Brněnský hackathon přinesl prototyp aplikace pro energetické komunity

Brno, 25. října 2022

První energetický hackathon pod patronací E.ONu a distribuční společnosti EG.D, člena skupiny E.ON, který se konal od 21. do 23. října v brněnském Impact Hubu, dospěl k úspěšnému rozuzlení. Během osmačtyřiceti hodin pracovalo pět soutěžních skupin na prototypu aplikace, která má usnadnit fungování energetických komunit. Dvě odborné poroty - jedná složená z energetiků a druhá z potencionálních zákazníků - nakonec ocenily řešení od slovenského týmu TBD. Ten získá od E.ONu a EG.D 300 000 korun na finalizaci projektu. Aplikace by se mohla do ostrého provozu dostat příští rok.

Vítězný tým nejlépe zpracoval zadání. Jejich prototyp obsahuje inovaci, která nejen naplňuje současné legislativní a technické požadavky, ale především byla dle zákaznické poroty nejžádanější. Naplnění potřeb zákazníka bylo nakonec rozhodujícím faktorem pro výběr vítěze. Finální řešení bylo opravdu zaměřené a vymyšlené z uživatelského pohledu,“ přibližuje Denisa Bajánková, projektová manažerka společnosti EG.D.


Vítězný tým byl složený z různých profesí

Soutěžící měli dle zadání vytvořit prototyp webové aplikaci pro kalkulaci ekonomického modelu pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a finančně-energetického přehledu a plánu. Dohromady mezi sebou poměřilo síly jedenadvacet lidí z různých odvětí. Vítěznou skupinu TBD ze slovenských Košic tvořili Erik Starec, Magdaléna Majorošová, Patrik Buliak, Kristian Le a Peter Gontkovič.

„Stavěli jsme na kombinaci potřebných dovedností od znalosti energetiky a distribuce, přes obchod až po praxi z analýzy a vývoje softwaru. Za dvě noci jsme naspali přibližně osm hodin, ale díky kvalitnímu zázemí a přátelskému kolektivu jsme neprožívali krizové okamžiky,“ rekapituluje Erik Starec, vývojář týmu TBD.


Aplikace navrhne řešení a motivuje k šetření

Vítězná aplikace s názvem „FVE kalkulace“ poskytne na základně vstupních parametrů uvažované fotovoltaické elektrárny a spotřeby jednotlivých odběrných míst SVJ, pohled na smysluplnost investice a orientační výpočet návratnosti systému. Řešení poslouží zástupcům SVJ v rozhodování, zda se jim na základě vypočtených ekonomických a energetických ukazatelů vyplatí založit energetickou komunitu, a pokud ano,  poradí, v jakém rozsahu uvažovat o velikosti elektrárny a bateriového úložiště energie. Druhá část aplikace má na jednom místě shromažďovat relevantní data pro zástupce SVJ. Poskytne jim tak přehled o tocích energie v rámci energetické komunity, které zároveň vyjadřuje v ekonomické hodnotě, což má motivovat odběratele šetřit energii

Nyní se zaměříme na validaci prototypu se zákazníky. Sice určitou zpětnou vazbu máme přímo z Hackathonu, ale chceme vše detailněji otestovat se zákazníky a definovat, jaké funkce jim přinesou opravdovou přidanou hodnotu. Podle toho prototyp upravíme. Aplikace by se mohla dostat do ostrého provozu v příštím roce,“ dodává Denisa Bajánková.

Ještě před tím, než začali řešitelé pracovat, uspořádali organizátoři blok přednášek. Samotným hackathonistům i návštěvníkům z řad veřejnosti osvětlili aktuální témata moderní energetiky.

Martin Ander ze Svazu moderní energetiky přispěl svými poznatky ze zahraničí a představil energetické komunitní realizace z Nizozemska, Rakouska či Německa. Právnička Laura Otýpková z kanceláře Frank Bold zasvětila zúčastněné do aktuální legislativní reality v rámci komunitní energetiky. Dále Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, své prezentaci informoval přítomné o možnosti uskladnění elektrické energie, výrobu a skladování vodíku, poskytování flexibility, výstavbu infrastruktury pro elektromobilitu v ČR a celkově modernizaci české energetiky a průmyslu.


Efektivní způsob vývoje produktů

Hackathon se uskutečnil v prostorách coworkingového centra Impact Hub v brněnské ulici Cyrilská 7. Účastníci měli po celou dobu události k dispozici moderní pracovní prostředí, odpočinout si pak mohli i ve Fun & Relax zóně. Pro pořadatele i energetiky byla taková akce první při vývoji nových produktů

Vymyslet zadání, sjednotit představu o výsledku či stylu hodnocení určitě bylo náročné. Za vším stály měsíce příprav, rešerší, dotazů a schůzek. Ale výsledek opravdu stál za to. Hackathon fungoval, jedná se o účelný model pro řešení různých problémů anebo služeb, které E.ON a EG.D potřebují,“ doplňuje Ondřej Durkáč, koordinátor celé akce a manažer Impact Hubu.Kontakty
Roman Šperňák

Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz