Díky posílení kapacit instalujeme fotovoltaiku do půl roku

  1. Mezi lety 2021 a 2022 ceny energií rychle rostly a svou činnost ukončilo několik dodavatelů energií. To způsobilo prudký vzestup zájmu o fotovoltaické elektrárny.  
  2. Už tehdy jsme navyšovali svoje kapacity, abychom poptávce vyhověli. Na tak obrovský nárůst objednávek jsme ale nebyli dostatečně připravení a dostali jsme se do zpoždění s instalacemi nových elektráren.  
  3. Postupně se nám podařilo odstranit problémy, které způsobovaly prodlužování instalačních termínů. Teď pracujeme na tom, abychom co nejdříve dokončili rozpracované zakázky.
  4. Od dubna 2023 jsme díky změnám v procesech navíc schopní instalovat nové fotovoltaické elektrárny do 6 měsíců. 

Náhlé a zásadní změny na českém trhu s energiemi v průběhu let 2021 a 2022, mezi které patří především konec Bohemia Energy a související prudký růst cen, způsobily obrovský zájem o solární elektrárny. Po dlouhém období, kdy byly energie levné a zákazníci samovýrobu elektřiny tolik neřešili, vzrostla poptávka doslova raketově.

Podle distributora EG.D ze skupiny E.ON stoupl počet žádostí o připojení solárních elektráren do sítě mezi roky 2021 a 2022 o 430 %. Na tak rychlou změnu jsme v té době nebyli připravení a termíny instalace se začaly zpožďovat.

Problémy byly i na straně Státního fondu životního prostředí, který schvaluje dotace. Ani distributoři nestíhali zpracovávat žádosti o připojení elektráren do sítě a zajišťovat vlastní připojení. Abychom se dokázali s touto situací vyrovnat, na přelomu let 2021 a 2022 jsme dokonce přestali přijímat nové zakázky.

Digitalizovali jsme procesy a navýšili instalační kapacity

Víme, že se zákazníci kvůli zpoždění s instalací a připojováním dostávali do nepříjemné situace. Velmi nás to mrzí. Snažili jsme se proto všechno co nejrychleji napravit. Postupně se nám to povedlo.


  1. Rozpracované zakázky jsme přerozdělili tak, abychom je co nejdřív odbavili.
  2. Přijali jsme nové kolegy, díky kterým jsme zrychlili práci na zakázkách a zlepšili komunikaci se zákazníky.
  3. Máme nový systém, ve kterém dokážeme odbavit mnohem větší počet poptávek než dřív.
  4. Výrazně jsme navýšili jsme počty spolehlivých instalačních partnerů.
  5. Zlepšili jsme komunikaci s našimi partnery tak, abychom včas získávali informace o průběhu rozpracovaných zakázek.
  6. Začali jsme odesílat automatické zprávy, ve kterých zákazníky průběžně informujeme o postupu instalace jejich elektrárny.

Nově vám fotovoltaickou elektrárnu nainstalujeme do půl roku

Děláme všechno pro to, abychom co nejdřív splnili svoje závazky vůči zákazníkům, kteří na fotovoltaiku už delší dobu čekají. Zároveň ale postupujeme tak, abychom veškeré práce dál prováděli kvalitně, což je pro nás nejdůležitější. Vzhledem ke změnám, které jsme v našich procesech udělali, navíc u smluv uzavřených od dubna 2023 dokážeme zákazníkům elektrárnu nainstalovat do půl roku. 


Pomohly vám informace na této stránce?