Pomůžeme vám se získáním dotace na výměnu starého kotle, jeho výběrem i montáží.

Využijte dotace a topte 
s námi úsporněji

Kotlíkovou dotaci
vyběháme za vás

V současné době dochází k úpravě podmínek dotací na rok 2022, proto jsme pozastavili tuto nabídku. Sledujte stránky pro aktuální info.

S dotací vám rádi poradíme

Mám zájem

Kotlíková dotace s E.ONem

Kolik ušetříte díky dotaci?

Připravili jsme pro vás modelový příklad

Modelový přiklad

Pořizovací cena zařízení

137 500 Kč (vč. instalace)

Úspěšně získaná dotace

95 000 Kč*
(+ 7 500 Kč za prioritní území)

Vaše finální cena

35 000 Kč

Mám zájem

*Dotace vám kraj proplatí poté, co uhradíte faktury

Dlouhodobě jsme ve získávání dotací na nový kotel úspěšní na 95 %, rádi pro vás nakonec zařídíme i jeho montáž.

Na co je možné dotaci získat?

Vyměňte ve svém rodinném domě neekologický kotel na tuhá paliva s kotlíkovou dotací, která vám může pokrýt až 80 % uznatelných nákladů. Ty mohou být do výše 127 500 korun.

Druh vytápění Výše dotace
Plynový kondenzační kotel 75 % (max. 95 000 Kč)
Kotel na biomasu s ručním přikládáním 80 % (max. 100 000 Kč)
Automatický kotel na biomasu 80 % (max. 120 000 Kč)
Tepelné čerpadlo 80 % (max. 120 000 Kč)

Pozor: Žijete v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší? Pak můžete ušetřit dalších 7 500 Kč. Některé obce svým obyvatelům na nový kotel totiž přispívají. Třeba v Moravskoslezském kraji se může dotace vyšplhat až na 150 000 Kč.

O vše se postaráme za vás

Ověříme, jestli splňujete podmínky pro dotaci.

Vyřídíme za vás žádost a pomůžeme se závěrečným vyúčtováním.

Doporučíme vám vhodný typ kotle nebo tepelného čerpadla.

Připravíme vám detailní návrh a cenovou kalkulaci.

Nainstalujeme a zprovozníme vám vybrané zařízení.

Starý kotel demontujeme, odvezeme a ekologicky zlikvidujeme.

Články

Kdo může čerpat dotace Zelená úsporám?

Dotace Zelená úsporám podporují snižování energetické náročnosti budov a instalaci moderních technologií. 
Celý článek

Kdo dostane peníze z programu Nová zelená úsporám?

Původní dotační program Zelená úsporám fungoval v období let 2009 – 2012, nyní probíhá Nová zelená úsporám.
Celý článek

Co vás často zajímá

Dotaci může využít každý, kdo mění neekologický kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo nízkoemisní kotel na tuhá paliva.

Kotlíková dotace 2020 se přitom vztahuje jak na nákup nového topného zdroje včetně instalačního materiálu, tak i na projektovou dokumentaci, instalaci, stavební práce a likvidaci starého kotle. 

Ne, dotaci můžou využít jen fyzické osoby pro vytápění rodinných domů.
Ne, dotaci můžete získat jen při výměně kotle na pevná paliva.

Výše kotlíkové dotace je 70 až 80 % z uznatelných nákladů. Konkrétní strop přitom určuje druh instalovaného tepelného zdroje. 

Základní míry podpory jsou tyto:

 • 75 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kombinovaného kotle na uhlí a biomasu, nejvýše ale 75 000 Kč, 
 • 75 % z celkových výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle, nejvýše ale 95 000 Kč, 
 • 80 % z celkových výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše ale 100 000 Kč, 
 • 80 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla, nejvýše ale 120 000 Kč.

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci. V konkrétních krajích a obcích navíc můžete získat místní příspěvek v případě úspěšné žádosti. Využijte naši kalkulačku, zadejte vaše PSČ a my vám poradíme.

Dotaci můžete získat na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, kombinovaný kotel na uhlí a biomasu, tepelné čerpadlo a solární systémy. Konkrétní podmínky jsou vždy součástí výzvy o kotlíkovou dotaci v daném kraji.  Topné zdroje musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign) a jejich prováděcích předpisů a musí být registrovány v seznamu výrobků pro Kotlíkovou dotaci na Státním fondu životního prostředí.

Mezi uznatelné náklady pro získání dotace patří:

 • topný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a souvisejících stavebních prací,
 • nová otopná soustava a související stavební práce,
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření a úpravy spalinových cest,
 • náklady na projektovou dokumentaci.

Žádost o poskytnutí dotace vydá příslušný krajský úřad. K ní je třeba doložit zejména tyto dokumenty:

 • fotodokumentaci stávajícího topného zdroje, 
 • revizní zprávu stávajícího kotle, 
 • souhlas spoluvlastníka nemovitosti, 
 • případně další přílohy požadované příslušným krajem.

Víc vám rádi upřesníme. Ozvěte se nám na teplo@eon.cz.

Ozvěte se nám a my ověříme, jestli splňujete podmínky pro získání dotace. Napište nám na teplo@eon.cz nebo nás navštivte v poradenskému centru v Brně nebo v Českých Budějovicích. Rádi s vámi všechno probereme i osobně.
Příjemcem žádostí i výdejcem dotací je krajský úřad. Pomůžeme vám s přípravou a podáním žádosti a pohlídáme všechno potřebné.
V současné době jsou všechny finance v rámci Kotlíkové dotace 2020 už vyčerpány, kromě Prahy. Aktuální informace najdete na webových stránkách svého krajského úřadu nebo nám napište na teplo@eon.cz.
Termíny žádostí o dotace jsou pro konkrétní výzvy v jednotlivých krajích různé. Aktuální informace najdete na webových stránkách svého krajského úřadu nebo nám napište na teplo@eon.cz.
Pokud máte kotel, který nevyhovuje zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tak ano. Od roku 2022 totiž nebude možné provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy a budou povoleny jen ekologické kotle.
Dotaci vyřídíme za vás. Kompletně