E.ON Zajištění

Mít záchranný kruh v životě se vyplatí

Poskytneme vám finanční pomoc při pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici i následné rekonvalescenci. Nečekaný výpadek příjmů může mít u podnikatele velmi nečekané následky. S námi ale neutrpíte tolik.

Tuto službu už nenabízíme

Na co se ptáte nejčastěji

Služba, která vám zajistí pomocnou ruku v případě nečekané a nepříznivé životní situace, jako může být dlouhodobá pracovní neschopnost a hospitalizace. Při pojistné události můžete získat pojistné plnění až 60 000 Kč.


Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou v době platnosti a účinnosti Smlouvy o přistoupení k pojištění E.ON Zajištění, nárok a čerpání plnění se řídí Pojistnými podmínkami.


Pojistná rizika a výše plnění jsou:

  • Dlouhodobá pracovní neschopnost s pojistným limitem 10 000 Kč měsíčně. Pojistné je vypláceno po dobu trvání pojistné události a to po dobu až 6 po sobě jdoucích měsíců.
  • Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení z důvodu úrazu či nemoci s pojistným limitem 500Kč/den. Pojistné je vypláceno po dobu trvání pojistné události a to po dobu až 30 po sobě jdoucích dní.
  • Následná rekonvalescence po hospitalizaci s pojistným limitem 500 Kč/den. Pojistné je vypláceno po dobu trvání pojistné události a to po dobu až 10 po sobě jdoucích dní.


Ano. Pojištění se vztahuje na případy pracovní neschopnosti způsobené následkem jakéhokoliv úrazu včetně pracovního.


Při telefonátu vás operátor požádá o vaši identifikaci dle rodného čísla či data narození. Zákazníkům doporučujeme připravit si i číslo pojistné smlouvy (číslo pojistné smlouvy odpovídá vašemu variabilnímu symbolu pro platbu a naleznete jej například v emailové zprávě).


O dalších potřebných dokumentech k vyřízení pojistné události, budete instruován přímo operátorem, dle charakteru nastalé události.


Pro hlášení pojistné události se obracejte na telefonní linku 800 77 33 44. Operátoři jsou vám k dispozici vždy v pracovní dny mezi 8. a 18. hodinou.


Smlouva o přistoupení k pojištění je sjednána vždy na dobu 12 měsíců s automatickou prolongací na dalších 12 měsíců.
Služba je prolongována, pokud je zákazník i nadále odběratelem energií v konkrétním odběrném místě, ke kterému byla služba sjednána.


Ano, pojistnou událost lze uplatnit i zpětně. Dle zákona ve lhůtě 4 roky od data vzniku pojistné události v případě neživotního pojištění.