Podmínky pro dálkové uzavírání smluv

Smlouva vzniká odesláním jejího návrhu na uzavření zákazníkem a akceptací tohoto návrhu ze strany společnosti E.ON Energie, a.s.

Přijetí návrhu bude zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. O vlastním přijetí návrhu Smlouvy – akceptaci, je zákazník informován samostatně. Akceptovaný návrh je jako uzavřená Smlouva mezi společností E.ON Energie, a.s. a zákazníkem archivován za účelem jeho splnění a další evidence a jeho stav je na vyžádání přístupný zákazníkovi.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Návrh Smlouvy může zákazník před jeho podáním zkontrolovat a změnit vstupní údaje v něm uvedené.