Jak velkou dotaci dostanete na fotovoltaiku

  1. Dotace na solární zařízení do rodinného domu můžete čerpat v programu Nová zelená úsporám.
  2. Záleží přitom, jakým způsobem budete solární energii ve svém domě využívat a jak výkonné budou vaše solární panely.
  3. Podporovány jsou jak jednoduché systémy pro ohřev vody, tak solární elektrárny s akumulací energie.
  4. Domácnosti s nižšími příjmy mohou získat dotaci na solární ohřev vody vyplácenou dopředu.

Rychlejší návratnost solární elektrárny

  • Dotace mohou výrazně snížit cenu domácí fotovoltaiky, a tím i zrychlit ekonomickou návratnost vaší investice.
  • Pokud chcete ve svém domě využívat solární energii, dotační program Nová zelená úsporám je pro vás jako stvořený. Nabízí totiž dotace pro majitele rodinných domů, kteří hodlají využívat solární energii pro ohřev vody nebo pro výrobu elektřiny, kterou v domě spotřebují.
  • Více informací najdete na webu Nová zelená úsporám. A nezapomeňte, že se získáním dotace na solární technologie vám umíme pomoct!

Dotace na fotovoltaiku

Při pořízení domácí fotovoltaiky můžete využít dotační program Nová zelená úsporám, který je určen pro majitele rodinných domů, bytových domů a také pro firmy. Pokud chcete využít dotaci na domácí solární elektrárnu, musíte splnit několik technických požadavků:

  • Vaše solární elektrárna musí být připojená k elektrické distribuční soustavě a musí jít o menší elektrárnu s výkonem do 10 kWp. Zároveň ale musí jít o instalaci s výkonem větším než 2 kWp. Jednotka kWp určuje výkon solární elektrárny za plného slunce. Více se o ní dozvíte v článku Co označuje jednotka kWp.
  • Podporovaná kapacita baterie v kWh musí odpovídat minimálně jednonásobku a maximálně dvojnásobku výkonu solárních panelů v kWp – například podporovaná baterie u elektrárny s fotovoltaikou o výkonu 4 kWp musí mít kapacitu alespoň 4 kWh a méně než 8 kWh.
  • Nová zelená úsporám nepodporuje akumulátory na bázi olova ani NiMh a NiFe baterie.

Podporovány jsou i solární elektrárny s akumulací energie do teplé vody nebo s akumulací elektřiny do baterie. Tabulku s výší dotace najdete níže.

Typ fotovoltaické elektrárny
Maximální výše podpory
Základní výše podpory
35 000 Kč
Základní výše podpory pro fotovoltaiku s napojením na tepelné čerpadlo
60 000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu
8 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia
8 000 Kč

Dotace se z Nové zelené úsporám vyplácejí zpětně. Nejdříve je tedy potřeba solární zařízení instalovat a poté můžete podat žádost. Po jejím posouzení vám přijdou peníze na váš bankovní účet.

Výše dotace je omezena maximální částkou (viz tabulka výše) a může činit maximálně 50 % způsobilých nákladů. Ty ale zahrnují jak cenu samotného zařízení, tak náklady na jeho instalaci a také náklady na vypracování projektu a žádosti. Například u solární elektrárny o výkonu 5 kWp a baterií o kapacitě 4 kWh, která vás bez dotace stála 350 000 Kč může výše dotace činit 107 000 Kč.

Oprav dům po babičce

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu můžete získat i z programu Oprav dům po babičce. Současně ale musíte dům zateplit. Tyto dotace jsou určené na komplexní renovaci starších rodinných domů a bonusem navíc zvýhodňují mladé rodiny. Výši podpory najdete níže.

Typ fotovoltaické elektrárny
Maximální výše podpory
Minimální instalace o výkonu 2 kWp
60 000 Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla
100 000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu
10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia
10 000 Kč

Dotace na solární ohřev vody

Solární ohřev vody je nejjednodušší cestou, jak doma začít využívat energii ze slunce. Dotace z Nové zelené úsporám vám nabízí nezanedbatelný příspěvek k nákladům na celou technologii, což vám velmi zkrátí finanční návratnost celého systému.

Nová zelená úsporám podporuje obě technologie solárního ohřevu vody – termickou i fotovoltaickou, tedy jak běžné teplovodní solární kolektory, tak i fotovoltaické panely, jejichž elektřina pak ohřívá vodu v bojleru. Chcete-li se o technologiích solárního ohřevu vody dozvědět více, přečtěte si náš samostatný podrobnější článek.
Jak velkou dotaci můžete na solární ohřev vody dostat, vám napoví tabulka níže.

Typ systému
Maximální výše podpory
Menší termický systém na přípravu teplé vody (plocha kolektorů minimálně 1,8 m2)
45 000 Kč
Větší termický systém na přípravu teplé vody (plocha kolektorů minimálně 3,6 m2)
60 000 Kč
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s výkonem minimálně 1,5 kW
45 000 Kč

Dotace z Nové zelené úsporám jsou omezeny na maximálně 50 % celkových nákladů na projekt, zařízení a instalaci.

Nová zelená úsporám light

Domácnostem s nízkými příjmy jsou určeny dotace z programu Nová zelená úsporám light. V něm můžete na solární nebo termický systém pro ohřev vody získat dotaci ve výši až 70 000 Kč. Co je ale důležité, tyto dotace se vyplácejí dopředu.

Dotace z Nové zelené úsporám light mohou čerpat žadatelé, kteří pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo ti, kdo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Více si o těchto dotacích můžete přečíst v samostatném článku.

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K tomu od nás zdarma dostanete servisní prohlídku po 2 a po 4 letech od instalace. 

Mohlo by vás také zajímat:

Co je to zelená elektřina
Zelená elektřina pochází z obnovitelných zdrojů energie.
Víc najdete tady
Jak funguje odběr zelené elektřiny
Elektřina je jen jedna a ve vašich zásuvkách se při odebírání zelené elektřiny nic nemění.
Víc najdete tady
Jak moc obnovitelné zdroje prodraží elektřinu
V každé kilowatthodině elektřiny automaticky platíte příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie.
Víc najdete tady