Kogenerační
jednotky

Levnější teplo pro vaše
občany

Kogenerace je vysoce účinná a efektivní kombinovaná výroba elektřiny a tepla, vhodná pro vytápění nebo ohřev vody z městských kotelen. Nabízíme odbornou pomoc, která souvisí s optimalizací vašeho tepelného hospodářství. Díky návrhu, realizaci a provozu kogenerační jednotky budete mít vždycky levnější teplo.

Výhody kogenerační jednotky

Levnější dodávka tepla

Garantujeme dodávky tepelné energie z kogenerační jednotky za nižší cenu, než jsou vaše stávající palivové náklady na výrobu tepla.

Ideální provoz

Zajistíme optimalizovaný provoz jednotky prostřednictvím vzdáleného řízení 24 hodin 7 dní v týdnu. Navíc z vaší strany není potřeba žádná investice.

Výhodná ekologie

Celková účinnost kogeneračních jednotek je vysoká – dosahuje až 90 %. Provoz jednotky je ekologický a zároveň ekonomicky výhodný.

Jakou spolupráci nabízíme

Je to jednoduché - stačí tři kroky a kogenerační jednotku máte připravenou přímo na míru vašim potřebám.

Návrh a podpora

Zajedeme se podívat na místo instalace a posoudíme, jestli je pro vás kogenerační jednotka výhodná. Pokud ano, zpracujeme vám nabídku s popisem technického řešení a vyčíslením úspor.

Investice a realizace

Zainvestujeme kompletní realizaci. Zařídíme zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení. Zajistíme i kompletní realizaci projektu.

Provozování a dodávka energie

Provozujeme kogenerační jednotku, případně nabízíme i zajištění provozu celého tepelného hospodářství. Teplo a případně i elektřinu vám budeme dodávat za garantovanou cenu.

Co o nás říkají
naši zákazníci

Co vás často zajímá

Vůbec nic. Investorem projektu je E.ON Energie, a.s.

Nemáte se čeho bát. Veškerou komunikaci s úřady obstaráme za vás.

Zařízení je téměř bezobslužné, každý den se provádí pouze vizuální prohlídka se zápisem do provozního deníku.

Součástí projektové dokumentace je hluková studie, v ní jsou navržena opatření, která snižují hladinu hluku v okolí kogenerační jednotky. V průběhu zkušebního provozu se provádí autorizované měření hluku. Správná hladina hluku je jedním z kritérií pro udělení kolaudačního rozhodnutí.

Zvolte kogenerační jednotku a ušetřete své náklady