E.ON Zajištění

Mít záchranný kruh v životě se vyplatí

Pomůžeme vám vyrovnat se s výpadkem příjmů při pracovní neschopnosti, ztrátě zaměstnání nebo pobytu v nemocnici

Tuto službu už nenabízíme

Na co se ptáte nejčastěji

Cena je jen 149 Kč měsíčně.
Bohužel ne. Klient, který je invalidní (bez ohledu na stupeň postižení), nesplňuje podmínky pro vstup do pojištění a nemůže být pojištěn.
Ano. Ale pokud dojde k pojistné události v souvislosti s výkonem profesionální sportovní činnosti klienta, pojišťovna v tomto případě pojistné plnění neposkytne.
Ano, pojištění platí i pro lidi pracující v zahraničí stejně jako pro ty v Čechách. V případě rizika ztráty zaměstnání se pak takový zákazník musí registrovat u Úřadu práce v ČR. Při šetření pojistné události následně pojišťovna neřeší, zda klient pracoval u českého nebo zahraničního zaměstnavatele.

Inkasní platba – důležité je nastavit povolení k inkasu a dostatečný limit dle zvoleného cyklu platby. Platby si inkasujeme sami.

Příkaz k úhradě  – důležité je dodržet splatnost 15. den v měsíci. Doporučujeme nastavit trvalý příkaz.

SIPO  – důležité je nastavit si dostatečný limit dle zvoleného cyklu plateb. O platbu žádáme sami. Zvolenou metodu platby je třeba dodržet tak, aby byl poplatek včas a správně přiřazen.

E.ON Zajištění je určeno všem zákazníkům, kteří od nás odebírají plyn nebo elektřinu a:

  • jsou starší 18 let a mladší 65 let,
  • nejsou ve starobním důchodu a nejsou invalidní (invalidita I.–III. stupně),
  • nejsou v pracovní neschopnosti,
  • souhlasí s podmínkami pojištění definovanými v Pojistných podmínkách.

Upozorňujeme, že službu E.ON Zajištění si od 30. 11. 2018 sjednat nemůžete. Máme pro vás ale jiné šikovné služby, které můžete využít.

Může, ale například při uplatnění pojistné události na riziko ztráty zaměstnání musí o práci přijít na území ČR a musí být zaregistrován do evidence Úřadu práce ČR.
Ano. I v případě, kdy klient trvale užívá léky, je možné uzavřít pojištění. Pojišťovna ale může zamítnout pojistné plnění v případě, kdy dojde k pokračování, opakování nebo k následkům nemocí, případně zranění, o kterých klient věděl před uzavřením pojištění.
Bohužel ne. V Pojištění se platí samostatně zvoleným způsobem úhrady (přímým inkasem, příkazem k úhradě nebo prostřednictvím SIPO).
Splatnost poplatku je vždy 15. den v měsíci. V případě inkasní platby zasíláme požadavek do banky automaticky, je třeba si pouze nastavit povolení k inkasu pro náš bankovní účet v dostatečné výši dle zvoleného cyklu platby. Při bankovním převodu doporučujeme nastavit trvalý příkaz se splatností k 15. dni v měsíci a zvolený cyklus plateb. Při platbě SIPO zasíláme požadavek Inkasnímu středisku České pošty automaticky, zkontrolujte si pouze, zda je nastavený limit v dostatečné výši.

Už E.ON Zajištění máte a potřebujete nahlásit pojistnou událost?

Stačí jeden bezplatný telefonát na 800 77 33 44 a my se o všechno postaráme. Mít E.ON Zajištění se zkrátka vyplatí.