Parťák do každé
domácnosti

E.ON Pomocník je tu pro vás, kdykoli se objeví problém,
na který sami nestačíte. Pomůže vám v případech, kdy si
nebudete vědět rady s rozbitým spotřebičem, tepelným
zdrojem nebo počítačem. Nenechá vás v tom, ani když
budete potřebovat právní asistenci nebo rychlý zásah
elektrikáře, instalatéra, topenáře nebo zámečníka.
Sjednat online

Na co a jak můžu použít právní asistenci ve službě E.ON?

Mít nablízku právníka se často vyplatí. Ten, se kterým vás spojíme v rámci služby E.ON Pomocník, vám poskytne právní konzultaci, když budete chtít uplatnit nárok na náhradu škody nebo újmy způsobené třetí stranou, tedy sousedem, stavební firmou, zaměstnavatelem, dodavatelem služeb, majitelem nemovitosti a dalšími, případně když je proti vám vedeno trestní nebo správní řízení. Služba zahrnuje i mimosoudní hájení vašich zájmů v civilním sporu. Všechny oblasti, kterých se to týká, najdete ve výčtu níž.

Po telefonu se můžete na odborníka obrátit, když se budete potřebovat o něčem poradit, nebo se budete chtít ujistit, že jednáte správně. Do 48 hodin dostanete návrh, jak byste měli ve své situaci postupovat.

Pokud tato konzultace k vyřešení případu nestačí, zpracujeme pro vás analýzu na úspěšné vyřízení škodní události a klidně ji za vás vyřešíme. Samozřejmě zaplatíme i náklady, které tím vzniknou, a to až do 50 000 Kč. Jen myslete na to, že tyto právní služby platí na území Česka a nikde jinde.

 

PRÁVNÍ ASISTENCE - ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Právní ochrana spojená s občanským životem (příklady případů)

Spor o náhradu škody

Během stavebních prací na sousedově pozemku došlo k poškození vašeho plotu, soused se ke škodě nechce znát s tím, že ji nezpůsobil on, ale jím najatá stavební firma.

Spor, který souvisí s koupí bytu nebo domu

Poté, co jste zakoupili dům a řádně za něj zaplatili, jste zjistili, že na část pozemku se vztahuje ochranné pásmo (pod pozemkem vede vodovodní potrubí). To vám znemožňuje výstavbu plánované garáže a prodávající vás o tomto faktu během jednání o prodeji neinformoval.

Spor s pojišťovnou

Měli jste nezaviněnou autonehodu, ale pojišťovna viníka krátí pojistné plnění o tzv. amortizaci náhradních dílů, což je v rozporu s obecně platnou legislativou.

Spor s dodavatelem služeb

Váš mobilní operátor vám účtuje služby jejichž využití si nejste vědomi.

Sousedský spor

Sousedovy stromy a keře zasahují na váš pozemek, stíní vaše okna.

Pracovně-právní spor

Váš zaměstnavatel vás propustil pro nadbytečnost a zároveň vám odmítá vyplatit tzv. odstupné dle zákona.

Spor, který souvisí se smlouvou o dílo

Objednali jste si stavební firmu za účelem provedení stavebních úprav ve vašem bytě, po ukončení prací jste zjistili, že dílo vykazuje závažné vady, které dodavatel nechce uznat.

Nájemní spor

Vašemu nájemníkovi vypršela nájemní smlouva na dobu určitou, ale on odmítá pronajatou nemovitost vyklidit.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

1) Telefonické právní poradenství

Jakýkoli právní dotaz, který spadá do okruhu tohoto pojistného programu

Vyhledání příslušného formuláře a pomoc při jeho vyplnění a odeslání

Telefonické tlumočení

2) Právní asistence

a) Mimosoudní řízení - civilní spor

Základní informace o právech a povinnostech pojištěného

Analýza podkladů ke sporu pojištěného

Vyhotovení návrhu na řešení sporu, konzultace s pojištěným

Mediace - pokus o sblížení postojů stran sporu

Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup

Vyhotovení znaleckého posudku

Řešení sporu - zajištění právního zastoupení pojištěného

Návrh na smír - poslední jednání s protistranou

b) Soudní řízení 1. instance - civilní spor

Základní informace o procesních možnostech pojištěného

Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce

Úhrada správních, soudních poplatků, cestovného a ostatních poplatků podle pojistných podmínek

Posouzení soudního rozhodnutí - 1. instance

Informace o opravných prostředcích

Máte zájem o službu E.ON Pomocník?

Zavolejte nám

Pokud máte zájem o sjednání služby, volejte

800 77 33 22

Naši pracovníci s vámi domluví všechny podrobnosti.

Napište nám

Můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese:

eonpomocnik@eon.cz

Ozveme se vám nejpozději do 5 pracovních dní.