Unikátní metoda ovíjení pomůže EG.D instalovat optické kabely i v těžko přístupných terénech

České Budějovice, 26. ledna 2023

Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, každoročně investuje do inovací své sítě přes pět miliard korun a snažím se instalovat nové a moderní prvky. Důležitou je také instalace optických kabelů na vedení vysokého napětí 22 kV. Díky nim může být do sítě připojováno stále více chytrých technologií, které jsou nezbytné pro rozvoj sítě do budoucna. Pro pilotní projekt u Studené na Jindřichohradecku energetici použili v Česku stále ještě neobvyklou metodu ovíjení optických kabelů kolem vodiče, která je vhodná pro vedení v dobrém technickém stavu a u nichž není v blízké době uvažováno o rekonstrukci.

„Naším hlavním posláním je zajištění bezpečné dodávky elektrické energie. Připravujeme naši síť na potřeby, které nám současná doba přináší a do budoucna ještě přinese v daleko větší míře v podobě rozvoje elektromobility a připojování stále většího počtu obnovitelných zdrojů. To přináší potřebu mít tuto síť dostatečně robustní a zároveň ji efektivně řídit. To se neobejde bez zavádění chytrých technologií, pro které musíme nutně připravit odpovídající podmínky, ke kterým hledáme to nejlepší řešení realizace. K tomu nám slouží i pilotní projekty, jako je tento,“ říká David Šafář, člen představenstva společnosti EG.D. „Všechny prvky, které do sítě zapojujeme totiž musíme vždycky důkladně otestovat.“

Společnost EG.D aktuálně rekonstruuje 42 linek, na které se instalují optické kabely, kterými chce propojit primární rozvodny a zrychlit komunikaci mezi síťovými prostředky. Vlastní optická síť také umožní energetikům být nezávislí na externích dodavatelích. Standardně společnost EG.D používá dva další druhy instalace optických kabelů. Jedním z nich je podvěšení pod stávající vedení a druhým je pak možnost instalace konzole typu čtyřvodič, která má jednu část připravenou právě pro optické kabely.


V čem je dobrá inovativní metoda ovíjení?

Hlavním cílem instalace optického kabelu na lince vedení VN 22 kV mezi Telčem a Počátkami je ještě lepší a bezpečnější propojení datových linek mezi východní a západní části distribučního území EG.D, které má pro společnost strategický význam. „Kromě propojení si také chceme ověřit chování využité technologie ve vyšší námrazové oblasti a výdrž ovinutého kabelu při vyhřívání dané linky, které se k odstranění námrazy využívá. Ve srovnání s dalšími možnostmi instalace optického propojení je tohle řešení efektivnější i ekonomičtější,“ popisuje Filip Reiskup z oddělení Inovačních projektů společnosti EG.D.

Společnost EG.D chce pro tuto lokalitu, kde na 30 kilometrech linka vedení prochází těžkým terénem, překlenuje rokle a překonává i vodní překážky, zvolit inovativní metodu ovíjení, kdy bude kabel ve speciální fólii ovinut kolem vodiče a nebude potřeba stavět žádné dodatečné stožáry, aby linka zátěž zvládla. Odpadá i případné projednávání stavebních úprav, které jsou s jinými postupy spojeny.


Na instalaci dohlíží specialisté z Velké Británie

Ovíjení optického kabelu společnost rozdělila do dvou etap. V té první si na zhruba 1,5 dlouhém úseku vyzkouší chování tohoto typu instalace optických kabelů v náročném prostředí Vysočiny. „Budeme testovat chování technologie v tomto náročném prostředí a později během tohoto roku máme v plánu nainstalovat zbylých 28,5 kilometru. Data, která tím získáme, budou do budoucna důležité pro další rozšíření tohoto postupu,“ dodává Filip Reiskup. Investice do ovíjení se pohybuje kolem 19 milionu korun.

S ovíjením kabelů už má EG.D zkušenosti. Před třemi lety podobným způsobem propojila rozvodnu Hrušovany se spínací stanicí Hostěradice na Znojemsku. Na Vysočině se ale zaměřuje na složitější terén. Stejně jako před třemi roky i nyní bude na práce dohlížet specializovaná společnost AFL z Velké Británie, která se podobnými instalacemi zabývá.Kontakty
Roman Šperňák

Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz