Potřebujete lékaře na telefonu nebo chcete nahlásit pojistnou událost? Zavolejte na bezplatnou asistenční linku.

E.ON Zdraví

Vaše zdraví nám leží na srdci

Pomůžeme vám pokaždé, když vás nebo vaše nejbližší potkají zdravotní potíže. Kdykoli můžete využít telefonickou konzultaci s lékařem a poradit se s ním o svém zdravotním problému.   Nadstandardní pokoj v nemocnici nebo pobyt člena rodiny vám proplatíme hned od první noci a pokud se vaše hospitalizace protáhne na déle než 9 nocí, uhradíme vám i pobyt v nemocnici. 

Tuto službu už nenabízíme

Na co se ptáte nejčastěji

Služba E.ON Zdraví vám pomůže pokaždé, kdy vás nebo vaše nejbližší potkají nějaké zdravotní potíže. Můžete například kdykoliv využít telefonickou konzultaci s lékařem a poradit se s ním o svém zdravotním problému. Uhradíme vám hned od první noci v nemocnici nadstandardní pokoj nebo ubytování rodinného příslušníka, což uvítají především rodiče menších dětí. A pokud se vaše hospitalizace protáhne na déle než 9 nocí, proplatíme vám i pobyt v nemocnici.

Lékař na telefonu ve dne i v noci

Jednou z nejoblíbenějších součástí E.ON Zdraví je lékař na telefonu. Můžete mu zavolat kdykoliv, je vám k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. O čem se s ním můžete poradit:

 • Konzultace zdravotního stavu;
 • Vysvětlení lékařských pojmů a zkratek;
 • Objasnění výsledků vyšetření;
 • Seznámení s konkrétními léky a lékařskými postupy;
 • Informace o tom, na jaké vyšetření máte nárok během těhotenství;
 • Informace o nejbližším vhodném lékaři, lékárně nebo pohotovosti.

Nadstandardní péče při pobytu v nemocnici

 • Úhrada nadstandardního ubytování v nemocnici s limitem 10 000 Kč na pojistnou událost při hospitalizaci přes noc;
 • Ubytování s dítětem do 15 let v nemocnici s limitem 10 000 Kč na pojistnou událost při hospitalizaci přes noc;
 • Ubytování příbuzného s limitem 10 000 Kč na pojistnou událost při hospitalizaci přes noc;
 • Kompenzace za hospitalizaci nad 9 nocí s jednorázovým plněním 5 000 Kč na pojistnou událost;
 • Doprava do/z nemocnice s limitem 5 000 Kč na pojistnou událost související s hospitalizací;
 • Doprava (pokud je potřeba) a doprovod na kontrolu s limitem 5 000 Kč na pojistnou událost související s hospitalizací;
 • Úhrada doplatku za recept s limitem 500 Kč na pojistnou událost související s hospitalizací.
Ano, tak jako u každé podobné služby počítejte s tím, že i služba E.ON Zdraví má své výluky.


Službu nemůžete využít v souvislosti s porodem, dlouhodobými problémy se zády či degenerativním onemocněním páteře, pro opakovanou hospitalizaci, pro pobyt v lázních či rehabilitačních centrech či na předoperační vyšetření.

Aby vás nic nezaskočilo, důkladně si přečtěte aktuální pojistné podmínky. Pro jejich lepší pochopení, jsme pro vás připravili i jejich stručný výtah, který naleznete v sekci Kontakty a dokumenty.


Počet pojistných událostí není během roku limitován.


Avšak omezení v čerpání nastane v případě pokračování následků či recidivy nemocí/úrazů, pro které jste byl/a již hospitalizován/a v období 6 měsíců před datem vzniku pojistné události, nebo v tomto období došlo k ošetření z důvodu postupu nemoci či následků úrazů nebo došlo k podstatné změně v užívání léků ve vztahu k dané nemoci či následkům úrazu.


Ne. Ať si vyberete jakéhokoli lékaře nebo zdravotnické zařízení, uhradíme vám, co jsme slíbili. Jedinými zdravotními zařízeními, na které se služba E.ON Zdraví nevztahuje jsou lázně, rehabilitační centra apod.


Jednoduše na naší bezplatné asistenční lince 800 77 33 44. V případě spojení s lékařem, není potřeba, abyste nám dokládali nějaká potvrzení.


V případech, které související s hospitalizací, je potřeba doložit: lékařskou zprávu, ve které je uvedeno, kdy bylo o hospitalizaci rozhodnuto, propouštěcí lékařskou zprávu, kopie dokladů za uhrazený pobyt, příp. potvrzení, že nadstandard nebylo možné využít. Toto potvrzení vám vystaví nemocnice. Se vším vám pomůže operátor na lince.


Zavolejte nám zdarma na asistenční linku 800 77 33 44, náš operátor vám okamžitě poradí.


Na lince E.ON Zdraví se dovoláte zkušeným lékařům všeobecné medicíny pro konzultaci zdravotního stavu, lékařských postupů, výsledků vyšetření či účinných látek léků.
Co byste měli vědět?

Linka nenahrazuje Integrovaný záchranný systém či urgentní lékařskou péči. Nejsou poskytovány informace ke zdravotnímu stavu jiných osob, a to ani ve formě konzultace.


Samozřejmě. Lékaři, kteří obsluhují linku 800 77 33 44, jsou zkušení lékaři všeobecné medicíny. Denně řeší s našimi zákazníky desítky otázek, které se zdraví přímo týkají. V konzultacích mají praxi.


Lékař na telefonu vám vysvětlí pojmy, které vám pomohou k pochopení vaší situace. Zároveň vám řekne, na která vyšetření máte během těhotenství nárok, a vysvětlí vám, o co během jednotlivých prohlídek jde. Jiné služby v souvislosti s těhotenstvím v rámci E.ON Zdraví nenabízíme.


Kdykoli, když musíte zůstat v nemocnici nebo v jiném zdravotnickém zařízení, a to aspoň přes jednu noc. Výjimkou je lékař na telefonu, tomu můžete zavolat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, bez výjimky.


Už E.ON Zdraví máte a potřebujete nahlásit pojistnou událost?

Stačí jeden bezplatný telefonát na 800 77 33 44 a my se o všechno postaráme. Mít E.ON Zdraví se zkrátka vyplatí.