E.ON v roce 2023 dvakrát zlevnil ceny energií. Jeho zákazníci ušetřili tisíce korun

Praha, 24. listopadu 2023

Dvojí zlevňování i úspora tisíců korun v platbách za energie. Klienti E.ONu nemusí řešit konec vládou zastropovaných cen energií. Prakticky celý rok se jich totiž cenové stropy netýkají. Společnost E.ON jako první na trhu v letošním roce snížila ceny za dodávku elektřiny svým zákazníkům bez fixace cen pod vládou stanovené stropy už v únoru letošního roku. Ti tak mohou z nižších cen benefitovat prakticky celý rok a ušetřili tím tisíce korun za dodávku elektřiny nebo plynu. Stejně tak E.ON na podzim nabídl přesmluvnění klientům, kteří u něj měli fixované ceny nad vládními stropy. Cenový strop se v tuhle chvíli dotýká zhruba jen 2 000 klientů, kteří se svými ceníky nad jeho úrovni setrvávají z vlastního rozhodnutí.

„Ceny našim klientům nastavujeme férově. Cenový strop za dodávku energií, který určila vláda, prakticky všichni naši zákazníci pocítili pouze přibližně měsíc. Už od února měli své ceny pod jeho hranicí a ve druhé polovině tohoto roku pak ceny ještě nižší. Díky tomu ušetřili během roku za dodávky energií i několik tisíc korun ve srovnání s price capovými cenami a aktuálně se jich konec vládních stropů nijak nedotkne,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.


Kolik zákazníci ušetřili oproti cenovým stropům?

Hned v únoru měli klienti E.ONu nižší ceny oproti cenovému stropu u elektřiny o 6 % a u plynu pak o 8 procent.  V září pak u plynu a v říjnu u elektřiny E.ON snížil ceny podruhé. Celkově tak klienti bez fixace ceny na standardních cenících platí až o 20 % menší částky oproti cenovým stropům u elektřiny a o 25 % oproti cenovým stropům u plynu.

Například zákazník E.ONu se smlouvou na dobu neurčitou, který elektřinou svítí a využívá ji pro běžnou spotřebu a ročně odebere kolem 2,5 MWh elektrické energie v jednotarifní sazbě D02d, zaplatí v celém tomto roce díky snížené ceně 23 123 tisíc korun včetně DPH i se všemi distribučními poplatky. Z toho za silovou elektřinu 15 014 Kč včetně DPH. Díky tomu, že E.ON snížil cenu pod vládní stropy už v únoru a pak i v říjnu, ušetří na dodávce za elektřinu 1 936 Kč, kterou by jinak musel zaplatit, kdyby ceny u E.ONu na úrovni vládních stropů setrvaly.

Zákazník, který spotřebuje ročně 4,5 MWh a elektřinou například ohřívá vodu a pohybuje se ve dvoutarifní sazbě – tzn. využívá vysoký i nízký tarif, ušetřil na dodávce oproti stropům 3 533 Kč a klient, který elektřinou i topí a ročně odebere přes 15 MWh pak téměř 10 000 Kč za celý rok 2023.


U plynu jsou úspory ještě výraznější

Společnost E.ON v letošním roce snížila dvakrát ceny obou komodit. Plyn poprvé v únoru stejně jako elektřinu a podruhé už v září před začátkem topné sezony. I proto jsou úspory u plynu ještě výraznější.Domácnost, která spotřebovává ročně 0,5 MWh a plyn používá prakticky jen na vaření, ušetřila letos na dodávce komodity 3 060 Kč. Při spotřebě 7,5 MWh pak byla úspora 4295 Kč a ti, kteří plynem i topí ohřívají  vodu a ročně odeberou kolem 24 MWh, zaplatili o 10 793 Kč méně, než kdyby zůstali na cenových stropech. 


Zrušení cenových stropů drtivá většina klientů nemusí řešit

Vzhledem k tomu, že drtivá většina klientů E.ONu má své ceny pod cenovými stropy, nemusí jejich konec prakticky řešit. Nabídku přejít na podstropové ceny dostalo i několik tisíc zákazníků, kteří u E.ONu měli fixované ceny energií nad vládními stropy. Typicky se jednalo o ty klienty, kteří hledali nového dodavatele loni v době, kdy byly ceny na burzách na vysokých hodnotách a pro které E.ON musel v té době energie nakoupit.

E.ON tyto klienty oslovil s novou podstropovou nabídkou, stejnou, kterou nabízí i jiným zákazníkům, kterým končí fixace ceny. Řada těchto klientů možnost přivítala. Aktuálně tak z vlastního rozhodnutí zůstává zhruba 2 000 klientů, kteří mají ceny nad hodnotou vládních stropů. „Nejčastěji jsme se setkávali s tím, že lidé nechtěli situaci vůbec řešit, popřípadě si své ceny nechtěli znovu fixovat. Naše nabídka pro tyto klienty, pokud by se rozhodli situaci řešit a snížit si ceny za energie, ale platí dál,“ doplňuje Jan Zápotočný.


Kontakty
Roman Šperňák
Tiskový mluvčí
M +420 606 789 422
roman.spernak@eon.cz
www.eon.cz