží o spolupráci mezi svým vedením, akademickou sférou, soukromým sektorem i obyvatelstvem. Spolupráce má vést k celkové efektivitě. Tedy inteligentnější městské dopravní síti, moderního zásobování vodou, nakládání s odpadem, účinnější způsoby osvětlení a vytápění budov a celkově udržitelný hospodářský růst.