S vybranými vysokými školami spolupracujeme už od roku 2001. Finančně podporujeme projekty vybavení učeben a laboratoří, pořádáme odborné přednášky, prezentace a workshopy. Spolupracujeme s těmito vysokými školami:

  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
  • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta ekonomická
  • Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
  • Vysoká škola ekonomická a technologická v Českých Budějovicích