Pomůžeme vám se získáním dotace na výměnu starého kotle, jeho výběrem i montáží.

Využijte dotace a topte
s námi úsporněji

Pořiďte si nový kotel
nebo tepelné čerpadlo

V oblasti vytápění můžete v současnosti žádat o dotaci hned v několika programech. Její výše vám spolehlivě pokryje až 95 % pořizovacích nákladů.

Dotace až 130 000 Kč

Mám zájem

Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám

Registrujte se k dotaci už teď

V jednotlivých krajích právě probíhá předběžná registrace k dotacím. Tímto způsobem poskytovatelé zjišťují, jaký je o kotlíkové dotace zájem. Vyplnění dotazníku není nijak závazné, neznamená ani podání žádosti. Příjem žádostí kraje zahájí na jaře 2022. 

Kolik ušetříte díky dotaci?

Připravili jsme pro vás modelový příklad

Modelový příklad pro tepelné čerpadlo s Kotlíkovou dotací

Pořizovací cena zařízení

244 800 Kč (vč. instalace)

Úspěšně získaná dotace

130 000 Kč

Vaše finální cena

114 800 Kč

Mám zájem

Dlouhodobě jsme ve získávání dotací na nový kotel úspěšní na 95 %, rádi pro vás nakonec zařídíme i jeho montáž.

Na co můžete dotaci získat?

Dotace se vztahují na výměnu kotlů spalujících pevná paliva, do kterých se přikládá ručně a které nesplňují třetí, čtvrtou nebo pátou emisní třídu. Provoz těchto kotlů je od 1. 9. 2022 zakázaný.

Kotlíkové dotace
Zdroj tepla Maximální dotace
Kotel na pelety s automatickým přikládáním 95 % (max. 130 000 Kč)
Kotel na kusové dřevo s ručním přikládáním 95 % (max. 130 000 Kč)
Kondenzační kotel na zemní plyn 95 % (max. 100 000 Kč)
Tepelné čerpadlo 95 % (max. 130 000 Kč)
Nová zelená úsporám
Zdroj tepla Maximální dotace
Kotel na pelety s automatickým přikládáním max. 100 000 Kč
Kondenzační kotel na zemní plyn max. 35 000 Kč
Tepelné čerpadlo max. 100 000 Kč

Se vším vám rádi pomůžeme

Ověříme, jestli splňujete podmínky pro dotaci.

Poradíme, o jakou dotaci žádat a co všechno k tomu budete potřebovat.

Doporučíme vám vhodný typ kotle nebo tepelného čerpadla.

Připravíme vám cenovou kalkulaci a řekneme výši možné dotace.

Staré zařízení demontujeme a nahradíme ho novým.

Zajistíme spuštění zařízení a potřebné revize.

Články

Kdo může čerpat dotace Zelená úsporám?

Dotace Zelená úsporám podporují snižování energetické náročnosti budov a instalaci moderních technologií. 
Celý článek

Kdo dostane peníze z programu Nová zelená úsporám?

Původní dotační program Zelená úsporám fungoval v období let 2009 – 2012, nyní probíhá Nová zelená úsporám.
Celý článek

Co vás často zajímá

V současnosti je podpora rozdělená do dvou dotačních titulů:

  • Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové rodiny. Za nízkopříjmovou se považuje domácnost, jejíž průměrný čistý příjem za rok 2020 na člena domácnosti nepřekročil 170.900 Kč ročně. Příjmy nezletilých a studentů denního studia do 26 let do výpočtu automaticky vstupují v nulové výši.
  • Nová zelená úsporám pro domácnosti, které nesplňují nízkopříjmové kritérium. 
Ne, dotaci můžou využít jen fyzické osoby.
Dotace spravují krajské úřady, které přijímají žádosti a dotace taky vyplácejí. S přípravou dotace i s jejím podáním vám poradíme. 
Pokud je objekt trvale obývaný, pak ano. Zažádat může vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. 

K tomuto účelu nestačí čestné prohlášení.  Žadatel se musí prokázat daňovým přiznáním nebo potvrzením o příjmech od zaměstnavatele. Ostatní druhy příjmů se prokazují takto:

  • potvrzením o důchodu: vdovský, invalidní, starobní, vdovecký a sirotčí důchod,
  • dokladem od správy sociálního zabezpečení: dávky v nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství,
  • nebo dokladem od Úřadu práce ČR:dávky státní sociální podpory, dávky v hmotné nouzi, podpora v nezaměstnanosti.
Dotaci může využít každý, kdo mění neekologický kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo nízkoemisní kotel na tuhá paliva. Vztahuje se přitom jak na nákup nového topného zdroje včetně instalačního materiálu, tak i na projektovou dokumentaci, instalaci, stavební práce a likvidaci starého kotle.


O dotaci žádá vždycky vlastník nemovitosti. Na dané adrese přitom musí zároveň bydlet. Příjmy domácnosti se ve vztahu k dotaci posuzují podle všech lidí, kteří mají na adrese nemovitosti bydliště. Nemusí jít o trvalý pobyt. 

Napište nám na kotlikovedotace@eon.cz, nebo nás navštivte v poradenských centrech v Brně a v Českých Budějovicích. Ověříme, jestli splňujete podmínky pro získání dotace a rádi s vámi všechno probereme.
Právě teď probíhá takzvaná předregistrace, která slouží ke zmapování zájmu o dotace. Na jejím základě jednotlivé kraje určí výši příspěvku, o který si budou žádat. Pokud o podání žádosti uvažujete, registrujte se co nejdříve. 
Domácnosti složené výhradně z důchodců, kteří pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebudou muset dokládat příjmy. Bez dalšího tak můžou žádat o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové rodiny.
Do výpočtu se zahrnují všichni, kdo mají v domácnosti bydliště k datu podání žádosti. To se dokládá čestným prohlášením. V případě, že má někdo na adrese trvalé bydliště, ale fakticky tam nebydlí, do výpočtu se nepočítá.
Dotace až 130 000 Kč