E.ON je jedním ze zákládajících členů Elektromobilní platformy v ČR

České Budějovice, 30. března 2022

Elektromobilita je odvětví, které se v posledních letech turbulentně rozvíjí. Přibývá elektrických vozů, rozšiřuje se dobíjecí infrastruktura. A rostoucí požadavky na hlavní subjekty na poli elektromobility vedly k založení Elektromobilní platformy. Jako obdoba jiných oborových sdružení si klade za cíl zastupovat své členy a jejich zájmy na tuzemském trhu. Zakládajícími členy jsou vedle společnosti E.ON i společnosti Škoda Auto, ČEZ, PRE a za akademickou sféru ČVUT.

Na tuzemských silnicích jezdí už více než 15 000 elektrizovaných vozů, které využívají více než 1 800 veřejných dobíjecích bodů. Každoročně přibývá automobilů i dobíjecích stanic. Elektromobilita roste a proniká i do řady dalších oblastí. A jako každé nové odvětví se setkává s řadou překážek a požadavků, které je potřeba překonat a vyřešit. Společnost E.ON je jedním z hlavních hráčů na poli veřejného dobíjení nejen v České republice. Svou síť neustále rozšiřuje. Aktuálně má ve své síti E.ON Drive v Česku na 170 veřejných dobíjecích stanic a na konci roku by jich mělo být okolo 300.  

„Ačkoliv je elektromobilita turbulentně se rozvíjející odvětví, je to zároveň odvětví velmi mladé. Vidíme velmi mnoho oblastí, kde ještě není její postavení zcela ukotvené a cítíme, že je v řadě věcí potřeba spojit síly a společně vytvořit prostředí pro její další rozvoj. V rámci Elektromobilní platformy jsme si jasně definovali hlavní pilíře naší činnosti a určili jsme si směr, kterým je potřeba se dále ubírat. Chceme přinést naše praktické zkušenosti do debat o změně legislativy a vytvořit příznivé prostředí pro vývoj a aplikaci nových trendů,“ vysvětluje Jana Hrabětová, vedoucí oddělení Market and Customer Excellence společnosti E.ON a zároveň členka řídícího výboru Elektromobilní platformy.

Zakládajícími členy Elektromobilní platformy jsou subjekty z oblasti automotive, energetiky i akademického prostředí. Elektromobilní platforma se zapojí do tvorby strategií a legislativních opatření v oblasti ochrany klimatu a elektromobility a do naplňování vládních strategií, jako jsou Národní akční plán Čistá mobilita nebo Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu České republiky. Bude předkládat podněty z praxe a spolupracovat s klíčovými institucemi a bude rozvíjet a věnovat se pěti hlavním bodům: rozvoji dobíjecí infrastruktury, dostupnosti vozů, inovacím a vzdělávání, celkovému eko-systém elektromobility a také spolupráci na národní i nadnárodní úrovni na tomto tématu.

„Jako jeden z hlavních hráčů na poli budování veřejné infrastruktury se setkáváme s celou řadou problematických věcí, které naši práci brzdí. Potřebujeme například zpřesnit a jasně určit podmínky pro instalace dobíjecí infrastruktury v garážích rezidenčních i komerčních budov, novelizovat zákon o pohonných hmotách, ustanovit jasné podmínky výstavby veřejných dobíječek. Je toho opravdu mnoho a jsme rádi, že společně spojíme síly s ostatními, abychom tyto věci zlepšili,“ dodává Martin Klíma, vedoucí oddělení Mobility Services společnosti E.ON, které má výstavbu dobíjecí infrastruktury na starost.

Více informací o nově vzniklé Elektromobilní platformě najdete na webu www.eplatforma.cz.Kontakty
Roman Šperňák

Tiskový mluvčí E.ON
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz