Díky projektu Energie pomáhají posílá E.ON ohroženým skupinám obyvatel prvních 2,1 milionu korun

České Budějovice, 20. dubna 2023

Více než 21 000 klientů se od ledna do konce března 2023 přihlásilo do projektu Energie pomáhají, kterým chce společnost E.ON motivovat své zákazníky k ještě větším úsporám energií a zároveň přispět i těm skupinách obyvatel, kteří to nejvíce potřebují. E.ON za každé registrované odběrné místo pošle 100 Kč jedné ze třech charitativních organizací, kterou si jeho klient vybere a následně po vyhodnocení spotřeby vyplatí i peníze za ušetřené kWh energií plynu i elektřiny. Už teď E.ON rozdělí podle preferencí klientů Charitě Česká republika, Nadaci Naše dítě a SOS dětským vesničkám více než 2,1 milionu korun. Tyto prostředky budou organizace distribuovat svým klientům zejména na pomoc s placením závazků za energie. Ještě do konce dubna je přitom ideální příležitost se do programu přihlásit. S registrací nejsou pro zákazníky E.ONu spojeny žádné úkony ani platby navíc.

„Už na začátku projektu jsme měli záměr vyhodnocovat situaci průběžně a peníze na pomoc organizacím posílat tak, aby pomoc byla okamžitá a účelná. První peníze tedy rozesíláme už nyní za registrace zákazníků do projektu, tak jak jsme slibovali. Další částky budou záviset na případných dalších registracích a pak už také na konkrétním šetření klientů,“ vysvětluje Jana Hrabětová, vedoucí oddělení Strategie a inovací společnosti E.ON Energie. Vyhodnocení a sečtení ročních úspor prvních klientů, kteří se do programu zapojili, je plánováno  na konci letošního léta. „Skrze charitativní organizace už také vidíme příběhy lidí, kterým peníze pomohou a ukazuje se, že projekt opravdu dává smysl,“ dodává Jana Hrabětová.

Charita České republiky obdrží od E.ONu na základě preferencí zákazníků 580 tisíc korun, Nadace naše dítě dostane 690 tisíc korun a SOS dětské vesničky pak 850 tisíc korun.


Zákazníci E.ONu šetřením pomohou hned dvakrát

Ukazuje se, že lidé energiemi opravdu šetří a spotřeby energií v uplynulé topné sezoně to jasně dokládají. Jen v distribuční síti EG.D je vidět úspora v topné sezoně od října do března u plynu téměř 20 % a u elektrické energie téměř 8 %. Efektivní nakládání s energiemi má smysl v každé době a je důležité i do budoucna. Pokud se zákazníci E.ONu do projektu přihlásí, tak pomohou dvakrát. Jednou sami sobě nižšími účty za energie, podruhé tak, že E.ON na základě jejich energetických úspor vyplatí finance potřebným.


Jak projekt funguje?

Zákazníci, kteří odebírají elektřinu nebo plyn u E.ONu alespoň od 1. září 2021, zaregistrují své odběrné místo a rovnou vyberou organizaci, které budou chtít pomoci. Jakmile pro ně bude vystavené letošní vyúčtování, E.ON rovnou porovná aktuální spotřebu s tou minulou. „Za každou uspořenou 1 kWh plynu darujeme dobročinné organizaci vybrané zákazníkem 1,50 Kč, v elektřině pak 2 koruny. Navíc k tomu přidáváme 100 korun za každé registrované odběrné místo, které se do kampaně zapojí. Předpokládáme, že společně s našimi zákazníky, bychom mohli našim charitativním partnerům rozdělit až 50 milionů korun na rychlou a efektivní pomoc lidem v nouzi,“ popisuje Miloš Jun, projektový manažer společnosti E.ON Energie.


Kdo a jak se může zapojit?

Přihlásit se zákazníci E.ONu mohou buď prostřednictvím e-mailu, který jim už přišel, prostřednictvím webových stránek www.eon.cz/energie-pomahaji, popřípadě nově také na zákaznické lince 800 77 33 22 společnosti, splňují-li předepsaná kritéria.

Vyhodnotí se přitom všechna vyúčtování vystavená po 1. květnu tohoto roku. Určí se úspora oproti minulému roku a převede se na peníze. Následně se částky v několika vlnách během roku rozešlou vybraným organizacím tak, jak rozhodnou zákazníci při své registraci. První část peněz už E.ON aktuálně vyplácí. Klienti tak nemusí posílat žádné samoodečty navíc. Vlastně po registraci už nemusí dělat vůbec nic. Jen šetřit energiemi. Účast v projektu Energie pomáhají je pro ně zcela zdarma.


Kontakty
Roman Šperňák

Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz